Meta-Chart – jednostavna izrada grafikona

Meta-Chart je besplatni digitalni alat pomoću kojeg korisnici mogu jednostavno i brzo izraditi različite grafikone kako bi vizualno prikazali prikupljene podatke. Idealan je za korisnike koji nemaju dovoljno znanja ili pristup za izrdau grafikona u Excel programu. Meta-Chart se alatu pristupa putem mrežnog preglednika i nema dostupne varijante za mobilne uređaje. Korisnik ovaj alat može koristiti bez prethodne registracije odnosno prijave, ali postoji i mogućnost prijave u sustav. Alat omogućava izradu dvanaest različitih grafikona, odnosno grafičkih prikaza:

 • Tortni grafikon (Pie chart)
 • Venn grafikon (Venn chart)
 • Stupčasti grafikon (Bar chart)
 • Histogram
 • Grupni stupčasti grafikon  (Multiple bar chart)
 • Raspršeni grafikon (Scatter plot)
 • Linijski grafikon (Line chart)
 • Površinski grafikon (Area chart)
 • Spline chart – grafikon je nalik linijskom grafikonu, ali razlika je u tome što točke nisu povezane ravnom linijom, već krivuljom
 • Tortni i stupčasti grafikon (Pie and bar chart)
 • Pravokutni dijagram (Box and whisker plot) više na sljedećoj poveznici
 • Zbrojni/pregledni grafikon (Tally chart)

Sučelje se za izradu grafikona, neovisno o tipu grafikona koji je odabran dijeli na četiri kartice (eng. tab): Dizajn, Podaci, Oznake i Prikaz. Ovisno o vrsti odabranog grafikona svaka će kartica imati drugačije funkcionalnosti prilagođene za odabrani grafikon. Prilikom izrade tortnog grafikona pod karticom Dizajn korisnik može definirati vrstu grafikona (čista boja ili gradijent), pozadinsku boju, oblik grafikona (normalni ili 3D prikaz), boju i izgled legende. U izradi stupčastog grafikona korisnik ima mogućnost odabira smjera stupova (okomito ili vodoravno), pozadinske boje, oblik grafikona (normalni ili 3D prikaz), boju i izgled legende. Prilikom izrade linijskog grafikona korisnik može definirati samo boju, izgled i boju legende. Drugačije je definirana kartica za unos podataka za svaku varijantu grafikona. Kartica za unos oznaka sadrži dvije kategorije koje su zajedničke svim grafikonima: opis grafikona (naziv grafikona i izvor podataka) i postavke teksta naslova i podnaslova. Ostale su kategorije također prilagođene varijanti odabranog grafikona. Posljednja kartica služi za prikaz grafikona, a korisnik može odabrati nekoliko tema za prikaz, način izvoza izrađenog grafikona (SVG, JPEG, PDF, PNG oblici podataka) i preuzeti poveznicu za dijeljenje grafikona. Registrirani, odnosno prijavljeni korisnik pored već navedenih funkcionalnosti ima i mogućnost pohrane grafikona, pregled i kategoriziranje pohranjenih grafikona.

Meta-chart u nastavi

Meta-chart alat omogućuje svim korisnicima jednostavniju izradu grafikona za potrebe u nastavi. Prikladan je za korisnike koji nemaju iskustva s korištenjem tabličnog računara kao što je Excel i generiranjem grafikona unutar takvih programa. Nedostatak je ovog alata nemogućnost uvoza podataka iz unaprijed pripremljene datoteke, ali s obzirom kako je cilj alata jednostavnost i intuitivnost, nedostatak je zanemariv. Nastavnici alat mogu koristiti kako bi učenicima prikazali statistiku uspjeha na provedenom testu ili rezultate upitnika koji su proveli u razredu. Alat je koristan učenicima kada provode istraživački projekt ili zadaću i na taj način jednostavno mogu prikazivati prikupljene podatke.