Virtual Musical Instruments – Jednostavna virtualna glazbala

„Virtual Musical Instruments“ zbirka je izuzetno jednostavnih virtualnih glazbala za čiju su uporabu dostatne početne (A1) digitalne kompetencije, a uporaba alata ne iziskuje ikakvo glazbeno predznanje. Moguće je odabrati „sviranje“ gitare, sintesajzera, panove flaute, seta bubnjeva, ksilofona, zvončića i bongosa. Virtualna glazbala mogu se svirati prstom (na uređajima s dodirnim zaslonom), ili tipkovnim kraticama (na osobnim računalima).

U glasovirskom načinu rada (Virtual piano) korisnik može upravljati virtualnim sintesajzerom pomoću miša, prsta (na mobilnim uređajima) ili tipkovnice (na stolnim računalima). Kod „sviranja“ pomoću tipkovnice korisno je odabrati raspored tipaka prilagođen engleskom jeziku („QWERTY“ umjesto „QWERTZ“) kako bi položaj tipaka na tipkovnici odgovarao položaju tipaka virtualne klavijature. Glasnoća i trajanje tona virtualnog sintesajzera nisu podesivi (snimljeni zvukovni uzorci su kratki, stoga nije potrebno registrirati otpuštanje tipke). Na stolnom računalu je, putem tipkovnice, moguće pritisnuti četiri tipke istovremeno. Na mobilnim uređajima moguće je izvoditi tek jednu tipku istovremeno.

U gitarskom načinu rada (Virtal guitar) moguće je „svirati“ isključivo akorde. Alat nudi ograničen izbor akorda koji se biraju „radio button“ izbornikom ili tipkovnicom. Dostupni su akordi sedam prirodnih tonova glazbene abecede. Na svakom je moguće izvesti durski kvintakord, molski kvintakord ili dominantni septakord. Po odabiru akorda, na virtualnoj gitari se pojavljuju žute oznake koje označavaju polja i žice koje bi bilo potrebno pritisnuti na vratu stvarnog glazbala. Na koncu, pritisak (ili klik) na donji dio tijela virtualne gitare simulira trzanje svih žica i pokreće zvuk. Istu funkcionalnost ima i tipka [enter] na fizičkoj tipkovnici. Moguće je zatitrati i svaku žicu pojedinačno, pritiskom na znamenke 1-6 na fizičkoj tipkovnici.

U modulu za sviranje panove flaute, zvuk glazbala pokreće se pritiskom (ili klikanjem) na sam vrh odgovarajuće cijevi virtualnog glazbala. Alternativno, moguće je koristiti i tipke fizičke tipkovnice, i to znamenke [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [0], te slova [q], [w], [e], [r] i [t]. Virtualna panova flauta je dijatonsko glazbalo u G-duru i pokriva dvije oktave.

Na isti način koriste se i moduli za sviranje virtualnog seta bubnjeva, ksilofona, zvončića i bongosa, s tim da je virtualni ksilofon dijatonsko glazbalo s tonovima C-dura, dok su virtualni zvončići potpuno kromatsko glazbalo s 27 pločica i rasponom nešto većim od dvije oktave. Modul „Guitar tuner“ nije upotrebljiv uređaj za ugađanje. On tek simulira zvuk otvorenih („praznih“) šest žica klasične gitare.

Ova zbirka u nastavi može biti od koristi prilikom upoznavanja glazbala: osvještava proporcionalan odnos fizičkih dimenzija pojedinih dijelova glazbala (pločica, žica ili cijevi) i visine proizvedenih tonova. Uz značajna ograničenja (polifonost i latencija) zbirka Virtual Musical instruments može se koristiti i pri skupnom muziciranju.

Alat: https://www.virtualmusicalinstruments.com