Go-Lab Portal – virtualni laboratoriji i alati za istraživačko učenje

Go-Lab Portal je repozitorij virtualnih laboratorija, aplikacija i istraživačkih okruženja i nastao je u sklopu Go-Lab (Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School) projekta koji je sufinanciran od strane Europske Unije. Cilj je projekta potaknuti djecu i mlade od 10 do 18 godina na uključivanje u znanstvene teme kako bi stekli istraživačke vještine i vođeni stručnjacima iskusili znanost uz pomoć eksperimenata. Go-Lab Portal je nastao kao sredstvo ostvarivanja tog cilja i omogućuje nastavnicima znanstvenih predmeta da pronađu virtualne laboratorije i alate za istraživačko učenje koje mogu primijeniti u svojoj nastavi uz pomoć različitih scenarija učenja. Go-Lab Portal obuhvaća udaljene i virtualne laboratorije iz različitih znanstvenih područja znanja: fizika, astronomija, kemija, biologija, geografina i matematika. Portal obuhvaća različite alate koji potiču istraživačko učenje kao što je postavljanje hipoteza, osmišljavanje eksperimenta i sl.

Portal je podijeljen u nekoliko kategorija kako bi korisnicima olakšao pretragu sadržaja, a osnovne su kategorije: virtualni laboratoriji, alati (Apps) i istraživačka okruženja. U kategoriji virtualnih laboratorija korisnici mogu pronaći različite laboratorije uz pomoć kojih se potiče istraživačko učenje i omogućavaju provođenje znanstvenih pokusa. Svaki laboratorij uz naziv i sliku ima kratak opis mogućnosti, autora, jezik na kojem je dostupan, dobnu skupinu koju obuhvaća i znanstvena područja znanja koje obuhvaća. Korisnici imaju mogućnost pretraživanja repozitorija virtualnih laboratorija uz pomoć različitih filtara kako bi mogli pronaći laboratorij koji odgovara njihovim potrebama. Ako korisnik ne može pronaći odgovarajući laboratorij, ima mogućnost slanja prijedloga za novi laboratorij, a autori laboratorija imaju mogućnost objave laboratorija. U kategoriji alata korisnici mogu pronaći različite alate koji potiču istraživačko učenje i odlično nadopunjuju dostupne aktivnosti u različitim laboratorijima. Svaki alat uz naziv i sliku ima kratak opis mogućnosti, autora, vrstu alata, jezik na kojem je dostupan, licencu i u koju kategoriju pripada. Korisnici ponuđene alate mogu pretraživati po kategorijama. Određeni alati i laboratoriji u sučelju za detaljniji pregled imaju dostupne video upute za korištenje. Treća su kategorija istraživačka okruženja koja predstavljaju svojevrsne scenarije učenja i podijeljena su na nekoliko razina istraživačkog učenja. Istraživačka su okruženja skup različitih sadržaja koja su vezana za temu koju okruženje obuhvaća od teksta i slike do video sadržaja. Najvažnija je mogućnost uključivanja virtualnih laboratorija i alata kako bi okruženja bila jedna kvalitetna cjelina. Korisnici imaju mogućnost sami izrađivati vlastita istraživačka okruženja ili preuzeti već postojeće.

Go-Lab tutorial

Go-Lab u nastavi

Portal je koristan resurs za nastavnike znanstvenih predmeta koji u svojoj nastavi žele potaknuti istraživačko učenje. Omogućava sadržaje iz različitih područja znanosti koja se međusobno nadopunjuju, a scenariji su učenja poveznica koja ih u jednoj cjelini drži zajedno. Nastavnici pojedine laboratorije i alate mogu koristiti neovisno o scenarijima učenja i učenicima jednostavno prikazati određene pojmove, metode ili eksperimente koje možda nisu u mogućnosti prikazati uobičajenim nastavnim metodama. Uz pomoć scenarija učenja mogu obuhvatiti i prikazati pojedine cjeline i prolaziti ih s učenicima na nastavi ili podijeliti sa svojim kolegama. Portal je jednostavan i intuitivan za korištenje, a dostupne su brojne upute i video materijali kako bi se korisnicima pojednostavnilo korištenje portala.