Libar – jednostavno izradite digitalnu knjigu

Libar je usluga koja CARNetovim korisnicima omogućava jednostavnu izradu, objavu i korištenje digitalnog sadržaja primjenjivog u nastavi: multimedijskih digitalnih dokumenata, prezentacija i e-knjiga u EPUB i PDF formatu. Sastoji se od dvije komponente: mrežnih i mobilnih aplikacija. Mrežna je aplikacija namijenjena za stvaranje digitalnog sadržaja dok je mobilna varijanta namijenjena za pregled objavljenih digitalnih nastavnih materijala.

Cilj je mrežne aplikacije omogućiti korisnicima jednostavan i brz način izrade digitalnih sadržaja koje zatim mogu primijeniti u svojoj nastavi pomoću mobilne aplikacije.

Sučelje mrežne aplikacije omogućuje pregled javno objavljenih materijala drugih korisnika, uvid u resurse, pregled i stvaranje korisničkih grupa i pristup stranicama pomoći s uputama korištenja i često postavljanim pitanjima. Objavljene je materijale moguće klasificirati po vrsti (eKnjiga ili prezentacija), datumu objave i vidljivosti (javni ili vlastiti). Kod izrade novog materijala moguće je postaviti željenu sliku naslovnice .jpg ili .png formata koja bi trebala biti maksimalne veličine 576 x 768 piksela kako ne bi imala crnu pozadinu izvan njene originalne veličine. Obvezno je unijeti naslov digitalnog materijala. Dodatne su mogućnosti također postavke vidljivosti (javno ili ograničeno). Ograničenim će materijalima pristup imati samo oni korisnici kojima autor omogući pravo pregleda ili uređivanja. Jednako je tako moguće podesiti vrstu licence, a ponuđeno je nekoliko varijanti Creative Commons licenci kao i izričiti copyright (sva prava pridržana). Nakon klika na opciju “Spremi” pokazuje se sučelje za uređivanje materijala.

Sučelje za uređivanje materijala sastoji se od nekoliko ključnih elemenata. S desne se strane nalazi prikaz poglavlja koji također omogućava izradu novog poglavlja ili kviza i uređivanje naziva postojećeg poglavlja ili kviza. Prikaz također omogućuje promjenu redoslijeda poglavlja i kvizova jednostavnim povlačenjem i pozicioniranjem. Iznad prikaza poglavlja nalazi se izbornik koji omogućava promjenu postavki koje se definiraju u prvom koraku izrade materijala kao i definiranje prava pristupa dokumentu. U cilju se nalazi radna površina za izradu sadržaja dok se iznad radne površine nalazi alatna traka koja omogućava osnovne funkcionalnosti za uređivanje teksta i dodavanje elemenata u sadržaj: slike, video i audio zapisi. Korisnik elemente može dodati u sadržaj na nekoliko načina: učitavanjem s vlastitog računala, unosom poveznice mrežne stranice na kojoj se nalazi željeni element, pretraživanjem i odabirom iz repozitorija sadržaja Libra i s određenog servisa za pohranu kao što su Google Drive, Dropbox i One Drive. Iznad alatne trake dostupne su funkcionalnosti: povratak na sučelje sadržaja, brisanje sadržaja koji se uređuje i pohrana sadržaja. Funkcionalnost pohrane sadržaja omogićena je na nekoliko načina: klasična pohrana, pohrana s komentarom i “Pohrani kao” (omogućuje izradu kopije sadržaja u izradi). Korisnik nakon pohrane ima uvid u pregled varijanti sadržaja i po potrebi može učitati neku od prethodnih varijanti. Sadržaj je također moguće izvesti u EPUB i PDF formatu koji će se kasnije moći pregledati u mobilnoj varijanti Libar alata koja je namijenjena za čitanje sadržaja. Ukoliko nastanu promjene u sadržaju nakon izvoza u EPUB ili PDF format, omogućena je funkcionalnost ažuriranja tih formata koje će biti vidljive u mobilnoj varijanti. Sadržaj je moguće pohraniti i kao SCORM datoteku ili izvesti u Moodle sustav Loomen i na kraju funkcionalnost pregleda omogućuje pregled sadržaja i kviza unutar mrežnog sučelja. Pored poglavlja moguće je izraditi i kviz u sklopu sadržaja. U kviz je moguće dodati četiri vrste pitanja: Da/Ne, jedan točan odgovor, više točnih odgovora i uparivanje. Alat automatski generira formu za dva odgovora, ali ih korisnik po potrebi može još dodati i kasnije izbrisati ako zaključi da ima previše odgovora. Pored je teksta pitanja moguće dodati sliku, a u poljima za unos odabira moguće je unijeti samo tekst odgovora, sliku kao odgovor ili kombinaciju navedenog. Za svako je pitanje moguće unijeti povratnu informaciju i označiti koji je odgovor točan. Kada korisnik objavljuje sadržaj u jednom od formata (EPUB ili PDF) ima mogućnost odabira jednog od tri moguća načina zaštite sadržaja: slobodan pristup, dostupno prijavljenim korisnicima ili DRM zaštita. Alat Libar korisnicima omogućuje izradu grupa i dijeljenje s odabranim korisnicima alata. Grupama se može pristupiti putem glavnog izbornika alata gdje je dostupan popis svih grupa koje su izrađene u alatu. Iznad popisa nalazi se mogućnost dodavanja nove grupe i zatim korisnik unosi osnovne podatke grupe. Korisnik zatim ima uvid u izrađenu grupu i po potrebi ju može uređivati (naziv i opis grupe), obrisati, dodavati ili ukloniti korisnike.

Libar video upute

Libar u nastavi

Libar je alat namijenjen za jednostavnu i laku izradu digitalnog sadržaja koji se može lako dijeliti i čitati. Prvenstveno je koristan za one koji nemaju mnogo iskustva s izradom digitalnog sadržaja, a ujedno žele koristiti nešto drugo osim Power Point alata. Uz pomoć Libra nastavnici mogu izrađivati jednostavne nastavne sadržaje u obliku digitalne knjige koji ujedno mogu uključivati video, audio i animirane sadržaje pored uobičajenih slika. Također mogu uključiti i kratki kviz pomoću kojeg učenici na kraju određenog poglavlja ili cjelokupnog sadržaja mogu provjeriti jesu li shvatili i zapamtili ključne informacije koje se nalaze u sadržaju. Uz pomoć Libra nastavnici mogu zajednički izrađivati veće sadržaje, te ih međusobno dijeliti za potrebe svoje nastave. Učenici imaju mogućnost u alatu izraditi sadržaj u sklopu zadanog projekta ili esejskog zadatka. Nedostatak alata je ne mogućnost unosa matematičkih i kemijskih formula koje se alternativno u sadržaj mogu dodati kao slika.