Zadaća – jednostavna i učinkovita provjera znanja

Aktivnost Zadaća je jedna od osnovnih načina za provjeru znanja unutar sustava Loomen. Ona omogućava nastavniku prikupljanje zadataka, ocjenjivanje te slanje povratnih informacija učenicima. Nastavnici mogu postaviti rokove predaje i različite oblike odgovora učenika (unos teksta online ili učitavanje datoteke s računala). Uz opis zadatka, po potrebi mogu dodati i svoju datoteku koju će učenici preuzeti (npr. nastavni listić).

Kreiranje zadaće

Za raziku od Testa, Zadaća je jednostavna za kreiranje. Uz opće informacije o aktivnosti (naziv i upute), nastavnik u postavkama određuje vrijeme dostupnosti i predaje, načine odgovora, te vrste i veličine datoteka na slijedeći način:

  • Uključivanjem  opcije “Dopusti predavanje zadaće od” određuje datum kada će učenici moći predati svoju zadaću. Zadaća koju je nastavnik postavio bit će učenicima vidljiva i prije tog datuma, ali učenici neće biti u mogućnosti poslati svoj odgovor.
  • “Rok predaje” je vrijeme do kojeg učenici trebaju predati svoje odgovore. Nakon isteka tog roka, učenici će još biti u mogućnosti predati svoje odgovore, ali će nastavnik dobiti napomenu o zakašnjeloj predaji.
  • Ukoliko je uključena opcija “Krajnji rok predaje”, učenik nakon tog datuma neće više moći ni slati svoje odgovore.
  • “Vrste zadaće” određuje način odgovora koji nastavnik očekuje od učenika.Online tekst kao vrsta zadaće polaznicima će ponuditi direktan upis teksta rješenja u prozor editora. Postavljanje datoteke polaznicima će omogućiti prijenos jedne ili više datoteka s rješenjem zadaće. Ukoliko je omogućeno postavljanje datoteke, tada nastavnik može postaviti i dodatna ograničenja: dopuštene vrste datoteka, najveći broj datoteka po učeniku te njihovu najveću veličinu (maksimum je određen postavkama poslužitelja).
    Online tekst kao vrsta zadaće polaznicima će ponuditi direktan upis teksta rješenja u
  • Kao “Vrste povratnih informacija” nastavnik određuje na koji će način dati povratnu informaciju o ocijenjenoj zadaći. To može biti tekstualni odgovor koji će unijeti kao komentar učeniku i/ili odgovor u obliku datoteke koju će poslati učeniku (npr. ispravljeni nastavni listić, audio zapis sa komentarom…). Opcija “Offline tablica za ocjenjivanje” omogućava preuzimanje tablice iz Ocjena, spremanje na računalo, upis ocjena van sustava te ponovni prijenos tablice u Ocjene na sustavu.

Prikupljanje i ocjenjivanje zadaće

Nastavnik u svakom trenutku ima uvid u predane zadaće. Tako može vidjeti koliko je zadaća predano i ocijenjeno i koliko ih je još potrebno ocijeniti. Odabirom opcije “Prikaži sve predane zadaće” nastavnik može odabrati jedno ili više učenika te njihove zadaće preuzeti na svoje računalo, zaključati (učenik je više neće moći mijenjati), otključati, izbrisati ili produžiti krajnji rok samo odabranim učenicima. Odabirom svake zadaće (klik na “Ocjene” u tablici pored svakog učenika) nastavnik može vidjeti detalje o zadaći i unijetu ocjenu.

Zadaća u online nastavi

Zadaća bi trebala biti jedna od osnovnih načina za zadavanje zadataka učenicima tijekom online nastave u Loomenu. Bilo da se radi o nastavnom listiću, popisu pitanja za lektiru ili domaćem radu, ova aktivnost je optimalno rješenje.

Za domaći rad se često koristi aktivnost Forum, gdje nastavnik unutar jedne rasprave postavlja zadatke koje učenici trebaju riješiti  i poslati svoje rješenje natrag putem iste rasprave. Takav način provjere je jako jednostavan i nastavniku i učeniku, ali može imati i određenih nedostataka. Korištenjem foruma, odgovori i datoteke pojedinog učenika vidljivi su svim drugim učenicima, a nastavniku nije jednostavno ni pratiti koliko je učenika odradilo svoj zadatak, da li su poštovali zadane rokove. Nastavnik može preuzeti samo po jednu datoteku odjednom, te povratnu informaciju i ocjenu objaviti unutar istog formula. Zato je Zadaća puno bolje rješenje, jer korištenjem te aktivnosti učenici nemaju uvid u rješenja drugih učenika, a nastavniku je puno lakše postavljanje rokova, preuzimanje, ocjenjivanje te slanje povratnih informacija.