MindMeister – alat za izradu mentalnih mapa

tekstlogo

MindMeister je web alat namijenjen izradi mentalnih mapa. Dostupan je putem preglednika (najnovije varijante Google Chromea, Firefoxa, Safarija, Opera i Internet Explorera), dodatka za Google Chrome preglednik i mobilne aplikacije (iOS i Android). U ponudi je nekoliko varijanti korisničkih računa i besplatni oblik koji omogućava izradu tri mentalne mape, mogućnost izvoza u tekstualni ili MindMeister format i uvoz nekoliko formata (tekstualni, Freemind, XMind, MindMeister i MindManager). Omogućuje također dijeljenje mentalnih mapa, korištenje ikona, stilova i okvira, mijenjanje boja i stilova teksta, dodavanje bilješki, poveznica i zadataka, pristup mobilnim aplikacijama i sučelje za prezentiranje. Registracija je omogućena klasičnim načinom (e-mail i zaporka) i pomoću Google, Facebook, Office356, Twitter, Google Apps, Bloggerplate i Unilogin korisničkog računa.

Sučelje je za izradu mentalnih mapa jednostavno i intuitivno. S desne se strane sučelja nalazi alatna traka sa svim dostupnim funkcionalnostima koje se mogu koristiti za vrijeme izrade mape. Osnovne su mogućnosti uređivanja teksta u čvorovima: veličina teksta (tri veličine), kurziv i podebljanje teksta i mijenjanje boje. Za pojedini je čvor moguće mijenjati pozadinsku boju i okvir. Po potrebi omogućeno je definiranje i vlastitih stilova za čvorove. Postoji mogućnost dodavanja raznih ikona na čvorove kako bi se stvorio njihov poseban značaj i skrenula pozornost. Čvorovi mogu sadržavati slike koje se mogu postaviti s weba, vlastitog računala, crtanjem ili pretraživanjem galerije slika. Bitno je usmjeriti pozornost na činjenicu kako u besplatnoj varijanti korisničkog računa nije dostupna mogućnost učitavanja slike s vlastitog računala nije. Ukoliko je odabrano učitavanje slike s weba, pretraga je moguća putem Google tražilice (dostupno u plaćenoj verziji korisničkog računa), servisa Icon Finder unutar alata ili unošenjem poveznice slike. Postoji mogućnost dodavanja video materijala pretraživanjem servisa kao što je Youtube, Vimeo ili Dailymotion, ali i dodavanjem poveznice nekog video materijala. Na svaki se čvor može dodati: web poveznica, datoteka (dostupna u plaćenoj verziji), bilješka (osnovno formatiranje teksta, poveznica i slika), zadatak odnosno “task” za koji se može definirati vremenski period, krajnji rok, prioritet i postotak završenosti i korisnik koji je zadužen za taj zadatak..

Izrada je čvorova jednostavna. Mogu se koristiti integrirane funkcionalnosti i kratice na tipkovnici za brzu izradu. Postoji također korisna funkcionalnost dodavanja veza između čvorova koji se ne nalaze pod istom granom, ali međusobno su povezani ili ovisni. Za jednostavnije upravljanje mentalnom mapom dostupna je i funkcionalnost verzioniranja kako bi se po potrebi mogli vratiti na neku od prethodnih varijanti i mogućnost isticanja tema (čvorova) kako bi jednostanije vidjeli u koje je vrijeme tema nastala. Nedostatak je funkcionalnosti što vraćanje na prethodnu varijantu nije omogućeno u besplatnoj varijanti, ali je omogućen pregled nastalih promjena i korisnik se može prema tome orijentirati i uređivati svoju mentalnu mapu. Funkcionalnost prezentiranja omogućuje definiranje redoslijeda pojedinih čvorova kako bi se jednostavnije fokusiralo na bitne dijelove mape za vrijeme prezentacije. Način prikaza prezentacije podsjeća na alat Prezi. Mentalne se mape mogu podijeliti poveznicom, na nekim od društvenih mreža (Facebook, Google, Twitter), objavom ili pozivom putem e-mail adrese/korisničkog imena. Kod npr. Google dokumenata moguće je odrediti postavke dijeljenja. Moguće je odabrati između načina objave (javno, podijeljeno i privatno), prava pristupa (pregled ili uređivanje) i mogućnosti imaju li korisnici kojima je podijeljena mapa pravo samostalno podijeliti mapu s drugim korisnicima. Ovakav pristup odličan je način za ostvarivanje suradnje budući da osnovni korisnički račun nema mogućnost izrade timova.

MindMeister tutorial

MindMeister u nastavi

U usporedbi s drugim alatima koji omogućuju izradu mentalnih mapa ,MindMeister jednostavan je i specijaliziran alat orijentiran na izradu mentalnih mapa dok drugi alati za izradu mentalnih mapa imaju samo jednu od funkcionalnosti. Prednost je MindMeister alata što se korisnici mogu orijentirati na ono što je važno, a to je izrada mentalnih mapa. Nastavnici alat mogu primijeniti na razne načine kako bi potaknuli učenike na kvalitetnije i uspješnije svladavanje nastavnog sadržaja npr. kao priprema za provjeru znanja ili ponavljanje sadržaja na kraju odrađene nastavne cjeline. Nastavnici mogu primijeniti za obradu nekog sadržaja kao zadaće ili projekta. Nedostatak je alata mogućnost izrade samo tri mape u besplatnoj verziji kao i nemogućnost dodavanja datoteka. Pohrana mentalne mape u MindMeister formatu na računalo i kasnije učitavanje po potrebi, načini su kako zaobići nedostatke alata. Naravno, mape koje su pohranjene mogu se obrisati kako bi bilo mjesta za izrađivanje nove. Dokumenti se alternativno mogu dodavati poveznicom na neki od servisa za pohranu podataka poput Google Drive, Dropbox ili One Drive. Dodavanje je zadataka na čvorove korisno za zadaće ili projekte gdje nastavnik može zadati grupni rad na neku temu i dodijeliti određeni čvor/temu pojedinom učeniku. U konačnici, alat je usprkos svojim nedostacima jednostavan korištenje i postoje kreativni načini kako se određeni nedostatci mogu zaobići.