Pear Assessment (Edulastic)

Pear Assessment (Edulastic) je obrazovna platforma za formativno i sumativno vrednovanje. Nudi mogućnost izrade  interaktivnih testova, izlaznih kartica ili radnih listića. Može se koristiti u svim dijelovima nastavnog sata kao vježba ili provjera usvojenosti ishoda ali i za samostalan rad kod kuće. Omogućuje učitelju davanje brzih i detaljnih povratnih informacija učenicima.

Na poveznici https://www.peardeck.com/products/pear-assessment  potrebno je izvršiti registraciju pri prvom korištenju. Moguća je i registracija s Microsoft 365 računom. Učenici se registriraju s Microsoft 365 računom i dodijeljenim kodom razreda. Alat ima besplatnu i plaćenu inačicu. U besplatnoj inačici dostupno je neograničeno korištenje banke pitanja i testova, izrada razreda ili grupa, izrada vlastitih uradaka, izvještaji o radovima, praćenje uživo i davanje povratnih informacija. U plaćenoj inačici omogućeno je korištenje dodatnih značajki i korištenje umjetne inteligencije.

Slika 1 (sučelje prijave)

Nakon registracije učitelj formira svoje grupe ili razrede u koje može uključiti više učitelja i učenike. Pri izradi grupa ili razreda učitelj definira ime razreda, predmet, školu, ključne pojmove i može odrediti vrijeme trajanja grupe nakon čega se ona arhivira. Učenici se u razred ili grupu mogu unijeti pojedinačno. Ako se učenici upišu u razred prilikom registracije pomoću koda dobivenog od učitelja bit će automatski upisani u razred. Naknadno se učenici mogu upisati u druge grupe ili razrede pomoću učiteljskog koda unoseći ga u svojem sučelju.  Nakon izrade grupa ili razreda, učitelj ih u svakom trenutku može uređivati, dodavati korisnike i sadržaje ili ih ukloniti. Sve grupe je moguće sinkronizirati s Google učionicama.

Slika 2 (upravljačka ploča i uređivanje razreda)

Korisnik radne listiće (testove, izlazne kartice) može izraditi:

– koristeći gotove radove iz biblioteke

– učitavajući PDF dokument

– samostalno izraditi interaktivni radni list birajući različite vrste pitanja

– koristeći AI u plaćenoj inačici.

Biblioteka se pretražuje koristeći ključne riječi ili temu.  Korisnik može preuzeti već gotove testove ili izraditi svoj test uvozeći u njega pitanja iz biblioteke. Biblioteka sadrži više od 2 milijarde pitanja. Većina njih je na engleskom jeziku (postoji već i dobra baza na hrvatskom jeziku) ali se vrlo brzo mogu prevesti na željeni jezik. Već gotove testove ili pitanja po želji se mogu uređivati.

Slika 3 (biblioteka testova)

Ako korisnik izrađuje listić koristeći već unaprijed pripremljeni PDF dokument može koristiti sljedeće vrste pitanja:

– višestruki izbor​

– unos teksta​

– padajući izbornik​

– matematički odgovor​

– točno/netočno​

– esej.

Slika 4 (interaktivni listić iz PDF-a)

Ukoliko učitelj samostalno izrađuje listić na raspolaganju ima više od 50 vrsta pitanja podijeljenih u 11 kategorija. Uz sva pitanja nalaze se i kratke videoupute na koji način se to pitanje izrađuje.

Slika 5 (vrste pitanja)

Učitelj koji je izradio interaktivni listić (test, izlaznu karticu) uspješnost rješavanja može pratiti u realnom vremenu ili radove pregledati naknadno. Riješeni zadatci se automatski ispravljaju osim zadataka esejskog tipa. Omogućeno je davanje cjelovite povratne informacije za cijeli uradak, ali i za svaki zadatak ili pitanje posebno. Učenici u svojem sučelju vide sve komentare i rezultate koje je učitelj napisao.

Slika 6 (praćenje uživo)

Slika 7 (povratne informacije – sučelje učitelja)

Slika 8 (povratne informacije – sučelje učenika)

Pear Assessment u nastavi

Kao učitelj matematike često koristim Pear Assessment za izradu nastavnih listića, zadaća, pisanih provjera ili izlaznih kartica.  Postoji jako malo digitalnih alata koji učitelju omogućavaju izradu sadržaja koji sadrže posebne matematičke znakove ili učeniku odgovore u obliku matematičkog zapisa, geometrijskog crteža, grafa i sl. Pear Assessment nudi više od 50 vrsta pitanja od kojih se preko 20 odnosi na matematička pitanja što je njegova velika prednost za korištenje u STEM području.

Slika 9 (matematička pitanja)

Zaključak

Pear Assessment je obrazovna platforma s naglaskom na formativno i sumativno vrednovanje. Učiteljima omogućuje izradu interaktivnih uradaka s bogatim odabirom različitih pitanja. Već gotovi testovi i pitanja iz biblioteke štede vrijeme potrebno za izradu listića. Automatizirano ocjenjivanje povećava učinkovitost i brze povratne informacije učitelju i učenicima. Mogućnost individualnih, opširnih i cjelovitih informacija pomaže učenicima osvijestiti vlastiti napredak a učiteljima individualizirati daljnji pristup svakom učeniku kroz upute i zadatke koje su u skladu s njihovim mogućnostima i tempom rada. Platforma omogućava suradnju s drugim učiteljima omogućujući dijeljenje resursa i uvide u napredak učenika. Sve ove funkcionalnosti se nalaze u besplatnoj inačici dok plaćena nudi dodatne značajke u analizi podataka, video-kvizove, korištenje umjetne inteligencije kao i dodatnu prilagodbu pristupačnosti poput čitanja teksta i sl. Platforma nudi video uratke s uputama za korištenje.

https://youtu.be/4SsT5T93f7w?si=q306UtDOQmOCzLqG

Video – pregled za učitelje

Autorica: Antonela Matajić