Dodavanje H5P aktivnosti u Loomenu

Poštovani korisnici u nastavku ćemo vam objasniti kako dodati, odnosno izraditi H5P datoteku u Loomenu te ju koristiti kao aktivnost.

Kako biste ovo postigli vodimo vas kroz korake:

 • Unutar kolegija kliknemo na dodavanje nove aktivnosti

 • U novom skočnom prozoru odabiremo H5P

 • U sljedećem koraku definiramo naziv aktivnosti, tj. naslov našeg sadržaj

 • U nastavku ove stranice imamo dvije mogućnosti: a) ubaciti ranije izrađenu H5P aktivnost u obliku .h5p datoteke ili b) izradili novu aktivnosti direktno unutar Loomena. To činimo klikom na poveznicu „baza sadržaja“. 

 • Klikom na poveznicu otvara se novi prozor. U novom prozoru klikom na „Dodajte“ odabiremo koju aktivnost iz H5P portfelja želimo izraditi.

 • Sljedeći korak predstavlja rad na aktivnosti i spremanje promjena.
  Nakon što sve napravimo i spremimo promjene, možemo zatvoriti ovaj prozor i vratiti se na raniji.

 • Vraćamo se u prvi prozor. Nakon što smo završili uređivanje našeg H5P sadržaja idemo na njegovo dodavanje, a to radimo povratkom na korak 4. gdje sada kliknemo na ikonu za dodavanje sadržaja.

 • U sljedećem koraku, u novootvorenom skočnom prozoru kliknemo na „Baza sadržaja“ gdje sad vidimo ranije izrađenu aktivnost koju potom odabiremo klikom.

 • Potvrđujemo izbor H5P aktivnosti.

U ovom koraku potvrđujemo izbor aktivnosti, no imamo i mogućnost rada na njenoj kopiji ili aliasu. Razlika između kopije i aliasa je u tome što kada radite na kopiji aktivnosti onda izmjene u njoj ne utječu na druge kopije te iste aktivnosti negdje dalje u virtualnoj učionici, a ako koristite alias onda izmjene na jednom mjestu mijenjaju sve H5P aktivnosti koje koriste tu aktivnost kao alias.

 • Zadnji korak predstavlja spremanje svih promjena.

Kroz ranije opisane korake uspješno ćemo izraditi i postaviti H5P aktivnost unutar Loomena, odnosno Moodle sustava.