Screencast-O-Matic – jednostavno snimanje uputa i nastavnog sadržaja

Screencast-O-Matic  je digitalni alat namijenjen za snimanje sadržaja koji se nalazi na zaslonu računala i uređivanje izrađenog video sadržaja. Alat također može snimati audio zapise uz pomoć digitalne kamere (web kamera). Za korištenje ovog alata potrebno je izraditi korisnički račun, a korisnik može odabrati između povezivanja svjeg Google korisničkog računa ili unosa e-adrese. Nakon unosa e-adrese korisnik će u svoj pretinac dobiti e-poruku s poveznicom putem koje je potrebno dovršiti registraciju unosom imena i prezimena i zaporke. Nakon registracije potrebno je instalirati program za snimanje na računalo, a dostupan je za Windows i Mac OS uređaje. Alat ima besplatni korisnički račun koji korisniku omogućuje snimke od maksimalno 15 minuta, snimanje zaslona računala i putem digitalne kamere, objavljivanje na YouTube servisu i pohranu u obliku video datoteke. U plaćenoj je verziji moguće koristiti ugrađene alate za uređivanje snimki, snimanje uz scenarij, neograničene duljine snimki i uklanjanje vodenog znaka.

Mrežno sjedište alata služi za pregled korisničkog računa, promjenu vrste korisničkog računa ili pokretanje rekordera. Ako korisnik pokreće rekorder putem mrežnog središta, mrežnu je stranicu najbolje učitati u Mozilla Firefox ili Safari mrežnim preglednicima jer postoje problemi kod pokretanja u Google Chromu. Rekorder korisniku omogućava snimanje zaslona računala, snimanje digitalnom kamerom  ili kombinaciju snimanja zaslona i kamerom. U besplatnoj je verziji računa maksimalno vrijeme snimke 15 minuta. Moguće je podesiti veličinu snimke na cijeli zaslon, na aktivni prozor, 480p, 720p ili definirati vlastitu veličinu podešavajući rubove okvira koji se prikazuje kod pokretanja rekordera. Korisnik može odabrati snimanje zvuka mikrofonom, odabrati koji mikrofon želi koristiti, pratiti koliko se zvuk dobro očitava i može isključiti tu mogućnost. Rekorder omogućava korištenje kratica na tipkovnici kako bi korisnik jednostavnije pauzirao i zaustavljao snimanje. Također je moguće nakon pauziranja snimanja pregledati snimljeni sadržaj i po potrebi pozicionirati se na željeni vremenski dio i snimati dalje od te točke. Ova je opcija posebno korisna ako je korisnik napravio određenu pogrešku za vrijeme snimanja jer ima mogućnost presnimiti pogrešku. Nakon potvrde završetka snimanja prikazuje se sučelje za pregled gotove snimke gdje korisnik može pregledati cijelu snimku, a ako želi, ima mogućnost obrisati ju ili odabrati ponovno snimanje. Korisnik na snimku po želji može dodati glazbu, ali ako se snimka objavljuje na servisima poput YouTube važno je obratiti pozornost na autorska prava. Korisnik može pohraniti snimke kao video datoteke na svoje računalo i ima mogućnost odabira između MP4, AVI i FLV formata, načina kako se prikazuje kursor miša i dodavanje titlova na snimku. Osim mogućnosti pohrane kao video datoteke, moguće je izravno učitavanje na Screencast-O-Matic mrežnom središtu i YouTube servisu.

Screencast-O-Matic video upute

Screencast-O-Matic u nastavi

Screencast-O-Matic alat dobar je odabir za nastavnike koji pored uobičajenih predavanja u učionici održavaju digitalne tečajeve u sklopu određenih sustava za udaljeno učenje. Na taj način učenicima mogu uz pomoć snimke objasniti nastavne sadržaje koji možda zahtijevaju vizualni pristup za jednostavnije usvajanje sadržaja. Alat nije ograničen samo na takav način korištenja, nastavnici ga također mogu koristiti i u sklopu klasične nastave ili kao dodatni sadržaj za zadaću ili učenje. Na primjer, prilikom rješavanja kompleksnog zadatka učenici mogu uz pomoć snimke, još nekoliko puta pregledati snimku kako bi jednostavnije usvojili sadržaj. Još jedan primjer su upute za izvođenje pokusa i na taj se način učenici mogu pripremiti za nastavu jer pored tekstualnog dijela imaju dostupno i video objašnjenje. Alat ne zahtijeva mnogo vremena za savladavanje, a sučelje je jednostavno i intuitivno što će nastavnicima omogućiti više vremena koje mogu posvetiti izradi kvalitetnog sadržaja umjesto učenja rada u alatu. Mrežno sjedište također ima bazu video uputa za još jednostavnije upoznavanje s alatom. Jedini je nedostatak što u besplatnoj verziji nije dostupna mogućnost uređivanja snimke, zato je potrebno obratiti pozornost da se u snimku ne stavljaju povjerljivi podaci poput informacija o učenicima, zaporke i e-adrese. To je posebno važno u slučaju kada će učenici koristiti alat i potrebno ih je upozoriti.