Audacity – snimanje i obrada audiozapisa

Audacity jedan je od najpoznatijih besplatnih programa za snimanje, reprodukciju, obradu i montažu audiozapisa. Iako je objavljen još 2000. godine, svojim brojnim mogućnostima i konstantnim nadogradnjama i danas je među najkorištenijim programima za audiozapise.

Vjerojatno ste se već susreli sa ovim programom, te ga možda i nije potrebno detaljnije predstavljati. No, sa svojim specifičnim funkcionalnostima može izgledati poprilično kompleksno za korisnika bez predznanja. Zato ćemo prikazati osnovne radnje pomoću kojih možete jednostavno i učinkovito poboljšati kvalitetu vašeg audiozapisa, a bez puno truda i utrošenog vremena.

Audacity omogućava snimanje zvuka direktno u programu, kao i uvoz gotovog sadržaja (Import). Prije su se audiozapisi snimali diktafonima i drugim snimačima zvuka, a danas se uglavnom koriste pametni telefoni s integriranim diktafonom kojim se postiže jednako kvalitetan zapis.

Takvi zapisi su najčešće u m4a formatu koji ne podžava Audacity. Stoga, potrebno je prvo konvertirati zapis (korištenjem jednog od besplatnih online konvertera) u formate mp3 ili wav. Nakon konverzije uvozite zapis u program i započinjete obradu i montažu svog zapisa.

Osnovne i najčešće funkcionalnosti koje se koriste:

 • Skraćivanje zapisa – dijelove zapisa koji su višak (početak, kraj ili periodi tišine), mogu se jednostavno ukloniti iz zapisa (Cut, Delete).
 • Uklanjanje buke i pozadinskih zvukova (u dijelovima bez naracije) – buka se uklanja na način da se označeni dio zapisa zamijeni tišinom (Silence Audio)
 • Kopiranje  i ponavljanje pojedinih dijelova (Copy)
 • Spajanje više audiozapisa u jedan dokument – program omogućava istovremeni rad na više zapisa i jednostavnim označavanjem i kopiranjem možete umetnuti dijelove jednog zapisa u drugi
 • Pojačavanje ili smjanjenje inteziteta zvuka (Envelope Tool)

Detaljne videoupute o osnovnim mogućnostima programa možete pogledati ovdje.

Složenije funkcionalnosti uglavnom obuhvaćaju brojne zvučna efekte kojima se postiže izmjena, izobličavanje i korekcija dijela ili cijelog zapisa.

Najčešće korišteni zvučni efekti:

 • Change Speed – promjena brzine pri čemu se mijenja i visina tonova
 • Change Tempo – promjena brzine bez promjene visine tonova
 • Echo – ponavljanje označenog dijela više puta, svaki put sve manjim intenzitetom (jeka)
 • Noise Reduction – smanjenje pozadinske buke (šumovi, pozadinski zvukovi) za vrijeme govora
 • Fade Out/Fade In – postupno smanjenje/povećanje intenziteta označenog dijela
 • Repeat – ponavljanje označenog dijela zvučnog zapisa određeni broj puta

Nakon kratkog pregleda funkcionalnosti, možemo zaključiti da je riječ o programu koji se može koristiti za različite razine obrade i montaže zvuka i kao takav ima široku primjenu i u nastavi. Može se koristiti za samo snimanje, ali i jednostavnu obradu i poboljšanje snimljenog zapisa.

Nastavnici audiozapise u nastavi mogu koristiti za snimanje nastavnih lekcija, audioprezentacija, dodatnih uputa i povratnih informacija učenicima. S druge strane učenici mogu snimiti i obraditi svoj govor kao dio zadatka kojim će pokazati svoje govorne sposobnosti, najčešće u nastavi stranih jezika. Jedna je od važnih i specifičnih primjena ovog programa i u nastavi fizike gdje se mogu provoditi različiti pokusi vezani za analizu zvuka: mjerenje brzine, Dopplerov efekt, rezonancija i sl.