Knjiga (book) kao zamjena za Word i PDF dokumente

Knjiga (eng. book) ulazi među osnovne resurse u kreiranju sadržaja unutar virtualne učionice u sustavu Loomen. Kako mu i samo ime govori, ovaj resurs služi za kreiranje tekstualno obogaćenog sadržaja direktno u Moodle sustavu, odnosno unutar našeg sustava Loomen. Na taj način izbjegnuti su dodatni koraci u kreiranju sadržaja lokalno pomoću drugog softverskog rješenja i prijenos dokumenta u sustav kojeg bi korisnici kasnije opet lokalno preuzeli.

Za dodavanje nove knjige dovoljno je unutar virtualne učionice (tečaja) kliknuti na dodavanje novog resursa ili aktivnosti i odabrati Knjigu.

Knjiga kao resurs unutar sustava nudi bogate mogućnosti kreiranja sadržaja dodavanjem teksta, slika, vanjskih poveznica, video zapisa, i drugih sadržaja u uređivaču (eng. editor). Navigacija je unutar Knjige jednostavno organizirana poglavljima i potpoglavljima, ovisno o strukturi sadržaja.

Rad u Knjizi kao nativnom resursu unutar sustava Loomen donosi višestruke prednosti nad korištenjem drugih oblika objave sadržaja poput unosa gotovog Word ili PDF dokumenata. Prije svega, sadržaj Knjige moguće je uređivati i izmjenjivati direktno unutar sustava, bez potrebe za dodatnim koracima u stvaranju drugog dokumenta i njegova prijenosa na sustav. Kreatoru je sadržaja knjige jednostavnije kontrolirati sadržaj koji se prikazuje polaznicima jer nema nekoliko verzija istog dokumenta kojeg polaznici s druge strane mogu i samostalno dijeliti.

S druge strane polaznicima nije potrebno drugo programsko rješenje ili preuzimanje dokumenta kako bi ga pregledali. Naime, pregled knjige i njenog sadržaja odvija se direktno unutar sustava i korisničke je strane uvijek prikazan aktualan sadržaj knjige. Uz navedene prednosti, prikazivanje sadržaja Knjige neovisno je o uređaju koji se koristi (računalo, pametni telefon, tablet).