Schoology LMS

schoologySchoology je LMS koji funkcionira kao društvena mreža slična Edmodo sustavu. Ciljani su korisnici osnovne i srednje škole i visoko školstvo. Cilj i orijentacija su na suradnji i društvenoj interakciji s jednostavnim sučeljem kako bi nastavnici i učenici jednostavno mogli upravljati funkcionalnostima. Schoology ima sve potrebne funkcionalnosti kako bi nastavnik s jednostavnošću upravljao učionicom i pratio rad svojih učenika. Od praćenja prisustva, izrade kvizova, multimedijskih galerija, brzih povratnih informacija do društvene interakcije, integracije s drugim servisima i mobilne podrške, Schoology ima i više nego dovoljno funkcionalnosti. Jedna je od glavnih značajki obostrana izmjena podataka. Nastavnik može postaviti radne materijale koje učenici mogu pogledati i pohraniti. Nakon rješavanja postavljaju dokument natrag u sustav koji nastavnik može pregledati, ocijeniti i dati povratne informacije. Moguće je dodijeliti individualne zadatke svakom pojedinom učeniku. Vizualno nalikuje Facebooku, ali bez promotivnih poruka. Dobitnik je CODiE nagrade 2012. i 2013. godine.

Pristup LMS-u: https://www.schoology.com/home.php

Značajke sustava su:

 • Intuitivno sučelje jednostavno za korištenje
 • Praćenje rada učenika putem dnevnika
 • Nastavnik je učeniku u mogućnosti dati za većinu aktivnosti povratnu informaciju
 • Kreiranje zadataka i događaja koji su popraćeni kalendarom
 • Kreiranje radnih grupa za suradnju koje su slične grupama na Facebook servisu
 • Podržava nekoliko tipova podataka za uvoz iz drugih sustava
 • Podrška za mobilne uređaje koja ima gotovo sve funkcionalnosti desktop verzije
 • Prilagodba kurikuluma i ishoda učenja prema nekoliko standarda
 • Izrada vlastitih ljestvica za ocjenjivanje i uređivanje dnevnika
 • Analiza aktivnosti tečaja i pojedinih učenika
 • Trgovina dodatnih alata s kojima nastavnici mogu proširiti sadržaj svojih tečajeva
 • Dodatna sigurnost za učenike ispod 13 godina starosti koji polaze tečaj 
 • Mogućnost uključivanja roditelja u tečaj
 • Umrežavanje i povezivanje, slanje poruka i prilagodljive obavijesti
 • Postavljanje najava i diskusija
 • Izrada bloga
 • Podrška nastavnicima putem zajednice nastavnika i primjera nastavnih planova i ideja
 • Povezivanje sa servisima poput Google Drive i Dropbox

Schoology.Learn.Together.logo

Besplatna je varijanta dovoljna za potrebe nastavnika i učenika ukoliko nastavnik sam želi koristiti sustav kako bi jednostavnije izvršavao nastavne aktivnosti sa svojim učenicima. Varijanta Schoology alata na razini cijele škole, grupe škola ili fakulteta ali sa punim funkcionalnostima, morat će se platiti. Korisnička je podrška kvalitetna, pored uputa podijeljenih u pojedine kategorije postoji popis često postavljanih pitanja i video upute. U sklopu samog sustava za većinu elemenata postoji informacija čemu služe i uvijek se mogu zatražiti uvodne upute ako postoji potreba za time.

Pregled funkcionalnosti

Schoology se alat sastoji od tri vrste računa: nastavnik, učenik i roditelj. Nastavnik dodaje učenike i roditelje u svoj tečaj uz pomoć koda koji je generiran za svaki tečaj, a oni ga unose prilikom prijave. Ukoliko nastavnik svojem tečaju priključuje učenike koji su mlađi od 13 godina postoji dodatna mjera sigurnosti kojom on potvrđuje svoj identitet. Svaki od korisnika može uređivati obavijesti koje prima, ovisno o sadržaju na koji su povezane.

Upozorenje nastavnicima ukoliko u tečaju ima učenike mlađe od 13 godina

Učenik

Funkcionalnosti dostupne učeniku:

Učenik se prijavom nalazi na svojoj osobnoj stranici gdje ima pregled najnovijih aktivnosti, kalendara, primljenih i poslanih poruka. Učenik pored navedenih mogućnosti ima pristup pregledu svojih ocjena i prisustvu na nastavi. Učenici mogu dodavati samo nove događaje ili priču za osobni blog. Učenik na svojoj osobnoj stranici može vidjeti nadolazeće događaje kako bi bio u toku s obvezama koje mora izvršiti. Od ponuđenih mogućnosti na glavnoj alatnoj traci, učenik se može priključivati grupama i tečajevima pod uvjetom da ima odgovarajući kod i nema mogućnost postavljanja javnih resursa.

Kod stranice tečaja učenik može pregledavati dostupne materijale, novosti, ocjene, prisustvo i članove koji pohađaju tečaj. Ima pregled nad budućim nadolazećim događanjima. Pregledom direktorija ima uvid u sadržaje koje posjeduje, a poneke od njih može komentirati i „lajkati“. Kvizove može komentirati i pregledati komentare nastavnika na njegove odgovore. Ima dostupnost u opću statistiku kviza i može vidjeti koliko je bio uspješan u usporedbi s ostalim polaznicima. Učenik može dodavati novosti ukoliko nastavnik omogući tu opciju i odobri ono što je učenik napisao i tako u sklopu obavijesti može dodavati resurse i upitnike.

Nastavnik

Funkcionalnosti dostupne nastavniku:

Na osobnoj je stranici razlika između nastavničkog i učeničkog računa. Nastavnik može pregledati svoje veze (s nastavnicima iz drugih škola), pretplate na obavijesti i ima pristup trgovini dodacima. Prisutna je mogućnost verifikacije računa, definiranja škole u kojoj radi i pozivanja svojih kolega na sudjelovanje. Na sučelju sličnom Facebooku nastavnik može postavljati novosti, zadatke, događaje ili novu priču za osobni blog. Nastavnik pored najava nadolazećih događaja ima uvid u preporučene aplikacije koje bi mogao kupiti u trgovini. Nastavnik prilikom pridruživanja grupama i tečajevima može kreirati svoje i postavljati javne resurse. Materijale koje je nastavnik u mogućnosti postaviti su direktorij, zadaci, testovi/kvizovi, datoteke/poveznice, rasprave, albumi i stranice.

Kako bi pratio napredak učenika, nastavnik može uređivati dnevnik kojim se prate rezultati ostvareni u pojedinim kategorijama i ocjenjivačkim periodima. Može bilježiti prisustvo učenika i dodjeljivati im značke. Značke se ne mogu dodjeljivati automatski na temelju izvršenih aktivnosti, kao što je to slučaj u Moodle sustavu, već ih se dodjeljuje ručno pojedincu ili grupi. Nastavniku je također omogućeno provoditi analizu tečaja, primjerice koliko je pojedini učenik bio aktivan na razini cijelog tečaja, pristupanje zadacima ili diskusijama. U pojedinim elementima zadataka ili diskusija može pohraniti izvještaj na svom računalu. Grupe koje nastavnik kreira mogu služiti kao manja zajednica za izradu projekata ili zadataka po timovima. One su zapravo jedna mala društvena mreža unutar tečaja. Jedini je nedostatak nemogućnost dodjeljivanja zadataka grupama kao što je to moguće za pojedince, ali se može zaobići kreiranjem grupa za pojedini zadatak unutar koje je onda objavljen. Kod kreiranja većine materijala moguće je definirati njihovo ocjenjivanje i napredne opcije poput individualnog dodjeljivanja, definiranja ishoda učenja prema standardima, zaključavanje, omogućavanje predaje radova, vidljivosti učenicima, praćenje statistike i omogućavanje komentara.

Ukoliko nastavnik ima već tečaj iste tematike na nekom od drugih LMS-a može tečaj uvesti u Schoology sustav budući da je prilagođen Moodle ZIP i MBZ, Blackboard ZIP, Braingoney ZIP, Common Cartrige IMSCC, Standard ZIP file, QUTI ZIP formatima.

Schoology je zanimljiv i kvalitetan servis i omogućava brojne funkcionalnosti u besplatnom obliku. Mnogo korisnika navodi pozitivna iskustva i kako je moguće koristiti sustav i na razini škole u besplatnom obliku. Idealan je za dijeljenje materijala, brze povratne informacije, praćenje rada učenika i brzu komunikaciju. Nastavnici mogu uključiti i roditelje učenika kako bi oni mogli pratiti napredak svog djeteta i zadatke koje ima, a pritom je roditelju vidljiv samo onaj sadržaj koji je povezan s njegovim djetetom. Na taj se način osigurava privatnost drugih učenika i smanjena je potreba za dolaskom na informacije budući da u današnje vrijeme roditelji rade za vrijeme informacija ili roditeljskih sastanaka. Sustav je idealan i za pojedinačne nastavnike koji žele tehnologijom podržati svoju nastavu primjerice u školama stranih jezika pa čak i instruktorima.