Calibre – kreiranje e-knjiga

Calibre_logo1Calibre je besplatan program otvorenog koda za konverziju i organizaciju e-knjiga. Program je namijenjen konverziji različitih dokumenata u formate prikladne za e-čitače. Omogućava i uređivanje metapodataka, umetanje naslovnice e-knjige i stvaranje tablice sadržaja. Tablica se sadržaja sastoji od popisa poglavlja čime olakšava pregled sadržaja i snalaženje unutar e-knjige.

Prilikom konverzije ulazni formati koje Calibre podržava su: CBZ, CBR, CBC, CHM, EPUB, FB2, HTML, LIT, LRF, MOBI, ODT, PDF, PRC, PDB, PML, RB, RTF, SNB, TCR, TXT, a konvertira ih u formate čitljive pomoću e-čitača: EPUB, FB2, OEB, LIT, LRF, MOBI, PDB, PML, RB, PDF, SNB, TCR, TX.

Calibre ne radi sa standardnim Word formatima (DOC, DOCX), a kako bi takav dokument učitali u Calibre, potrebno ga je u Wordu spremiti u HTML format (Save as Web Page, Filtered). Druga je mogućnost korištenje OpenOfficea i odabir formata ODT koji se ovim načinom može konvertirati direktno u EPUB.

Postupak je konverzije dokumenta jednostavan, ali je važno dokument prethodno pripremiti za konvertiranje.  Internim načinom rada konvertera, uređenje teksta možda neće biti pohranjeno u obliku kojeg ste prvotno zamislili u svjem originalnom e-sadržaju.

Osnovne smjernice za pripremu dokumenta za konverziju:

  • korištenje osnovnih fontova teksta koje će konverter znati “pročitati”
  • formatiranje sadržaja pomoću stilova (Normal, Heading 1, 2…, Paragraph)
  • uklanjanje tablice sadržaja iz dokumenta jer će konverter automatski generirati popis poglavlja
  • ne umetati zaglavlje i podnožje (header i footer)
  • korištenje dijagrama i slika u PNG formatu budući da prilikom konverzije JPG formata može doći do gubitka na kvaliteti slike
  • izbjegavanje umetanja složenih i umetnutnih tablica ili ih je potrebno pohraniti u PNG formatu

mali

Za potpuni postupak izrade e-knjige u Epub formatu u kojem se koristi i Calibre proučite otvoreni CARNetov e-tečaj “Izrada E-knjige u EPUB formatu” https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=3287

Osim što je dobar konverter, Calibre je odličan e-čitač vaših e-knjiga. To je ujedno njegova prednost jer rezultat konverzije možete odmah i provjeriti.

Pomoću navigacije e-čitača moguće je: listati e-knjigu, povećati ili smanjiti font, uključiti ili isključiti tablicu sadržaja, ispisati e-knjigu i izabrati želimo li podijeliti dokument stranice ili ne (u gornjem desnom uglu preglednika).

Izgled sučelja i osnovne mogućnosti Calibrea pogledajte u galeriji:

Calibre možete bez prethodne registracije preuzeti sa službene stranice: http://calibre-ebook.com/download.

Upute za uređivanje e-knjige: http://manual.calibre-ebook.com/edit.html