IDroo – online virtualna ploča

IDroo je besplatna online virtualna ploča koja nam uvelike može pomoći u odvijanju udaljene nastave. Naime, IDroo poseban je po tome što pristup može biti omogućen svima koji imaju poveznicu na vašu virtualnu ploču i to bez potrebe za registracijom. Time je pristup ploči i njenom sadržaju olakšan i brz. Dakako, ako je potrebno, pristup može biti i ograničen i ploči mogu pristupiti samo prijavljeni korisnici.

IDroo virtualnoj ploči pristupamo putem adrese: https://idroo.com. Nakon registracije za koju je potrebna e-adresa ili prijave koja je moguća korištenjem Google, Windows ili Facebook računa, pristupamo nadzornoj ploči.

U besplatnoj veriji na raspolaganju je prostor za kreiranje do 5 virtualnih ploča koje se mogu pohraniti i dijeliti. Također, u besplatnoj verziji dostupno  je i 50 MB pohrane za datoteke. Besplatna verzija IDroo alata zasigurno će zadovoljiti potrebe većine korisnika.

Na nadzornoj ploči klikom na gumb „Create new bord“ otvaramo novu ploču.

Unutar intuitivnog sučelja na raspolaganju su brojni alati koji nam mogu pomoći u radu. Tekstualni okvir, okvir s formulama, oblici i gumica. Jedna virtualna ploča gotovo i nema ograničenja u svojim dimenzijama, a klikom na ikonu „ruke“ vršimo pomicanje po ploči.

Ako je potrebno, prikaz na ploči možemo uvećati ili smanjiti. Osim toga, u postavkama s desne strane moguće je odabrati i pozadinu ploče.

IDroo omogućava razmjenu dokumenata i poruka. Klikom na ikone u desnom bloku otvara se dio namijenjen tim radnjama. Međutim, dok su poruke omogućene, razmjena je datoteka rezervirana za naplatne opcije.

Pristup virtualnoj ploči ograničavamo klikom na padajući izbornik pored dozvola. Pristup virtualnoj ploči moguće je omogućiti svima koji imaju poveznicu, a po potrebi moguće je ograničiti pristup i dodijeliti više predavačkih ovlasti.