Online Tone Generator – Generator zvučnog signala

Ovaj online alat služi za stvaranje i reprodukciju jednostavnih zvučnih signala na svim platformama. Usprkos jednostavnosti i intuitivnom sučelju omogućuje precizan odabir značajki tonske krivulje: frekvencije (visine), amplitude (glasnoće) i oblika.

Pritiskom na tipku [Play] započinje reprodukcija jednoličnog sinusoidnog tona, a na mjestu te tipke trenutno se pojavljuje tipka [Stop], koja po potrebi zaustavlja reprodukciju. Frekvencija (visina) tona u početku je postavljena na 440 Hz, što odgovara tonu A1 (u engleskoj nomenklaturi A4). Mijenjati se može na nekoliko načina.

Uporabom strelica „lijevo“ i „desno“ (⬅️i➡️) na računalnoj tipkovnici, ili pomicanjem klizača u grafičkom sučelju, frekvencija se mijenja u koracima od 1 Hz. Istovremenim odabirom strelicâ i tipke [control] frekvencija se mijenja u koracima od 0.01 Hz. Istovremenim pritiskom tipaka [control], [shift] i odgovarajuće strelice frekvencija se mijenja za +/- 0.001 Hz. Ikone [x½] i [x2] prepolavljaju odnosno udvostručuju frekvenciju, što u glazbenom smislu mijenja visinu trenutnog tona za oktavu niže ili više.

Ikona za promjenu oblika izlaznog signala omogućuje odabir sinusnog, pilastog, četvrtastog (kvadratnog) ili trokutastog valnog oblika, a padajući izbornik označen simbolom osminke otvara interaktivni tablični prikaz svih tonova glazbene abecede. Pritiskom na bilo koji ton/ćeliju klizač trenutno postavlja na odgovarajuću frekvenciju i mijenja visinu tona. U slučaju potrebe, moguće je izmijeniti omjer glasnoće lijevog i desnog kanala, ili pak oba kanala istovremeno stišati ili pojačati.

Pregled funkcionalnosti:

  • Podešavanje ukupne glasnoće
  • Podešavanje omjera glasnoće lijevog i desnog kanala
  • Pokretanje i zaustavljanje zvuka
  • Podešavanje visine do preciznosti +/- 0.001 Hz
  • Odabir oblika izlazne krivulje
  • Interaktivni tablični prikaz tonova glazbene abecede

U obrazovanju, Online Tone Generator može poslužiti za (1) upoznavanje opsega pojedinih glazbala (najdubljih i najviših izvedivih tonova), (2) kao pomoć pri učenju glazbene abecede, (3) kao pomagalo za otkrivanje granica ljudskog sluha, (4) kao izvor referentnog tona za ugađanje glazbala, ili (5) kao pomagalo za otkrivanje nesavršenosti zvučničkih sustava.

Osobama koje pate od kroničnog fantomskog šuma, odnosno osjeta zujanja u glavi bez vanjskog podražaja (tinitus), Online Tone Generator može pomoći u otkrivanju približne visine neželjenih šumova. Poznavanje tih frekvencija moguće je iskoristiti za individualnu prilagodbu pomagala za maskiranje šuma (zvučne maske).

Dugotrajno izlaganje glasnim zvukovima može oštetiti sluh, osobito pri radu sa slušalicama. Budući da sluh čovjeka nije jednako osjetljiv na čitavom slušnom području (pogledati: Fletcher-Munson krivulja i standard ISO 226), potrebno je dodatno paziti na odabranu razinu glasnoće. Idealna je glasnoća ona pri kojoj subjektivno najglasniji ton – onaj frekvencije 1000 Hz – nije neugodno glasan.

Online Tone Generator potpuno je besplatan, no autor prima dobrovoljne uplate korisnika.

Alat: https://www.szynalski.com/tone-generator