Kreirajte Microsoft Teams sastanak u Loomenu

TeamsMicrosoft Teams među mnogim nastavnicima je popularan alat za videokonferencijske pozive i predavanja, a od sada možete lako kreirati Microsoft Teams sastanak i u samom Loomenu.

Sustav Loomen obiluje brojnim dodacima koji nastavnicima omogućavaju odvijanje nastave na daljinu. Jedan od recentnih dodataka je i mogućnost kreiranja Microsoft Teams sastanaka direktno unutar Loomena. Na taj način štedite na vremenu te sve radnje radite u jednom lakom i brzom procesu.

Kako kreirati Microsoft Teams sastanak?

Microsoft Teams sastanak moguće je kreirati unutar bilo kojeg sadržaja na sustavu Loomenu. Microsoft Teams sastanak može biti dio foruma, knjige, stranice i drugih resursa na sustavu Loomen.

Unutar uređivača sadržaja, kao dio alatne trake učit će te ikonu programa Microsoft Teams:

Klikom na ikonu otvara nam se novi skočni prozor s prijavom u sustav Microsoft Teams. Za prijavu na Microsoft Teams koristite vaše AAI@EduHr podatke:

Nakon uspješne prijave, ponuđena je mogućnost kreiranja sastanka:

Dovoljno je zatim unijeti naziv sastanka, te vrijeme njegova održavanja te klikom na gumb „Create“ stvoriti sastanak:

Ukoliko je sastanak uspješno stvoren, dobivamo potvrdu:

Klikom na „Add link“ dodajemo link na sastanak u sadržaj.