Knjiga (book) kao zamjena za Word i PDF dokumente

Knjiga (eng. book) ulazi među osnovne resurse u kreiranju sadržaja unutar virtualne učionice na sustavu Loomen. Kako mu i samo ime govori, ovaj resurs služi za kreiranje tekstualno obogaćenog sadržaja direktno na Moodle sustavu, odnosno unutar našeg sustava Loomen. Na taj način izbjegnuti su dodatni koraci u kreiranju sadržaja lokalno pomoću drugog softverskog rješenja te prijenos dokumenta na sustav kojeg bi korisnici kasnije opet lokalno preuzeli.

Za dodavanje nove knjige dovoljno je unutar virtualne učionice (tečaja) kliknuti na dodavanje novog resursa ili aktivnosti, te odabrati Knjigu.

Knjiga kao resurs unutar sustava nudi bogate mogućnosti kreiranja sadržaja kroz dodavanje teksta, slika, vanjskih poveznica, video zapisa, i drugih sadržaja kroz editor. Navigacija unutar Knjige jednostavno je organizirana kroz poglavlja i potpoglavlja, ovisno o strukturi sadržaja.

Rad u Knjizi kao nativnom resursu unutar sustava Loomen donosi višestruke prednosti nad korištenjem drugih oblika objave sadržaja poput unosa gotovog Word ili PDF dokumenata. Prije svega, sadržaj Knjige moguće je uređivati i izmjenjivati direktno unutar sustava, bez potrebe za dodatnim koracima u stvaranju drugog dokumenta te njegova prijenosa na sustav. Kreatoru sadržaja knjige lakše je kontrolirati sadržaj koji se prikazuje polaznicima jer nema nekoliko verzija istog dokumenta kojeg polaznici s druge strane mogu i samostalno dijeliti.

S druge strane polaznicima nije potrebno drugo programsko rješenje ili preuzimanje dokumenta kako bi isti pregledali. Naime, pregled knjige i njenog sadržaja odvija se direktno unutar sustava te je s korisničke strane uvijek prikazan aktualan sadržaj knjige. Uz navedene prednosti, prikazivanje sadržaja Knjige neovisno je o uređaju koji se koristi (računalo, pametni telefon, tablet).