e-Laboratorij

e-Laboratorij je portal gdje korisnici mogu saznati sve informacije o alatima, sustavima i aplikacijama za uporabu na području e-učenja. e-Laboratorij se bavi istraživanjem, testiranjem i odabirom dostupnih digitalnih alata za korištenje u nastavi i drugim procesima koji se odvijaju u školi (izvannastavne aktivnosti, stručno usavršavanje nastavnika, određena područja poslovanja škole itd.).

e-Laboratorij predstavljen je kao logičan slijed “malog laba” koji je nastao u sklopu CARNET E-learning akademije i prvenstveno je bio rezerviran za polaznike.

Djelovanje i aktivnosti e-Laboratorija:

  • Edukacija korisnika o alatima recenzijama, uputama, jednostavnim digitalno edukativnim materijalima i povremenim radionicama i drugim oblicima prezentacije alata uživo
  • Prezentiranje primjera dobre prakse o korištenju pojedinačnih alata
  • Pomoć nastavnicima u izboru alata razvojem odgovarajućih upitnika i prikupljanjem povratnih informacija od nastavnika koji već koriste određene alate
  • Prilagodba, nadogradnja i lokalizacija alata i sustava za koje se ukaže potreba i iskazani interes korisnika, ovisno o mogućnostima i raspoloživim sredstvima
  • Podrška za alate u određenoj mjeri pri čemu postoji više kategorija prema stupnju podrške koju omogućava CARNET
  • Otvaranje komunikacijskog kanala prema korisnicima za njihove potrebe i sugestije u Centru za potporu nastavnom osoblju za izradu digitalnih nastavnih materijala i primjenu IKT-a u nastavi
  • Procjena alata i usluga uz pomoć povratnih informacija korisnika
  • Promotivne aktivnosti (promotivni materijali, sudjelovanje na konferencijama i stručnim skupovima, dani otvorenih vrata)

e-Laboratorij nastavnicima i drugim korisnicima koji su uključeni u područje e-učenja olakšava odabir pravih alata za rad kao i mogućnost korištenja alata za koje nemaju resurse.

e-Laboratorij sastoji se iz dva dijela. Prvi je dio skup sustava i alata za koji je potrebna usluga instalacije i prilagodbe. CARNET za svoje korisnike te sustave instalira i podešava za probno korištenje i isprobavanje. Povratne informacije korisnika o alatima predstavljaju kvalitetne smjernice za daljnju uporabu.

Drugi su dio alati koji su smješteni u “oblaku” ili se mogu instalirati na vlastita računala. Za takve se varijante alata rade testiranja, recenzije, savjeti o korištenju, primjeri dobre prakse i upute.

Nadamo se uspješnom korištenju i suradnji na našem e-Laboratoriju!