Mindomo

mindomo_logo_big

Mindomo je web alat prvenstveno namijenjen za izradu mentalnih mapa, ali i konceptnih ili organizacijskih dijagrama. Alat omogućuje dijeljenje sadržaja i time se ostvaruje suradnja. Mindomo se temelji na HTML5 kako bi korisnicima omogućio korištenje u svim modernim preglednicima. Preporučene su najnovije verzije Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari i Opera preglednika. Alat je također moguće koristiti i u instalacijskoj verziji za Windows, OS X i Linux sustave i aplikacije za Android i iOS mobilne uređaje.
Korisnički je račun je moguće izraditi klasičnim načinom uporabom e-mail adrese i zaporke, ali i povezivanjem s Google, Facebook, Yahoo, Office365, Windows Live, Clever, MC Online ili Yilan korisničkim računom.
Alat pored nekoliko plaćenih verzija sadrži i besplatan korisnički račun koji omogućava izradu od maksimalno tri mape ili dijagrama. Omogućava dijeljenje s drugim korisnicima kako bi mogli zajednički raditi na sadržajima. Besplatna verzija omogućava izvoz mape ili dijagrama u tri različita formata (tekst, slika ili mindomo format). Ukoliko korisnik ima mentalnu mapu koju je izradio u nekom drugom alatu može ga učitati u Mindomo alat, a podržani su sljedeći formati: MindManager, Freemind, Mindmeister, XMind, Bubbl.us, Text i OPML. Uvoz je moguć samo s vlastitog računala ili unosom običnog teksta, dok je uvoz s Dropboxa ili Google Drive servisa omogućen u plaćenoj verziji. Važno je znati ukoliko je korisniku podijeljena određena mapa, ona ulazi u zadani broj od maksimalno tri mape. Pored mentalnih mapa i dijagrama, alat sadrži funkcionalnost koja se odnosi na izradu zadataka koji se mogu koristiti u sklopu nastavnog sadržaja unutar mentalne mape. Besplatni korisnički račun omogućuje izradu jednog takvog zadatka.
Nakon prijave ili registracije, korisniku se prikazuje radna površina s pregledom svih mapa koje je izradio. U početku će to biti “Sample Mind Map” gdje korisnik ima uvid u sve funkcionalnosti alata popraćene primjerima kako bi se što jednostavnije upoznao s radom u alatu. Unutar sučelja korisnik ima uvid u direktorij u kojemu se nalaze sve mape koje su podijeljene s njim. Početno sučelje omogućava izradu novog sadržaja (mentalne mape, zadatka ili neke vrste dijagrama) i uvoz mape nekog drugog formata. Nakon odabira izrade novog sadržaja (u ovom će slučaju biti fokus na mentalnoj mapi) otvara se sučelje s funkcionalnostima i radnom površinom za izradu mentalne mape. Sučelje je podijeljeno na dvije alatne trake koje se nalaze s gornje i lijeve strane u odnosu na radnu površinu. Gornja alatna traka omogućava općenite funkcionalnosti: spremanje izmjena, izrada kopije, spremanje na računalo, ispis, pregled općenitih postavki mape (naziv, opis, opća statistika korištenja, obavijesti o izvršenim promjenama, postavke zadataka povezanih uz mapu), pregled svih nastalih izmjena, “undo” i “redo”, dodavanje nove teme (čvora mentalne mape), dodavanje veze između pojedinih čvorova i odabir teme (općeniti izgled mentalne mape i njezinih elemenata). Na istoj se alatnoj traci nalaze postavke dijeljenja mentalne mape (poput postavki za dijeljenje dokumenata unutar Google Drive) i izrada prezentacije i prezentiranje (poput funkcionalnosti unutar Mindmeister alata).
Alatna traka s lijeve strane korisniku omogućava funkcionalnosti dodavanja bilješke na pojedini čvor čije sučelje sadrži osnovne funkcionalnosti za formatiranje teksta i brisanje izrađene bilješke, a na čvoru je prikazana malom ikonom lista s tekstom. Dodavanjem poveznica ili dodataka, poveznice mogu biti na internetskim stranicama, drugim čvorovima ili mentalnim mapama. Dodaci su dostupni u plaćenoj verziji zbog načina dodavanja (učitavanje s računala ili Google Drive/Dropbox servisa). Funkcionalnost dodavanja multimedije omogućava dodavanje slika na pojedini čvor mentalne mape unošenjem web poveznice ili unaprijed dostupnih slika unutar alata (učitavanje s računala ili direktna pretraga na webu unutar je alata moguća samo u plaćenoj verziji). Omogućeno je dodavanje video zapisa pretragom servisa YouTubea ili Vimea, dok je snimanje audio zapisa unutar alata omogućeno samo u plaćenoj verziji. Sljedeća je dostupna funkcionalnost dodavanje ikona na pojedini čvor i dodavanje zadatka kojemu se može odrediti prioritet, postotak dovršenosti, početak i kraj i mogućnost dodijeljivanja osoba koje su zadužene za zadatak (između korisnika s kojima je podijeljena mapa). Moguće je dodavati komentare na pojedini čvor i za svaki komentar postoji opcija “Like” i “Dislike”. Posljednja je funkcionalnost pregled spremljenih stranica koje se mogu uz pomoć dodatka za preglednik dodavati u Mindomo alat i koristiti kao resurs.
Svaki čvor sadrži zaseban okvir s postavkama za uređivanje teksta, stila, izgleda veza između čvorova i okvira čvora, dodavanja okvira za grupiranje čvorova. Unutar okvira nalaze se i općenite funkcionalnosti: dodavanje novog čvora ili podčvora, zasebnog/nepovezanog čvora (floating topic), dodavanje veze između čvorova. Pored su toga dostupne funkcionalnosti kopiranja, izrezivanja i lijepljenja sadržaja, dodatnih alata poput grananja ili numeriranja i brisanja čvora. Novi se čvorovi mogu dodavati i pomoću kratica na tipkovnici, a više se informacija može pronaći na ikoni za pomoć unutar sučelja.

Mindomo tutorial

Mindomo u nastavi
Mindomo alat iskoristiv je u nastavi usprkos glavnom nedostatku u ograničenju na tri mape i nemogućnosti postavljanja sadržaja s vlastitog računalu. Omogućuje suradnju i nastavnici mogu nastavne teme prolaziti zajedno s učenicima kroz koncept mentalnih mapa. Učenici mogu koristiti alat za samostalno učenje ili u grupama kako bi jednostavnije savladali određeni nastavni sadržaj. Dodavanje različitog dodatnog sadržaja u mentalnu mapu omogućuje jednostavniju vizualizaciju i povezvanje sadržaja. Prednost je alata izrada zadatka. Iako je ograničen na jedan, nastavnik učenicima pomoću te funkcionalnosti u svoju mentalnu mapu može zadati zadatak preko kojeg oni mogu uređivati već izrađenu ili izraditi potpuno novu mentalnu mapu, zavisi o načinu koji nastavnik želi definirati. Definiranjem zaduženja po pojedinom čvoru unutar mentalne mape, nastavnik može zadati poseban zadatak unutar čvora i dodijeliti odgovornost pojedinim učenicima s kojima je mapa podijeljena. Svaki učenik (ili njih nekoliko) mora definirati podčvorove za čvor koji im je dodijeljen kako bi dalje razradili neku temu.