Stop Motion Studio

Stop Motion je tehnika izrada video uradaka gdje se ručno upravlja objektima i fotografira ih se u više kratkih sekvenci. Spajanjem tih fotografija u video, stječe se dojam kao da se objekti pomiču prostorom. Za izradu Stop Motion video uradaka potrebno je strpljenje, dobra ideja, objekti s kojima će se prenijeti priča i program za izradu videa. Stop Motion Studio jedan je od mnogobrojnih alata za izradu stop motion videa, a odlikuje ga jednostavnost i lako snalaženje za korisnike početnike. Dostupan je za Android, Windows i iOS operativne sustave.

Preuzeto sa: http://www.cateater.com/

Stop Motion Studio dostupan je u besplatnoj verziji s osnovnim funkcionalnostima, ali može se proširiti na premium naplatnu verziju u kojoj se nalaze dodatne mogućnosti uređivanja snimljenog videa.

Nakon preuzimanja i instalacije Stop Motion Studio programa potrebno je osmisliti ideju koju se želi prikazati u videu. Potrebno je unaprijed pripremiti sve objekte koji će se prikazati u videu, naprimjer lego kockice, plišane igračke ili osobe. Nakon što je scenarij osmišljen i pripremljen, može se započeti s izradom videa.

Video se izrađuje postavljanjem objekata za prvu scenu. Slika se izrađuje korištenjem Stop Motion Video programa, a zatim se objekti pomiču za sljedeću scenu i radi se nova slika. Kvaliteta će video uradaka biti veća ako se objekti pomiču u manjim koracima jer se time postiže protočnost pokreta na videu.

Osnove se izrade stop motion videa mogu pogledati u sljedećem videu:

Savjeti za izradu stop motion videa:

  • dobra priprema cijelog scenarija olakšava planiranje sljedećeg koraka za vrijeme snimanja videa
  • priprema svih materijala i objekta koji će se koristiti u videu olakšava snimanje sekvenci
  • potrebno je fiksirati kameru na način da se objekti mogu fotografirati iz iste pozicije jer se time osigurava bolji osjećaj pomicanja objekata u videu
  • pomicanje predmeta u malim koracima omogućava bolju preglednost videa

Stop Motion Studio odličan je odabir alata za izradu stop motion videa. Korisniku je već pri samom pokretanju jasno kako se izrađuje video. Kontrole su programa pregledne i nema nepotrebnih opcija koje kompliciraju korištenje.

Nakon završetka snimanja sekvenci Stop Motion Studio pruža mogućnost osnovnog uređivanja snimljenog videa, dodavanje audio zapisa i pohranu videa.

Doplatom na premium verziju otvaraju se dodatne mogućnosti: pozadinske teme ili crtanje/bojanje po već snimljenom videu.

Više o programu može se saznati na mrežnoj stranici http://www.cateater.com/.