Match the Memory – digitalna igra memorije

Match the Memory je besplatni digitalni alat za izradu igre memorije sa tekstom ili slikama koristeći ih međusobno u raznim kombinacijama. Igru je moguće igrati u najnovijim varijantama mrežnih preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Safari koji se pokreću na Windows, Mac, Linux, iOS i Android platformama. Alat se može koristiti bez registracije i prijave, ali korisnik neće biti u mogućnosti izmijeniti igru ili vidjeti statistiku nakon što zatvori svoj mrežni preglednik. Prijava je moguća ako se koristi Facebook, Google, Yahoo, Twitter, Windows ili AOL korisnički račun.

Sučelje se za izradu igre sastoji od alatne trake s funkcionalnostima, radne površine i sučelja za pretpregled. Za početak je potrebno unijeti adresu igre kako bi ju se kasnije moglo pronaći, npr. e-Lab https://matchthememory.com/e-Lab. Zatim slijedi naziv igre i definiranje broja parova koji su mogući u igri. Korisnik može definirati pozicioniranje kartica vodoravno ili okomito, ovisno prema potrebama i slikama ili tekstu koje želi uključiti. Korisnik također ima mogućnost odabira jedne od unaprijed ponuđenih tema za pozadinu kartica. Slijedi definiranje tipa kartice, korisnik može odabrati jednu od sljedećih mogućnosti: samo tekst i slika, tekst preko slike, tekst-slika, tekst A – tekst B, slika A – slika B, tekst preko slike A – tekst preko slike B. Za kartice s tekstom moguće je prilagoditi pozadinsku boju, boju teksta, veličinu teksta i vrstu teksta. Na kraju korisnik može odrediti je li igra javna ili ne, a ako se odluči postavi igru kao javnu, drugi će korisnici biti u mogućnosti pretraživati i ona će biti prikazana u repozitoriju drugih javnih igara.

Nakon unosa svih podataka i definiranja postavki igre prikazuje se sučelje za dodavanje željenih slika. Alat automatski prilikom učitavanja slika preuzima njihov naziv i postavlja ih za tekstualni dio para ako je odabran tip kartice tekst-slika. Nakon učitavanja slika korisnik ima mogućnost pokretanja igre ili uređivanja pojedine kartice. Uređivanje kartica se nalazi pod kategorijom Kartice (Cards) gdje korisnik za svaku karticu može definirati njen naziv, tip, odgovarajuću sliku, pozicioniranje slike u okviru kartice, tekst koji se prikazuje preko kartice ili kao drugi dio para, pozicioniranje teksta i poruku koja se pojavljuje nakon što se kartice uspješno upare. Korisnik unutar sučelja za uređivanje kartica također ima mogućnost dodavanja nove kartice ili brisanja postojeće.

Prilikom pokretanja igre, sučelje prikazuje kartice poput klasične igre memorije. Korisnik može odabrati broj kartica koje mora pogoditi, želi li razredni prikaz s poljima i njihovim oznakama i omogućiti kartice koje su otkrivene, ali nisu uparene da ostanu otkrivene.

Match the Memory tutorial

Match the Memory u nastavi

Alat je jednostavan i nastavnicima omogućava brzu izradu digitalne igre memorije. Učenici ne moraju izraditi korisnički račun kako bi igrali ovu igru, sve što je potrebno pristup je mreži i poveznica na igru koju nastavnik želi zadati. Alat je posebno učinkovit za učenike nižih razreda koji gradivo još uvijek uče igrom. Alat se može koristiti za razna predmetna područja npr. strani jezik u kojem je tekstualni pojam uparen sa slikom ili književnost gdje se uparuje književik s djelom koje je napisao, biologija anatomija životinja. Velika je prednost mogućnost definiranja različitih tipova kartica pa je i kombinacija mnogo više kao i šire područje primjene.