Natural deduction – Digitalni alat za rješavanje prirodne dedukcije odnosno dokaza

Ovaj besplatan digitalni alat omogućuje rješavanje dokaza u logici i matematici. Prilikom otvaranja alata s lijeve strane prikazane su sve njegove mogućnosti i ono najvažnije, objašnjenje pravila za izvođenje prirodne dedukcije. Prije izvođenja dokaza poželjno je proći sva pravila. Pravila su napisana na Jeziku logike sudova i objašnjena na prirodnome jeziku. Alat je na engleskome jeziku, ali terminologija nije komplicirana i intuitivno se koriste njegove mogućnosti.

Alat generira dokaze za istinito-funkcionalnu i modalnu logiku. Može provjeraviti dokaze koje ste sami gradili, a možete izabrati opciju nasumičnog dokaza kojeg alat sam generira. Vaši se dokazi mogu spremiti na vaš uređaj.

Alat je pregledan i jasan i ne zahtijeva posebne znakove na tipkovnici jer nudi vlastitu tipkovnicu sa logičkim simbolima. Pomicanjem pokazivača odaberete potrebna iskazna slova i logičke veznike i tako stvorite iskaze koje želite koristiti u dokazu. Možete koristiti i vlastitu tipkovnicu za sve simbole što je objašnjeno u izborniku About pa Input methods. Na istom mjestu u izborniku (About) je opisana svrha alata i kako se koristi. Alat koristi i red prvenstva odnosno ako se izostave zagrade on će ih sam staviti ovisno o prvenstvu logičkog veznika. Ta je mogućnost objašnjenja u samom alatu (Order of precedence).

Pregled funkcionalnosti:

  • Izvođenje vlastitih dokaza
  • Izvođenje generiranih dokaza
  • Spremanje dokaza na uređaj
  • Objašnjenje pravila za izvođenje dokaza
  • Omogućuje korištenje makronaredbi

U obrazovanju alat može poslužiti na nastavi logike gdje učenici mogu sami provjeriti zadatke i mogu sami stvoriti nove zadatke. Ako zaključak nije valjan, alat javlja da nije moguće izvesti dokaz za taj zaključak.

Alat: https://apps.microsoft.com/store/detail/naturaldeduction/9NDB7HZ5PFM0?hl=en-us&gl=us