Wooclap – kviz u interaktivnoj prezentaciji

Prilikom prezentiranja nastavnog sadržaja posebni je izazov za svakog nastavnika postići i zadržati pozornost svih učenika. Prezentacija treba biti osmišljena tako da učenici aktivno sudjeluju – odgovarajući na pitanja, rješavajući kratke ankete ili izričući svoje mišljenje/prijedloge o temi koja se prezentira.

Wooclap je upravo alat koji sve to omogućava. Pomoću Wooclapa prezentacija postaje interaktivna i dodatno obogaćena elementima poput različitih vrsta pitanja i odgovora, interaktivnih slika, teksta koje unose učenici tijekom prezentacije.

Pregled funkcionalnosti

Nastavnik alatu pristupa na adresi  http://www.wooclap.com  te se registrira s ulogom edukatora u području osnovnih i srednjih škola (K-12).

Korištenje Wooclapa sastoji se od tri dijela:

  • Priprema prezentacije, odnosno kreiranje interaktivnog sadržaja (eng. event)
  • Pozivanje učenika na pristup putem poveznice ili QR koda
  • Prikupljanje odgovora učenika i komunikacija u stvarnom vremenu (tijekom prezentacije)

Osim izrade novog sadržaja, nastavnik može koristiti sadržaje drugih korisnika upisivanjem odgovarajućeg koda kao i unos gotovog sadržaja iz Moodle sustava (Loomen).

Kreiranje interaktivne prezentacije sastoji se od dodavanja različitih vrsta pitanja koja će biti prikazana na slajdovima.

Prezentacija može biti u potpunosti izrađena unutar Wooclap alata, što podrazumijeva da će uglavnom sadržavati različite vrste pitanja bez statičkih sadržaja. No, ukoliko želimo već postojećoj PowerPoint prezentaciji dodati interaktivne elemente, tada prezentaciju unosimo u alat (Add presentation) te između pojedinih slajdova dodajemo Wooclap sadržaj.

Na raspolaganju je zaista velik i raznolik izbor pitanja.

Pitanje s višestrukim izborom (Multiple choice), uparivanje odgovora (Matching), ankete (Poll) ili pogađanje točnog broja (Find a number) omogućuju nastavniku da u realnom vremenu prikupi točne odgovore i napravi kratku provjeru znanja u razredu.

Vrstama pitanja koje podrazumijevaju slobodan unos teksta (Open question, Word Cloud, Brainstorming) učenici mogu izreći svoje mišljenje, prijedloge i ideje, dok se interaktivnim slikama (Find on image) može primjerice provjeriti znanje iz područja geografije, povijesti i biologije.

Osim interaktivnih elemenata, omogućeno je dodavanje statičkih sadržaja u obliku tekstualnih slajdova (Slide) i  multimedije (Audio/video).

U svako pitanje i/ili ponuđeni odgovor moguće je uz tekst dodati i sliku, te ograničiti vrijeme odgovaranja (Timer). Nakon isteka vremena, pitanje će se automatski zaključati uz napomenu učenicima da je onemogućeno odgovaranje.

Učenici pristupaju sadržaju u realnom vremenu (preko tableta ili mobitela) pomoću automatski generiranog koda (poveznice) ili QR koda koje im nastavnik proslijedi.

Za učenike u pravilu nije potrebna registracija, ali nastavnik može zahtijevati da se svaki učenik prijavi sa svojim korisničkim računom u svrhu praćenja napretka pojedinog učenika.

Nastavnik može birati da li će se na učeničkim uređajima prikazivati  prezentacija u cijelosti (svi slajdovi) ili samo interaktivni elementi. Također može omogućiti i međusobnu komunikaciju u obliku slanja poruka tijekom prezentacije (Messages) koje će biti prikazane u zasebnom prozoru.

Tijekom prezentiranja sadržaja, nastavnik treba imati na umu da li je sadržaj otključan (crveni lokot u dnu ekrana), tj. da li učenici mogu unositi svoje odgovore. Ukoliko je pitanje takve vrste da ima točan odgovor, učenik će odmah dobiti povratnu informaciju, a nastavnik statistiku svih odgovora.

Statistiku je moguće pohraniti na računalu u obliku Excel tablice ili PDF dokumenta, a nastavnik može poslati  i svakom učeniku pojedinačno izvješće.

Detaljniji pregled osnovnih funkcionalnosti alata i kratke upute o kreiranju događaja i pitanja možete pogledati ovdje.

Wooclap u nastavi na daljinu

Alat se jednako učinkovito može koristiti u razredu i u nastavi na daljinu. Uvođenjem interaktivnih elemenata tijekom prezentiranja nastavnog sadržaja, poučavanje postaje zanimljivije i efikasnije za učenike, a nastavnik u realnom vremenu ima povratnu informaciju o razumijevanju prezentiranog sadržaja.

U nastavi na daljinu dodatno olakšava poučavanje simulirajući prisutnost učenika i njihovu fokusiranost na sadržaj, te aktivnim sudjelovanjem svih učenika omogućuje suradnju (kolaboraciju) tijekom nastave.

U nastavi na daljinu uglavnom se koriste videokonferencijski alati Zoom i Microsoft Teams. Kako istovremeno učinkovito koristiti Wooclap i Zoom možete pogledati ovdje.

Integracija i korištenje Wooclapa unutar MS Teamsa prikazana je ovdje.

Licence

Wooclap je namijenjen korištenju u nastavi i u poslovnom okruženju. Za potrebe nastave postoje tri razine licenci. Osnovna, besplatna verzija, omogućava neograničen broj prezentacija (događaja), ali samo dva pitanja po događaju. No, za sve nastavnike za osnovne i srednje škole (K-12) omogućena je besplatna verzija i sve funkcionalnosti bez ograničenja. Detaljnije upute o pristupu nalaze se ovdje.