ToonDoo – brza i jednostavna izrada stripova

ToonDooNaslovna

ToonDoo je web alat namijenjen za izradu stripova pomoću već dostupnih resursa ili uključivanjem vlastitih. Dvije su vrste korisničkih računa: besplatni je račun namijenjen pojedincima, a plaćeni je namijenjen institucijama i zatvorenog je oblika poput učionice. Potrebno je uzeti u obzir kako je većina autora djeca koji unutar alata izrađuju i objavljuju stripove i zbog toga postoji mogućnost pojavljivanja nepreimjerenog sadržaja. Kako bi se to spriječilo postoji opcija uključivanja sigurnog pretraživanja objavljenog sadržaja kako djeca ne bi naišla na neprimjeren sadržaj (nakon registracije sigurno je pretraživanje automatski uključeno). Početno se sučelje sastoji od različitih kategorija i funkcionalnosti i za nove korisnike na prvi pogled može djelovati komplicirano. Registracija je omogućena izradom klasičnog korisničkog računa i ne postoji mogućnost prijave Google ili Facebook računom. Korisnik ima mogućnost odabira između nekoliko kategorija unutar alata kako bi izradio svoje stripove. Prva je kategorija izrada stripa, a druga izrada knjige koja zahtjeva već izrađene stripove od kojih se knjiga može napraviti. Moguće je također izraditi vlastiti avatar koji se kasnije može koristiti kod izrade stripa, a tu je i kategorija koja omogućava preradu vlastitih slika od kojih se može izraditi strip. Slike ili elemente unutar alata moguće je nacrtati vlastitom rukom.

Glavna je funkcionalnost alata “ToonDoo Maker” i nakon njenog odabira korisnik bira željeni predložak za strip i prikazuje se sučelje za izradu stripa. U sredini nalazi se površina za dodavanje elemenata prikazana prema odabranom predlošku. Gornja alatna traka omogućuje korisniku otvaranje nove površine sa željenim predloškom, otvaranje postojećeg stripa kao i pohranu stripa u izradi. Ponuđeno je također nekoliko kategorija elemenata koji se mogu dodati na površinu i svaka od njih ima nekoliko podkategorija. Kategorije se dijele na: likove, pozadine, rekvizite, okvire za tekst, elemente nekih umjetnika, tematske elemente, Clip Art, kao i uvoz iz vlastite galerije. Donja alatna traka nudi funkcionalnosti za upravljanje elementima koji se dodaju na površinu. To su funkcionalnosti poput zaključavanja elementa na mjestu, povećavanja i smanjivanja, rotiranja, brisanja kao i neke specifičnosti poput emocija ili položaja za likove ili izgled pojedinih rekvizita. Korisnik ujedno ima mogućnost prebaciti se na neke od drugih funkcionalnosti kao što je izrada avatara, crteža ili dodavanje vlastitih slika.

Nakon završetka izrade dokumenta korisnik ga pohranjuje. Potrebno je unijeti naziv, opis i oznake (po želji), a na kraju određuje se komu će biti dostupni dokument na pregled. Moguće je odabrati javnu i privatnu dostupnost ili da dokumentu imaju pristup samo odabrani korisnici. Postoji također mogućnost davanja dopuštenja drugim korisnicima alata preuzimanje i preuređivanje dokumenta. Kod pregleda izrađenog stripa moguće je lokalno pohraniti strip na svoje računalo ili kupiti strip u visokoj rezoluciji.

ToonDoo Tutorial

ToonDoo u obrazovanju

ToonDoo je alat koji na prvi pogled može djelovati komplicirano zbog sadržavanja različitih funkcionalnosti, ali u suštini jednostavan je i zabavan za korištenje. Zbog velikog repozitorija sadržaja ali i mogućnosti dodavanja vlastitog sadržaja alat je odličan za prikaz djela u sklopu analize lektire ili projekta gdje djeca izražavaju svoju kreativnost. Prednost je što nastavnik može unaprijed pripremiti sadržaj koji učenici zatim mogu preuzeti i nadopuniti prema definiranim zadacima. Nedostatak je što okolina nije zatvorena zbog čega je moguće naići na pokoji neprimjereni sadržaj. Zbog toga postoji mogućnost sigurnog pretraživanja kako bi se izbjegla takva situacija.