Portali za pregled stanišnih tipova i zaštićenih područja prirode

Državni zavod za zaštitu prirode je provođenjem osnovnih aktivnosti organizacijom i koordinacijom inventarizacije i praćenjem stanja biološke raznolikosti, uspostavio različite baze podataka, digitalne karte i mrežne servise. Glavna je svrha prikupljanja, obrađivanja i objedinjavanja podataka o stanju prirode i izrađenih izvješća prikazati na jednom mjestu kako bi svi zainteresirani mogli pristupiti i pregledati bazu prikupljenih i obrađenih podataka. Te su informacije podijeljene na nekoliko tematskih baza podataka koje se zajedno smatraju kao informacijski sustav zaštite prirode. Baze podataka su od iznimne koristi za buduće pripreme podloga za zaštitu pojedinih osnova biološke i krajobrazne raznolikosti. Sljedeće su informacije također dostupne na stranicama Državnog zavoda za zaštitu prirode.

 

Bioportal je centralno mrežno sjedište Informacijskog sustava zaštite prirode koji je proizašao iz obveze prema Zakonu o zaštiti prirode. Korisnici putem Bioportal sjedišta imaju pristup Informacijskom sustavu zaštite prirode, ali i svim rješenjima koja su njegova nadopuna (mrežni servisi, stranice i aplikacije). Glavna je funkcionalnost portala preglednik prostornih podataka koji dolazi u obliku interaktivne karte preko koje korisnici mogu pretraživati, analizirati i pregledavati sve prostorne podloge Informacijskog sustava zaštite okoliša. Podloge uključuju sljedeće: staništa, vrste, zaštićena područja, ekološku mrežu i sl. Pomoću ovog portala svi korisnici, neovisno o tome jesu li iz znanstveno-stručnog područja ili studenti, učenici i šira javnost, imaju mogućnost pristupa ažurnim i ovjerenim podacima i analizama. Na taj se način korisnici upoznaju i educiraju o prirodi i njezinom bogatstvu u Hrvatskoj i mogu pronaći poticaj za različita znanstvena istraživanja. Sučelje je preglednika jednostavno i intuitivno. S desne se strane nalaze razni filteri (staništa, podloge, biljne i životinjske vrste, speleološki objekti), odnosno kategorije za pregled informacija dok se s gornje strane nalaze funkcionalnosti za rad na karti. Karta je poput Google Maps karte i na njoj se može približiti određeni dio definiranjem koordinata, odabirom željenog područja ili korištenjem srednje tipke miša. Moguće je dodavati anotacije na kartu, mjeriti duljinu ili površinu određenog prostora. Ovaj je preglednik koristan nastavnicima geografije, biologije i prirode i društva za nastavne sadržaje koji obuhvaćaju područje Hrvatske. Učenicima mogu vizualno prikazati kakve se životinjske i biljne vrste nalaze u pojedinoj regiji ili koja su područja zaštićena. Učenici ovaj preglednik mogu koristiti kao dodatno sredstvo za učenje i ponavljanje nastavog sadržaja.

 

CRO Habitats portal je izrađen kroz IPA 2008projekt “Uspostavljanje baze podataka stanišnih tipova kao dijela Nacionalnog informacijskog sustava zaštite prirode” i on predstavlja jednu komponentu velikog Informacijskog sustava zaštite prirode namijenjen za pohranu, održavanje i razmjenu podataka o stanišnim tipovima u Hrvatskoj. Kataloški podaci koji se nalaze na CRO Habitats portalu uneseni su prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa. Oni objedinjuju informacije o vezanim stanišnim tipovima drugih klasifikacijskih sustava kao što je EUNIS i podatke o pojedinom stanišnom tipu npr. tipične vrste unutar staništa, ugroženost vrsti, zaštita i podaci o multimediji i referencama. CRO Habitats portal sadrži podatke vezane za terenska opažanja stanišnih tipova i prostornoj rasprostranjenosti stanišnih tipova u Hrvatskoj. Pristup je dostupan svim korisnicima, neovisno o tome dolaze li iz stručno-znanstvenog područja ili su učenici i studenti. Kako bi korisnici imali pristup potpunoj funkcionalnosti portala potrebno je zatražiti registraciju korisničkog profila kontaktiranjem Državnog zavoda za zaštitu prirode na e-adresu helpdesk@dzzp.hr . Portal CRO Habitats dobar je odabir za nastavnike geografije, biologije, prirode i društva ali i učenike jer pomoću njega imaju mogućnost pretraživati specifična staništa na području Hrvatske. Također mogu iščitati podatke za određena staništa, saznati koje vrste obitavaju na određenom staništu ili do koje je razine ono zaštićeno. Može se koristiti kao dodatak nastavnom satu, ali i kao pomoćno sredstvo za izradu zadaća ili ponavljanje nastavnog sadržaja.