Sutori – sadržaj u vremenskom slijedu

Sutori je online alat koji omogućava izradu digitalnog sadržaja u vremenskom slijedu. S obzirom na jednostavnost uporabe, online izvedbu i mogućnosti, iznimno je popularan od strane korisnika u obrazovanju.

Alatu Sutori pristupa se putem mrežnog preglednika upisivanjem adrese https://www.sutori.com/. Na naslovnici, klikom na gumb „Sign up“ pristupa se registraciji u sustav, a kada se registracija jednom napravi, prijava se vrši klikom na gumb „Log in“. Registraciju je moguća e-adresom, Google, Clever, Facebook ili Office 365 računom. Nakon uspješne registracije omogućeno je brzo pristupanje prijavom.

Sutori je dostupan kao pretplatnički ili besplatan alat koji donosi mogućnost kreiranja osnovnih sadržaja uz ograničene mogućnosti. Znatno bogatije mogućnosti i podržani sadržaji dostupni su u naplatnim pretplatničkim paketima. Međutim, nakon registracije na raspolaganju je 30-dnevna proba sa svim mogućnostima. Ovaj će se osvrt temeljiti upravo na tim mogućnostima koje nudi besplatna probna varijanta.

Nakon prijave, Sutori sustav prikazuje nadzornu ploču s pregledom svih kreiranih priča, tj. digitalnih sadržaja. Klikom na simbol „plus“ dodajemo novu priču. Za kreiranje priče mogu se koristiti predlošci s dizajnom i već unaprijed kreiranim elementima ili se kreira nova prazna priča koju prema vlastitim željama. Priča se uređuje vertikalno vremenskim slijedom. Sadržaji u vertikali dodaju se klikom na simbol „plus“ koji se prikazje kada se mišem dođe na središnji dio vremenske crte. Klikom na plus otvara se mogućnost dodavanja raznog sadržaja.

U probnom razdoblju s omogućenim funkcionalnostima moguće je dodati: tekst, sliku, video zapise, kreirati forum, upitnik, knjigu, postaviti poveznicu, ugraditi objave s društvenim mreža, dodati datoteke, itd. Sve je sadržaje jednostavno dodati praćenjem intuitivnog i jasnog sučelja. Važno je spomenuti kako su sve ove mogućnost dostupne korisniku samo u 30-dnevnom besplatnom razdoblju, a nakon toga, u besplatnoj varijanti ostaju mogućnosti kreiranja sadržaja samo korištenjem teksta i slika.

Jednom kreiran sadržaj moguće je podijeliti na nekoliko načina. Samo registriranim korisnicima u sustavu Sutori unošenjem imena, e-adrese, ili drugog podatka. Zatim postoji mogućnost dijeljenja sadržaja polaznicima pomoću poveznice koja može biti javna (svi mogu vidjeti sadržaj), privatna (sadržaj dostupan samo upisanim osobama) ili tajna (samo osobe s poveznicom mogu vidjeti sadržaj). Treći je način podjele sadržaja ugradnja (eng. embed) u druge sustave ili mrežne stranice (u tom slučaj sadržaj je javan).

Sutori u nastavi

Sutori može biti visokoprimjenjiv alat u nastavi. Njegove prednosti u vidu jednostavnosti, lakom dijeljenju sadržaja i interaktivnosti donose zanimljive oblike prezentacije i poučavanja. Vertikalno će slaganje sadržaja biti zanimljivo nastavnicima koji žele sadržaj u vremenskom slijedu. Učenicima će biti zanimljivo pratiti takav sadržaj uz popratne elemente: video zapisi, kviz, pitanja, rasprava, komentari.