GIFMaker

GIF (Graphic Interchange Format) grafički je format koji se u prošlosti uglavnom koristio zbog malih memorijskih zahtjeva i bržeg učitavanja stranica, što je bilo značajno kada znamo da brzina interneta nije bila ni približna kao u današnje vrijeme.

Danas GIF animacije doživljavaju svojevrsnu revoluciju, prvenstveno zahvaljujući razvoju društvenih mreža i svakodnevnom korištenju različitih komunikacijskih servisa. Gotovo da ne postoji društvena mreža koja nema integriranu galeriju s mnoštvom gif animacija. Animacije također možete pretraživati i besplatno preuzimati i s velikog broja specijaliziranih mrežnih stranica.

Osim gotovog sadržaja postoje i alati namijenjeni za kreiranje vlastitih video animacija. Jedan je od takvih alata, GIFMaker. Pomoću njega možete izraditi jedinstvene i personalizirane animacije od vlastitih slika ili videozapisa. Alat je besplatan i ne zahtijeva registraciju, dovoljno je otići na adresu https://gifmaker.me, odabrati i učitati slike s računala i vaša je animacija kreirana!

GIFMaker spada u jednostavnije online alate za izradu animacija jer sadrži osnovne funkcionalnosti i nema mogućnost dodavanja različitih parametara i efekata. No, uz dobro osmišljen redoslijed slika ili unaprijed dodane efekte unutar videozapisa, ovaj će vam alat svakako biti koristan za brzu i efikasnu izradu konačnog proizvoda.

Osim uobičajnih funkcionalnosti poput učitavanja slika, organizacije i mijenjanja rasporeda, definiranja brzine izmjene slika i broja ponavljanja, jedna od značajnijih mogućnosti je i dodavanje glazbene pozadine. Audiozapis se može dodati isključivo s Youtube servisa, unosom poveznice i upisom točne sekunde od koje će započeti reprodukcija.

Osim slika, omogućeno je učitavanje videa različitih formata ( mp4, flv, mov, avi, mpeg, webm, 3g i dr.) i konvertiranje u GIF animaciju.

Svaki se kreirani sadržaj može spremiti i preuzeti u gif i/ili mp4 formatu. Zato je ovaj alat prikladan i za kreiranje kratkih videoisječaka, a izmjenom slika uz glazbenu podlogu i spremanjem u mp4 format otvaraju se brojne mogućnosti za primjene u nastavi.

Korištenje gif animacija u nastavi svakako će pridonijeti zabavnijem i učinkovitijem usvajanju gradiva. Objavom vlastitih (personaliziranih) animacija tijekom online komunikacije s učenicima nastavnik će svakako privući pozornost kod učenika, dodatno ih usmjeriti, pohvaliti ili upozoriti, a često i nasmijati.

U procesu poučavanja ovakav alat može poslužiti i za snimanje kratkih slikovnih uputa ili video priča, što je prikladno i za mlađe uzraste. Učenici viših razreda mogu i sami koristiti alat za bilježenje rezultata istraživanja, prikaza tijeka pokusa nizom slika s glazbenom pozadinom, izradom kratkih prezentacija i sl.

Primjeri izrađenih gif animacija: