Korisni portali i alati kao dodaci nastavi

Često na internetu možemo pronaći različite portale i alate koji su jednostavni i korisni kao dodatak ili pomoćno sredstvo u nastavi, međutim ne dolaze uvijek do izražaja. Takvi resursi često nastavniku mogu olakšati izradu ili provođenje određene nastavne aktivnosti stoga ih je potrebno spomenuti i na ovom portalu.

Udaljenosti.com je mrežno sjedište koje je namijenjeno za brz, točan i jednostavan izračun zračne i cestovne udaljenosti između gradova i mjesta. Uz jasne upute i jednostavna polja za unos, korisnik treba unijeti naziv države ili mjesta za točku A i naziv države ili mjesta za točku B, kliknuti gumb za izračun, a alat će zatim korisniku prikazati zračnu i cestovnu udaljenost uz dodatni grafički prikaz na interaktivnoj karti. Dobar je odabir za nastavu geografije kada nastavnik želi prikazati razlike između dviju udaljenosti ili općenito objasniti udaljenosti mjesta i država.

Tables generator je portal koji korisniku omogućava generiranje različitih vrsta tabličnih prikaza. Moguće je generirati LaTeX, HTML, tekstualnu, markdown i Wiki tablicu. Često su tablice u prethodno spomenutim formatima komplicirane za ručnu izradu, stoga je ovaj portal koristan alat za svakog nastavnika kojemu je potreban način za jednostavnu i brzu izradu tablica. Portal je posebno koristan nastavnicima koji objavljuju sadržaj na određenoj mrežnoj stranici ili u Moodle sustavu, izrađuju neki Wiki sadržaj ili nastavnicima matematike, fizike i koji pišu mnogobrojne izraze i formule u LaTeX formatu. Portal omogućuje pregled primjera konačne tablice, uvoz iz CSV datoteke, pohranu i učitavanje tablice. Korisnik može generirani kod (ovisno o formatu) izravno iz sučelja, kopirati i zalijepiti ga na lokaciju na kojem je potrebna tablica. Unutar su sučelja dostupne osnovne funkcionalnosti uređivanja teksta: centriranje, podebljanje, kurziv, podcrtavanje, odabir stila, veličine i boje teksta, spajanje i razdvajanje ćelija te dodavanje pozadinske boje. Po potrebi moguće je odabrati neku od već unaprijed definiranih tema za izgled tablice. Ovisno o formatu tablice postoje dodatne funkcionalnosti koje se razlikuju između odabranih formata.

Portal Periodni.com omogućava korisnicima alat za pisanje kemijskih jednadžbi na webu. Uz jednostavne upute i sučelje korisnici unose kemijske jednadžbe, definiraju postavke i kao rezultat dobivaju generirani HTML i CSS kod za odgovarajuću jednadžbu. Ovaj je alat koristan prvenstveno nastavnicima kemije koji objavljuju sadržaje na mrežnim stranicama ili sustavima za udaljeno učenje poput Moodla. Pomoću tog alata moći će dodati HTML kod koji će im omogućiti jasno formatiranu kemijsku jednadžbu koja neće imati problema s prikazima u različitim preglednicima.

Daily Jigsaw Puzzles je besplatni digitalni alat koji korisnicima omogućava izradu i rješavanje slikovne slagalice (jigsaw puzzle). Alat je moguće koristiti putem najnovije verzije jednog od mrežnih preglednika, ali i preglednika Android i iOS mobilnih uređaja. Korisnik se ne mora registrirati ako samo želi slagati slikovne slagalice, međutim registarcija je potrebna ako želi izraditi svoje slagalice ili pratiti uspješnost rješavanja. Registracija se izvršava unosom korisničkog imena, e-adresom i zaporkom ili Facebook korisničkim računom. Izrada je slagalica jednostavna i intuitivna. Potrebno je odabrati željenu sliku s računala koja je JPG, PNG ili GIF formata. Nakon učitavanja slika će biti prilagođena formatu koji je definiran u alatu i preporuka je da dimenzije slike budu 800×600 piksela ili više. Kod rješavanja korisnik može definirati koju težinu želi, od najlakše (12 dijelova) do najteže (300 dijelova). Svaka slagalica ima rang- liste za pojedine razine koje prikazuju korisnike po brzini slaganja, prosječno vrijeme potrebno za slaganje kao i najbolje i najlošije. Također sadrži detalje o slagalici ali i embed kod kako bi ju korisnik mogao postaviti na vlastitu mrežnu stranicu. Ovaj alat može poslužiti nastavnicima nižih razreda kako bi zainteresirali učenike za određenu nastavnu cjelinu, pogotovo ako je sadržaj jednostavno vizualno prikazati. Na taj će način učenici slaganjem slagalice lakše zapamtiti sadržaj. Prikladan je i za učenje stranih jezika.

BigHugeLabs je portal koji omogućava izbor različitih besplatnih i jednostavnih digitalnih alata koje korisnici mogu koristiti. Portal se može povezati s Flickr servisom za pohranu i objavu fotografija i na taj način uključiti fotografije koje korisnik ima na drugoj lokaciji umjesto da ih učitava s vlastitog računala. Alati se mogu koristiti bez registriranog korisničkog računa, ali korisnici imaju mogućnost njegove izrade ako to žele. Portal također omogućava registracije za nastavnički korisnički račun kako bi se alati mogli koristiti u nastavi. Prednost te vrste korisničkog računa mogućnost je izrade korisničkih računa za učenike bez potrebe za e-adresom, učenici nastavniku mogu brzo i jednostavno poslati radove, nastavnik radove može pregledati i pohraniti na svoje računalo i ne prikazuju se promotivne poruke. Korisnik se može registrirati korištenjem postojećih Google i Facebook korisničkih računa, ali i unosom e-adrese, zaporke i imena. Ako nastavnik želi izraditi nastavnički korisnički račun, pored prethodnog koraka morat će priložiti dokaz o nastavničkom radnom mjestu u ustanovi u kojoj predaje. Portal omogućuje nastavnicima pristup različitim jednostavnim alatima koje mogu primjenjivati za vrijeme nastave kako bi učenike orijentirali na sadržaj koji predaju. Također se mogu koristiti kao dodaci za izradu pojedinih zadataka za vrijeme nastave ili zadaće kod kuće.

Appinventor.org je portal namijenjen za učenje ali i predavanje kako programirati mobilne aplikacije pomoću besplatnog App Inventor alata koji je izradio Google u suradnji s profesorom MIT-a i timom Google inženjera. Kod prvog će korištenja App Inventor alata sustav zahtijevati prijavu s Google korisničkim računom kako bi korisnik mogao pohraniti svoje projekte i pristupiti im s nekog drugog uređaja. App Inventor alat omogućava početnicima uvod u programiranje i izradu mobilnih aplikacija za Android uređaje jednostavnim vizualnim sučeljem sličnim Scratch alatu. Također omogućava korištenje vlastitog uređaja za izravno testiranje programa umjesto korištenja emulatora. Iako je Appinventor.org alat namijenjen svim korisnicima koji žele savladati osnove programiranja i izrade mobilnih aplikacija, također je osmišljen za nastavnike. Edukativni se sadržaj portala koristi kao osnova tečajeva i nastavnih sadržaja različitih fakulteta, osnovnih i srednjih škola. Pored raznih uputa na portalu dostupna je i knjiga pomoću koje se učenici i nastavnici mogu detaljnije upoznati s App Inventor alatom nizom primjera konkretnih aplikacija. Portal je dobar odabir za nastavnike koji učenike žele na jednostavan i intuitivan način upoznati s osnovama programiranja. Učenici uz pomoć uputa i zadataka mogu sami pratiti sadržaj i istraživati alat, ali i nastavnici uz pomoć alata mogu pronaći ideje i zadatke koje mogu koristiti za vrijeme nastavnog sata. Također je za one koji žele krenuti korak dalje od Scratch alata.

App Inventor video upute

Create Debate je besplatni digitalni alat koji je koncipiran kao društvena platforma za donošenje odluka, poticanje debata i kritičkog razmišljanja. Alatu se može pristupiti putem najnovijih verzija popularnih mrežnih preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Internet Explorer. Za sudjelovanje u debatama potrebno je izraditi korisnički račun unosom korisničkog imena, e-adrese i zaporke. Ciljana su publika za korištenje alata osnovne i srednje škole, ali i fakulteti gdje nastavnici mogu poticati učenike na argumentirane rasprave, gdje se pritom uče i digitalnom građanstvu. U alatu postoje dvije vrste debata koje se mogu pokrenuti. Prva je za/protiv debata koja je namijenjena za raspravu o situacijama i problemima koji se jednostavno mogu razložiti na dvije jedinstvene strane npr. “Treba li informatika biti obavezan predmet u školi: Da ili Ne?”. Druga je debata o stajalištima otvorenog tipa i namijenjena je za one situacije i probleme koje se ne mogu razložiti na dvije jedinstvene strane, npr. “Koji bend je najbolji?”. Korisnik unutar alata može pretraživati aktualne debate prema popularnosti, broju argumenata, najnovijim debatama, aktivnostima i glasovima. Debate se mogu pretraživati prema kategorijama, odnosno tematskim područjima: tehnologija, zdravlje, ekonomija, politika i sport. Svaka debata ima svoju statistiku prema glasovima i argumentima. Prilikom odabira argumenta potrebno je objasniti svoje stajalište za konstruktivnu raspravu s ostalim sudionicima. Za svaki se argument u debati može glasati pozitivno ili negativno i korisnik ima mogućnost podržati, osporiti, razjasniti ili prijaviti administratorima nečiji argument uz odgovarajući unos argumenata za svoje stajalište. Svaka debata ima moderatora koji je obično i korisnik koji je izradio debatu i njegova je zadaća brinuti da se debata razvija u konstruktivnom smjeru, da nema neprimjerenog ponašanja, dodavati ili uklanjati druge moderatore i definirati vrijeme trajanja debate ili zatvaranje/brisanje debate. Nastavnici ovaj alat mogu primijeniti kao sredstvo za poticanje i razvijanje kritičnog i argumentiranog razmišljanja kod svojih učenika i primjenjiv je u bilo kojem predmetnom području. Nastavnici za vrijeme nastave mogu pokrenuti debatu o određenom nastavnom sadržaju gdje je potrebno ispitati stajališta učenika. Nedostatak je alata što se među kategorijama tema nalaze teme koje nisu primjerene za djecu, stoga je važna prethodna edukacija učenika da izbjegavaju takve teme. Alat je preporučljivo koristiti u okruženju gdje nastavnik ima nadzor nad uređajima koji se koriste za pristup Create Debateu kako bi nastavnik imao uvid u debate kojima učenici pristupaju.