ClassDojo – online sustav za upravljanje učionicom

logo-winterClassDojo je online sustav za upravljanje učionicom, poznatiji kao CMS ili Classroom Management System koji nastavnicima pomaže u praćenju i bilježenju ponašanja učenika u stvarnom vremenu i istovremeno učenicima omogućava povratnu informaciju. Većina se informacija prikazuje javno svim učenicima preko projektora ili pametnih ekrana. Alat je osmišljen s ciljem prepoznavanja i pomaganja pojedinim učenicima koji imaju problema, ali i za cijeli razred kako bi se prepoznalo u kojem se smjeru učenici razvijaju i kako im se može pomoći. Učenici i roditelji na svojim korisničkim računima mogu pratiti napredak i izvještaje o evidentiranom ponašanju na svakom satu.

Alat se može koristiti preko mrežnih preglednika, a preporučeni su Google Chrome i Mozilla Firefox, ali alat je dostupan i preko drugih preglednika. Postoje mobilne aplikacije za Android i iPhone/iPad uređaje.

Alatu se može pristupiti ovdje.

Glavne značajke alata:

 • zabavan i intuitivan uz jednostavno sučelje
 • povijest poruka u Excelu, gDocs ili nekom drugom programu za pregled proračunskih tablica
 • korisnički se račun može deaktivirati
 • pozivanje roditelja u razred (svaki je učenik povezan sa svojim roditeljem)
 • spremanje kodova za spajanje učenika i roditelja u razred u pdf datoteci u unaprijed definiranom obrascu *
 • arhiviranje razreda
 • stvaranje razreda jednostavnim koracima
 • komunikacija porukama s roditeljima unutar aplikacije
 • roditelji zaprimaju tjedni izvještaj o napretku svog djeteta
 • kod dodavanja pozitivnog ili negativnog ponašanja čuje se primjeren zvuk
 • slučajni odabir koji može poslužiti za prozivanje, a sukladno odgovoru dodijeljuje se ponašanje
 • ako se dodijeljuje isto ponašanje, moguć je odabir više učenika
 • resetiranje bodova (ne briše dodijeljena ponašanja)
 • moguće je dodati i druge nastavnike (pogotovo ako predaju istom razredu)
 • alat ima podršku za hrvatski jezik (mrežna i mobilna varijanta)
 • pozivi se za roditelje u pdf formatu mogu pohraniti i na mobilnom uređaju
 • učenik može vidjeti samo bodove koje je dobio za taj dan

*Svaki učenik dobiva: kod za svog roditelja s uputama kako unijeti kod za vrijeme prijave kako bi se povezali sa razredom i obrazac za roditelje koji potpisuju da žele primati obavijesti i izvještaje o svom djetetu. Obrazac se može ispisati. Datoteka se može pohraniti i na mobilnom uređaju.

Stvaranje se razreda razvija u četiri jednostavna koraka:

Prvi korak

Osnovne postavke – odabir ikone razreda (odabir od unaprijed ponuđenih, ne postoji mogućnost dodavanja vlastite ikone), dodjeljivanje naziva razreda, odabir godine razreda (vrtić, predškola, od prvog do osmog razreda osnovne škole, od prvog do četvrtog razred srednje škole i mogućnost „drugo“ ako se koristi izvan ovog okvira)

Drugi korak

Dodavanje učenika – dva su načina dodavanja učenika. Ručni upis jednog po jednog učenika (kada se utipka ime učenika, pritisne se tipka „enter“) ili putem naredbe kopiraj/zalijepi iz dokumenta proračunskih tablica (primjerice Excel) u sučelje alata.

Treći korak

Dodavanje ponašanja – moguće je definirati dodatna ponašanja pored već ponuđenih ili ako nastavnik ima definirana dodatna ponašanja u nekom drugom, već stvorenom razredu može ih uvesti u novi. Dvije su vrste ponašanja „Pozitivno“ i „Treba popraviti“ koji su istovrijedni pozitivnom i negativnom ponašanju. Dodavanjem se novog ponašanja odabire ikona (već ponuđena, ne postoji mogućnost dodavanja vlastitih), dodaje se naziv ponašanja i može se podesiti broj dobivenih bodova. Svako se unaprijed definirano ponašanje može izmijeniti i prilagoditi vlastitim potrebama.

Četvrti korak

Dijeljenje – razred je moguće podijeliti i s roditeljima kako bi mogli pratiti status svoje djece.

Pregled funkcionalnosti

U razredu se mogu uređivati postavke učenika i ponašanja, veličina avatara, redoslijed klasifikacije učenika, postavke priopćenja i zvuka. Unutar razreda postoji funkcionalnost uređaja za bilježenje vremena i odbrojavanja npr. za kratak test. Postoji funkcionalnost bilježenja prisutnosti. Važno je napomenuti ukoliko određenom učeniku nastavnik dodijeli oznaku “Nije prisutan”, za tog će učenika biti onemogućeno dodjeljivanje ponašanja za taj dan kada nije na nastavi. Izvještaji se mogu prikazati na razini cijelog razreda gdje se pomoću grafikona prikazuje postotak ponašanja (negativan/pozitivan) i u kojem omjeru je dodijeljeno koje ponašanje. Izvještaje je moguće ispisati ili spremiti za prikaz u proračunskoj tablici (primjerice Excel). Prikazan je popis dodijeljenih ponašanja, učenik kojemu je dodijeljeno ponašanje kada i u koje vrijeme i kakvo je nastavnik ponašanje dodijelio. Moguće je odabrati izvještaje prema već definiranim vremenskim razmacima ili definirati vlastite. Iz kategorije je izvještaja moguće pregledavati i bilježiti prisutnost. Od prisutnosti mogu se bilježiti tri mogućnosti: Prisutan, Odsutan ili Zakasnio. Pored mogućnosti pregleda izvještaja na razini cijelog razreda moguće je na isti način gledati izvještaje i po pojedinom učeniku.

U kartici s izvještajima postoji kategorija Connections unutar koje se nalazi poseban dio s učenicima i poseban dio s roditeljima. Nastavnik roditelje može dodati ručno kod svakog učenika ako ima e-mail adrese roditelja i na taj im način poslati poziv. U dio s učenicima nastavnik  može pristupiti opciji za ispis pristupnih kodova za učenike.

Nastavnik može dodati druge nastavnike koji također predaju u razredu pa svaki nastavnik ne treba pojedinačno stvarati svoj razred, već se učenici prate unutar samo jednog razreda. Unutar se mrežnog sučelja nastavnika može pozvati putem e-mail adrese, a unutar mobilne aplikacije pored poziva putem e-maila, poziv se može poslati i sms-om, Twitterom ili Facebookom.

U kartici za poruke nastavnik ima mogućnost slanja grupnih i individualnih poruka roditeljima koji su se povezali s djetetovim razredom, dok roditelj može komunicirati porukama samo s nastavnikom. Osim običnih tekstualnih poruka, one mogu biti i glasovne, slike i stickeri unutar sustava ukoliko se koristi mobilna aplikacija i uloga nastavnika.

Učenik

Kod prijave učenik odabire ulogu Student i unosi korisničko ime za svoj korisnički račun. Nakon što unese korisničko ime sustav će zatražiti unos godina i zaporke. Kada učenik unese potrebne podatke i potvrdi unos, sustav će od učenika tražiti unos razrednog koda koji je dobio od nastavnika i unos e-mail adrese roditelja koji mora potvrditi učenikovu prijavu. Učenik ima mogućnost promjene korisničkog imena, zaporke i deaktivacije korisničkog računa. Kod primjene i unosa korisničkog imena učenike se potiče da ne unose svoje pravo ime i prezime što je dodatni korak za osiguranje privatnosti učenika. Učenik na profilu može pregledavati bodove tekućeg dana i tjedna, ali i bodove od dva tjedna unatrag. Nema pregled ukupnih bodovanja od početka perioda bodovanja kao što ima nastavnik. Kako bi učenicima ovaj alat bio zanimljiviji, omogućena im je prilagodba avatara.

Roditelj

Nastavnik roditelja može povezati s učenikom vlastitim sučeljem, dodajući roditeljevu e-mail adresu ili slanjem razrednog koda kojeg roditelj unosi kod prijave. Nakon unosa pristupnog koda, sustav će od roditelja tražiti dodatne informacije: Ime i prezime, e-mail adresu i zaporku. Nakon potvrde podataka i registracije, sustav će roditelju odmah prikazati status djeteta unutar kartice izvještaja. Kada se učenik prijavi i unese e-mail adresu roditelja, roditelju će se na sučelju prikazati zahtjev za potvrdom učenikovog korisničkog računa. Nakon potvrde roditelj može promijeniti učenikovu zaporku ukoliko ju je zaboravio. Komentari koje dodjeljuje nastavnik vidi samo roditelj, ali ne i učenik. Roditelj može pregledavati bodove tekućeg dana i tjedna i bodove unatrag dva tjedna. Nema pregled ukupnih bodova od početka perioda bodovanja kao što ima nastavnik.

Zaključak

ClassDojo je zanimljiv alat koji praćenje učenika dovodi na novu i zabavnu razinu. Prednost je što učenici ne moraju imati korisnički račun kako bi se moglo pratiti njihovo ponašanje za vrijeme nastave, ali ponuđena je mogućnost stvaranja računa koji se brzo i jednostavno razvija pod uvjetom da roditelj pristaje na navedenu mogućnost. Od učenika se ne traže podatci poput e-mail adrese, odnosno učenik ne mora posjedovati e-mail korisnički račun kako bi se registrirao. Potrebno je unijeti kod koji nastavnik stvara (za svakog učenika i njegovog roditelja posebno), odabrati korisničko ime i zaporku za pristupanje profilu i pričekati odobrenje roditelja kako bi mogao biti povezan sa svojim razredom. Roditelji mogu pratiti ponašanje i napredak svojeg djeteta i ostvariti izravnu komunikaciju s nastavnikom. Ova je funkcionalnost posebno zanimljiva jer roditelj može dobiti važne informacije bez potrebe odlaska u školu i sastanka s nastavnikom. Djeci je alat zanimljiv jer mogu vidjeti povratne informacije o svojem ponašanje, a ujedno po želji mogu prilagoditi svoje avatare. Nastavnici na ovaj način učenicima u stvarnom vremenu daju do znanja kako primijećuju ponašanje učenika i kako su informacije svima dostupne i vidljive, a ne isključivo roditeljima kada dolaze na roditeljske sastanke ili informativne razgovore. Prednost je što se više nastavnika zajedno može uključiti u praćenje ponašanja učenika.

Alatu možete pristupiti ovdje.

Poveznica na Android aplikaciju.
Poveznica na iOS aplikaciju.