BrainPOP – STEM predmeti kroz animacije,igre i video materijale

brainpop3BrainPOP je zanimljiv i edukativan portal namijenjen djeci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, a omogućava sadržaj temeljen na kurikulumu. Sadržaj uključuje različite animacije, videe i interaktivne igre koje se temelje na STEM predmetima, engleskom jeziku, glazbi, umjetnosti i društvenim temama. Teme sadrže popratne kvizove, korisne informacije i dodatne aktivnosti. Većina je tema nažalost rezervirana za korisnike koji su pretplaćeni na sadržaj, ali usprkos tom ograničenju još je uvijek dostupna dovoljna količina sadržaja i za korisnike koji nemaju pretplatu. Kao i na Science Kids portalu, dominira engleski jezik i na taj je način nedostatak za djecu koja nemaju dobro znanje engleskog jezika, ali i prednost za napredak u učenju stranog jezika. Nastavnici mogu koristiti portal kao popratni sadržaj nekoj od tema koju obrađuju u nastavnoj jedinici. Portal može biti izvor ideja kako nastavnici svoju nastavu mogu učiniti zanimljivijom. Važno je napomenuti kako su obrazovne igre koje portal omogućava zabavne i korisne jer potiču na razmišljanje i primjenu naučenog.