Kreirajte Microsoft Teams sastanak u Loomenu

TeamsMicrosoft Teams među mnogim je nastavnicima popularan alat za videokonferencijske pozive i predavanja, a od sada možete jednostavno kreirati Microsoft Teams sastanak i u samom Loomenu.

Sustav Loomen obiluje brojnim dodacima koji nastavnicima omogućavaju održavanje nastave na daljinu. Jedan je od recentnih dodataka i mogućnost kreiranja Microsoft Teams sastanaka direktno unutar Loomena. Na taj način štedite na vremenu i sve radnje radite u jednom lakom i brzom procesu.

Kako kreirati Microsoft Teams sastanak?

Microsoft Teams sastanak moguće je kreirati unutar bilo kojeg sadržaja u sustavu Loomenu. Microsoft Teams sastanak može biti dio foruma, knjige, stranice i drugih resursa u Loomenu.

Unutar uređivača sadržaja, kao dio alatne trake, učit će te ikonu programa Microsoft Teams:

Klikom na ikonu otvara se novi skočni prozor s prijavom u sustav Microsoft Teams. Za prijavu na Microsoft Teams koristite vaše AAI@EduHr podatke:

Nakon uspješne prijave, ponuđena je mogućnost kreiranja sastanka:

Zatim je dovoljno unijeti naziv sastanka, vrijeme njegova održavanja i klikom na gumb „Create“ stvoriti sastanak:

Ako je sastanak uspješno stvoren, dobivamo potvrdu:

Klikom na „Add link“ dodajemo link na sastanak u sadržaj.