Mobilne aplikacije za mjerenje

Smart Measure je besplatni mobilni alat koji korisnicima omogućava mjerenje udaljenosti i visine odabranih objekata uz pomoć trigonometrije. Alat je dostupan za Android uređaje verzije 2.3 i više. Dio je serije pametnih alata koje koje autori omogućavaju korisnicima poput kompasa, mjerača brzine i konvertera mjernih jedinica. Jednostavnog je sučelja i intuitvan za korištenje. Pri svakom pokretanju alat korisnika kratkim uputama podsjeća kako izmjeriti udaljenost i visinu objekta. Jednostavnim pozicioniranjem oznake za mjerenje na dno objekta alata, izmjerit će se udaljenost, ako se oznaka pozicionira na vrh objekta alat će izmjeriti visinu. Dodatna je funkcionalnost automatsko kalibriranje alata kako bi mjerenje bilo što točnije i moguće je spremiti prikaz zaslona kako bi korisnik mogao pohraniti vrijednosti mjerenja. Alat je koristan za nastavnike fizike ili matematike koji žele na drugačiji način pokazati učenicima udaljenost, visine i njihovo mjerenje. Dobar je odabir za terensku nastavu, projektne zadatke ili zadaće. Na ovaj način učenici imaju priliku provesti mjerenja na drugačiji i interaktivniji način. Nije potrebna registracija niti prijava kako bi se alat mogao koristiti, već samo pristup Google Play trgovini.

Smart measure video upute

Pedometer je besplatni mobilni alat za mjerenje koraka, udaljenosti, potrošnju kalorija, vrijeme hodanja i brzinu po satu. Dostupan je za Android mobilne uređaje verzije 2.3 i više. Intuitivnog je sučelja i jednostavan za korištenje. Registracija nije potrebna kako bi se alat mogao koristiti, već samo pristup Google Play trgovini. Nakon instalacije i pokretanja alata, korisniku se prikazuje sučelje s aktualnim podacima, a kako bi započeo mjerenje korisnik treba pritisnuti tipku Start. Podaci se mogu prikazivati kao dnevni, tjedni ili mjesečni pregled, a odabirom nekog od podataka mijenja se prikaz na grafu sukladno podacima. Po potrebi moguće je definirati različite postavke: mjerne jedinice u kojima se mjeri, osjeljivost mjerenja na uređaju, definiranje osobnih podataka za što točnije mjerenje. Ovaj se alat može koristiti kao dodatak za terensku nastavu ili interaktivan alat za vrijeme klasične nastave. Pomoću njega mogu se mjeriti udaljenosti, brzina i vrijeme hoda i na taj se način učenicima mogu objasniti matematički pojmovi i tekstualni zadaci koji uključuju udaljenosti, brzine i vrijeme koji učenicima često znaju predstavljati problem. Učenici ga mogu koristiti za rješavanje zadataka domaće zadaće ili određenih grupnih radova.

Pedometer video upute