Virtual Oscilloscope – Virtualni osciloskop

Ovaj besplatan digitalni alat otvorenog kôda simulira rad osciloskopa unutar mrežnog preglednika. Pruža grafički prikaz titranja zvučnog vala kao da je riječ o analognom električnom signalu. Na simulaciji zaslona mogu se očitati jakost (amplituda), visina (frekvencija) i oblik zvučnog vala. Uz analizu „uživo“ (Virtual Oscilloscope u radu koristi mikrofon ugrađen u telefon, tablet ili prijenosno računalo), kratak zvučni impuls moguće je i „snimiti“. Nije ograničen na tonove i u stanju je analizirati bilo kakav ulazni signal (ton ili šum).

Prilikom prvog otvaranja mrežne aplikacije iscrtava se virtualni zaslon osciloskopa, podijeljen u kvadratnu mrežu s 8 stupaca i 6 redaka. Preglednik će zatražiti dozvolu za snimanje zvuka, što je opravdan preduvjet za ispravan rad alata. Ako korisnik uskrati privolu, virtualni osciloskop će simulirati sinusni ulazni signal frekvencije 200 Hz, koja se može podesiti po volji (dozvoljene su vrijednosti između 1 Hz i 1000 Hz). Pomoću padajućeg izbornika valni se oblik može promijeniti u četvrtasti (kvadratni). U istom izborniku moguće je naknadno uključiti analizu zvučnog signala uživo. Ako je korisnik uskratio privolu, potrebno je podesiti postavke preglednika i ponovno učitati alat.

Padajući izbornik „Volts / div“ omogućuje odabir osjetljivosti odnosno „vertikalne skale“. Budući da različiti mikrofoni i predpojačala mogu davati različite jakosti ulaznog signala, Virtual Oscilloscope ulazne vrijednosti preslikava u područje između -5 i 5 (virtualnih) volti. Odabirom opcije „5 V“ krivulja nikada neće prijeći visinu jednog kvadrata (u pozitivnom i negativnom smjeru). Odabirom opcije 1V moguće je bolje vidjeti komponente niske amplitude, no snažniji dio signala može napustiti vidljivo područje. Ako je potrebno dodatno povećanje osjetljivosti, u polje „oscilloscope gain“ dozvoljeno je unijeti faktor pojačanja između vrijednosti 1 i 5.

Padajući izbornik „Seconds / div“ omogućuje podešavanje „horizontalne razlučivosti“ odnosno širine promatranog vremenskog okvira. Dozvoljene su vrijednosti su od 50 µs (prigodno za tranzijente i periodni sadržaj visoke frekvencije) do 5 ms (za hvatanje šire slike) po kvadratu mreže zaslona. Klizači „Horizontal Offset“ i „Vertical Offset“ olakšavaju promatranje asimetričnih signala, odnosno pomicanje nul-točke krivulje u ishodište radi lakšeg utvrđivanja duljine (i drugih promatranih značajki) valnog oblika. Kvačica „Freeze Live Input“ zaustavlja snimanje i „zamrzava“ trenutni izgled zaslona.

Pregled osnovnih funkcionalnosti:

  • Odabir ulaza
  • Snimanje zvučnog impulsa (zamrzavanje zaslona)
  • Odabir vremenske razlučivosti
  • Odabir razlučivosti amplitude
  • Odabir horizontalnog pomaka
  • Odabir vertikalnog pomaka

U obrazovanju, Virtual Oscilloscope može poslužiti kao priprema za rad s „pravim“ osciloskopom ili kao pomagalo pri upoznavanju prirode tonova i šumova (učenici mogu pjevati, svirati ili izvoditi ritmove gledajući ekran virtualnog osciloskopa).

Alat: https://academo.org/demos/virtual-oscilloscope