Graspable math

Graspable math besplatn je digitalni interaktivni alat za učenje i poučavanje matematike s naglaskom na algebru. Otvara se na poveznici Graspable math.

Može se koristiti bez prijavljivanja, ali u tom se slučaju uradci ne mogu spremati. Ako se uradak želi pohraniti potrebno je prijaviti se Google korisničkim računom. Prednost rada s prijavom je i dijeljenje materijala koji se pripremaju za učenike ili koje učenici sami trebaju uraditi.

Ako želite dijeliti prethodno spremljen uradak potrebno ga je otvoriti na ikoni load, a nakon toga podijeliti, share. Podijeliti ga se može u Google Clasroomu, poveznicom, e-poštom ili ugraditi.

Ako se želi započeti novi uradak potrebno je kliknuti na ikonu new.

Nakon što se otvori novi uradak potrebno je podesiti osnovne postavke, Default Settings klikom na svoje ime koje će se pojaviti nakon prijave.

Ako se želi započeti novi uradak odabire se ikona new.

Nakon što se otvori novi uradak potrebno je podesiti osnovne postavke, Default Settings klikom na svoje ime koje će se pojaviti nakon prijave. U tim postavkama može se odabrati općeniti način rada:

Exploration mode (istraživački način) koristite ako ste novi u Graspable Mathu ili učite o novoj temi iz algebre. Iznimno je dobar za samostalno istraživanje algebarskih pravila i strategija.

Presentation mode (prezentacijski način) koristite za predstavljanje u učionici, poučavanje ili rad u timu.

Work mode (radni način) koristite za brz i učinkovit rad kada naučite Graspable Math naredbe.

Postavke se mogu podesiti i pri samom početku rada na ikoni settings koja se nalazi na radnoj površini.

Graspable math ima u sebi ugrađene i mogućnosti umetanja Youtube videa i Geogebre na ikoni insert.

Kako se koristi Graspable math vidi se u videu u kojem se rješava jednostavna linearna jednadžba.

https://youtu.be/dp53QP3HpeU

Alat je intuitivan, jednostavan za učenje i poučavanje. Dodatna mu je prednost umetanje videa i Geogebra apleta jer time se obogaćuje pristup poučavanju i proces čini interaktivnijim i zanimljivijim.

Autor članka: Sanja Janeš