LearningApps – jednostavna izrada alata za nastavu

LearningApps je mrežno sjedište gdje korisnici mogu pronaći različite besplatne alate ili pomoću predložaka izraditi vlastite za primjenu u nastavi. Alati su napravljeni i osmišljeni kao maleni interaktivni moduli koji se mogu uključiti u nastavne materijale, ali i primijeniti za samostalno učenje. Za korištenje postojećih alata nije potrebna prijava ili registracija i korisnik ih može primijeniti u nastavi bez ograničenja. Ako korisnik odluči izraditi vlastiti alat prema jednom od dostupnih predložaka, bit će potrebna registracija ili prijava ako korisnik već posjeduje korisnički račun. Registracija i prijava omogućeni su odabirom opcije login na mrežnom sjedištu i odabirom posljednjeg koraka u izradi alata gdje se od korisnika traži prijava ili registracija kako bi mogao pohraniti alat. Korisnik se registrira unosom korisničkog imena, e-mail adrese i lozinke. Korisnik izrađeni alat može pohraniti javno gdje će svi korisnici Learning Apps sjedišta imati pristup ili privatno gdje će pristup imati samo korisnici s kojima je podijeljen alat. Korisnik svoj alat može podijeliti na nekoliko načina: izravnom poveznicom, prikazom QR koda, poveznicom za prikaz preko cijelog ekrana, poveznicom za embed pomoću koje se alat može prikazati na nekoj drugoj mrežnoj stranici ili LMS-u. Dostupan je izvoz u SCORM ili iBook obliku i pohrana koda za programere. Pored navedenih funkcionalnosti korisnik je u mogućnosti iz izrađenog alata generirati sličan alat, potpuno nov i temeljen na predlošku izrađenog alata ili može pretražiti alate iz repozitorija prema istom predlošku. Korisnik također ima pregled nad svim alatima koje je izradio i može ih kategorizirati prema direktorijima, a ako želi skupinu alata ili sve alate ima priliku podijeliti s drugim korisnicima putem poveznice. Learning Apps omogućava izradu razreda gdje korisnici imaju mogućnost izrade alata namijenjenih određenom razredu ili skupini učenika. Razred obuhvaća razredni direktorij unutar kojeg nastavnik može pohraniti izrađene alate kako bi im učenici mogli jednostavnije pristupiti. Učenike je moguće dodati putem poveznice za priključivanje razredu ako učenici već posjeduju korisničke račune ili generiranjem korisničkih računa za učenike s odgovarajućim korisničkim podacima koji im se zatim proslijede. Na ovaj način učenici imaju zatvoreno okruženje s odgovarajućim alatima uz pomoć kojih mogu samostalno učiti ili po potrebi pristupiti alatima za vrijeme nastave. Nastavnik ima mogućnost praćenja statistike razreda, odnosno koji je učenik pristupio kojem alatu i je li ga uspješno riješio. Postoji mogućnost pregleda aktivnosti po pojedinom učeniku pa se tako može vidjeti koliko je učeniku bilo potrebno pokušaja kako bi uspješno riješio određeni zadatak. Moguće je pratiti statistiku i za pojedini alat neovisno o tome je li uključen u određen razred. Alati koje je moguće izraditi prema dostupnim predlošcima: uparivanje, grupiranje, označavanje na vremenskoj crti, slaganje poretka, unos slobodnog teksta, uparivanje na slici, kviz višestrukog izbora, test nadopune teksta, matrica s ugrađenim alatima, audio/video s bilješkama, igra milijunaš, slagalica s grupiranjem, križaljka, uparivanje na karti, osmosmjerka, označivanje na karti/slici, vješala, utrka, igra uparivanja, igra pogađanja, glasanje, internetsko brbljanje, kalendar, bilješke i ploča za izlagavanje tekstova ili crteža (poput alata Lino.it).

Learning Apps tutorial se nalazi na slijedećoj poveznici.

Learning Apps u nastavi

Learning Apps nastavnicima omogućava izradu različitih alata kao dodatak svojoj nastavi i zadataka za samostalno učenje. Dostupnost raznolikih predložaka omogućava prilagodbu različitim situacijama i sadržajima koje nastavnici predaju, a izrada razreda omogućava jednu zatvorenu zajednicu gdje nastavnik ima uvid u to koliko dobro učenici rješavaju zadane zadatke i ima li netko od učenika problema s usvajanjem nastavnog sadržaja. Izrada je alata jednostavna, ali nedostatak je što određena sučelja nisu u potpunosti prevedena na engleski, već je tekst na njemačkom izvornom jeziku. Nedostatk se može riješiti uz pomoć dodatka za prevođenje koji je ugrađen u mrežni preglednik Google Chrome. Alat je dobar izbor za nastavnike geografije ili zemljopisa jer omogućava izradu alata za označavanje na kartama ili slikama.