NatGeo MapMaker – izrada geografskih karata

NatGeo MapMaker je online alat koji je razvio National Geographic, a služi pregledu i izradi interaktivnih geografskih karata. Alat je besplatan i ne zahtjeva prethodnu registraciju, a pristupa mu se na adresi https://mapmaker.nationalgeographic.org/ .  Prvenstveno je namijenjen nastavnicima i učenicima za istraživanje i prilagođavanje geografskih karata potrebama nastave. Pomoću MapMakera korisnik može saznati osnovne podatke i zanimljivosti o pojedinim državama, koristiti specijalizirane vrste karata, kreirati tematske karte, unositi oznake mjesta, mjeriti udaljenost te dodavati slike i videozapise na označena mjesta.

Pregled i izrada karata započinje odabirom odgovarajuće osnovne karte (Base Maps). Dostupne su sljedeće vrste karata:

  • NatGeo – osnovni prikaz karte koji obuhvaća obilježja reljefa, administrativne granice, gradove, prometnu infrastrukturu, znamenitosti, zaštićena područja, longitude i latitude… Globalna karta dostupna je u mjerilu do 1:144 000, a dok je mjerilo u naseljenim područjima Sjeverne Amerike čak do 1:9 000.
  • Ocean – detaljni prikaz svjetskih mora i oceana (oznake dubina, kanala, morskih prolaza, zaljeva i sl). Ovakva karta može dobro poslužiti u pomorstvu i u nastavnim sadržajima  pomorskih smjerova. Primjerice, može se koristiti za prikaz i označavanje područja ribolovnih aktivnosti, raspodjelu ribe, vrste dna za sidrenje, klimatske značajke i morske struje, označavanje naftnih platformi, pomorsku navigaciju….
  • Topo – topografska karta koja sadrži topografske oznake naselja, prometnica, reljefa, objekata, mjesta za opskrbu… Koristi se u planinarenju, navigaciji i planiranju etapa puta.
  • Satellite – satelitska karta svijeta, napravljena na temelju više od 500 satelitskih snimaka koja prikazuje detalje krajolika i naselja do razine jednog kilometra.
  • Streets – karta prikazuje prometnice i naseljena područja (plan grada) uz  detaljan prikaz građevina i nazive ulica.

Na svaku od osnovnih vrsta karata moguće je dodati i jedan ili više slojeva (Layers), te tako dobiti tematske karte poput prikaza klimatskih zona, ekološkog otiska, korištenje obnovljivih izvora energije, zastupljenosti različitih životinjskih i biljnih vrsta…

Korisnik ima na raspolaganju i različite funkcionalnosti za prilagođavanje karte svojim potrebama, označavanje i isticanje pojedinih lokacija ili geografskih područja:

Geografska mreža (Show lat and lng lines) – prikaz meridijana i paralela na karti omogućava lakše snalaženje i točnije određivanje položaja odabrane lokacije. Pomicanjem kursora po karti mijenjaju se koordinate u gornjem desnom uglu ekrana.

Informacije o državama (Country facts and flags) unutar alata možete pronaći i osnovne informacije o svakoj državi poput glavnog grada, broja i strukture stanovništva, površine, službenog jezika, gospodarskih značajki te povijesnih značajki. Osim informacija, pomoću ove opcije može se mijenjati boja državnih granica te boja i transparentnost kopnenih dijelova karte.

Unos teksta – dodavanje tekstualnih oznaka na karti. Boja i veličina fonta se mogu prilagoditi korištenjem Edit Layers opcije.

Alati za crtanje (Draw…) skup alata namijenjen označavanju područja dodavanjem geometrijskih oblika ili prikaz etapa puta ucrtavanjem linija. Na svakoj etapi puta naknadno se može dodati tekst, slika ili video. Postoji i mogućnost mjerenja, tj. prikaz stvarne udaljenosti između dvije lokacije (izraženo u km ili ft).

Dodavanje simbola i oznaka (Draw  a marker)unošenje oznaka lokacija korištenjem raznih simbola. Uz zvaki oznaku može se postaviti i poveznica na fotografiju ili video (opcija Edit Layer)

Oznake (Bookmarks)korištenjem ove opcije možete spremiti prilagođeni prikaz karte te podijeliti s drugima putem maila ili društvenih mreža. Treba napomenuti i da se sve spremljene karte čuvaju na poslužitelju 6 mjeseci, nakon čega se automatski brišu.

Alat je za sada prilagođen korištenju na računalu i na tabletu. Zbog jednostavnosti korištenja, raznolikosti prikaza i mogućnosti za označavanje i isticanje geografskih pojmova, ovaj alat može naći široku primjenu u nastavi te poslužiti kao dobra alternativa Google Mapsu

Video upute o korištenju alata nalaze se ovdje.