Bubbl.us – izrada mentalnih mapa

bubbl.us-logoBubbl.us je web 2.0 alat koji omogućava brzo i jednostavno kreiranje, uređivanje i dijeljenje mentalnih mapa. Temelji se na Flash-u i potrebno je imati posljednju verziju kako bi alat uspješno radio. Prednost je jednostavnost, organiziranost i suradnja.

Značajke bubbl.us alata:

                  – minimalističko i jednostavno korisničko sučelje koje korisniku pruža sve što mu je potrebno

                  – omogućene kratice na tipkovnici za brzu izradu mapa

                  – dodavanje datoteka i poveznica na ključne elemente

                  – dijeljenje mapa, samo za pregled ili uređivanje

                  – kreiranje grupe korisnika za kolaborativnu izradu

                  – organiziranje mapa prema direktorijima

                  – upravljanje kontaktima i integrirani chat

Alat se koristiti u tri varijante:

– besplatan bez registracije/prijave gdje korisnik može kreirati mapu, ali nema mogućnost pohrane

– besplatan s registracijom/prijavom gdje je korisnik ograničen na tri mape i nema mogućnost kreiranja timova i dodavanja datoteka

– plaćeni s registracijom/prijavom gdje korisnik može koristiti sve mogućnosti alata uz uvjet plaćanja mjesečne ili godišnje pretplate. Potrebno je plaćati mjesečnu pretplatu ukoliko se želi koristiti mogućnost kreiranja tima. Ukoliko je korisnik član obrazovne ustanove moguće je zatražiti obrazovni popust.

Pregled funkcionalnosti

Alat je koristan neovisno o činjenici kako je pojednostavljen budući da je cilj omogućiti brzo, jednostavno i kreativno organiziranje ideja i misli. Zašto mentalne mape? Zbog različitih stilova učenja korisnicima je potrebno pružiti različitu podršku za ostvarenje što učinkovitijih i boljih rezultata za vrijeme učenja. Mentalne mape korisne su pojedincima koji najbolje uče vizualno ili kinestetički, iz razloga što je tehnika mentalnih mapa sama po sebi slikovna i vizualna, a pojedinac mora povući veze između pojmova i izraditi same pojmove što obuhvaća i kinestetičku grupu. Zašto je alat koristan u obrazovanju? Izrada mentalne mape pojedincu omogućava jednostavnije učenje i organiziranje dobivenih zadataka. Uz podršku za grupe, odnosno timove i omogućeno dijeljenje radova, potiče se suradnja i kreativnost što dovodi do boljih rezultata pri izradi projekata, razmjeni informacija i ideja. U današnje vrijeme naglasak je na timskom radu. Bubbl. us alat može poslužiti kao kvalitetno komunikacijsko sredstvo i unaprijediti sposobnosti rada u timu. U usporedbi s mnogim drugim alatima prednost je bubble.us alata što je usmjeren samo na jedno područje, konkretno mentalne mape, dok mnogi drugi podržavaju izradu i drugih dijagrama s dodatnim funkcionalnostima.

Alat uz klasičnu registraciju omogućava prijavu Facebook i Google korisničkim računima. Nedostatak je klasične registracije konkretno upozorenje u nekim slučajevima kod unosa podataka.

Brzina i jednostavnost ovog alata sastoji se u kraticama na tipkovnici koje omogućavaju puno bržu izradu mape, a prednost je što ih nema mnogo.

Početni zaslon nove mentalne mape
Početni zaslon nove mentalne mape

Stvaranjem nove mentalne mape, alat sam kreira početni čvor od kojeg korisnik zatim počinje graditi svoju mentalnu mapu. Samo sučelje sadrži osnovne mogućnosti: povećanje ili smanjenje radne površine, povratak na prethodno stanje, kopiraj/zalijepi i označi, mogućnost ispisa, dijeljenja, pohrane, izvoza i uvoza podataka. Od organizacijskih mogućnosti pored kreiranja nove mape ili direktorija postoji opcija upravljanja dijeljenim sadržajem gdje korisnik može odrediti ovlasti za pojedinu mapu.

Dodjeljivanje ovlasti nad mapama
Dodjeljivanje ovlasti nad mapama

Omogućen je jednostavan pregled direktorija i mapa kako bi se korisnik mogao jednostavnije snalaziti i pronaći traženu mapu. Društvene mogućnosti podržavaju upravljanje kontaktima koje korisnik može dodavati, uklanjati, razvrstati po grupama i komunicirati s njima pomoću ugrađenog chat-a.

Upravljanje kontaktima
Upravljanje kontaktima

Sama izrada mentalne mape započinje od osnovnog čvora koji alat sam kreira. Pokraj ikona pomoću kojih korisnik može kreirati nove čvorove, alat korisniku omogućava i kratice na tipkovnici kojima brže može ostvariti iste akcije. Alat sam namješta i organizira novo kreirane čvorove i korisniku ostavlja više vremena za daljnji rad.

Izrada mentalne mape
Izrada mentalne mape

Korisnik pomoću malog izbornika može mijenjati boju čvora ili grupu čvorova, veličinu teksta, povezivati međusobno čvorove, mijenjati vezu između čvorova ili joj dati naziv. Velika je prednost što alat omogućava dodavanje poveznica ili dokumenata na pojedini čvor što dodaje novu dimenziju mapi jer omogućuje posjedovanje informacija bez da se narušava koncept i smisao mentalne mape.

Dodavanje novih čvorova
Dodavanje novih čvorova
Dodavanje poveznice
Dodavanje poveznice

Alat sadrži klasične mogućnosti ispisa mape, izvoza u obliku slike (JPG, PNG), okvira za web stranicu u HTML obliku i sigurnosne kopije u XML obliku koji može služiti kao još jedan način dijeljenja mape s drugim korisnicima, a uvoz se mape ostvaruje pomoću XML datoteke.

Alat omogućava tri načina dijeljenja mape pored mogućnosti dijeljenja s timom. Prvi je način slanje poveznice e-mailom, ali je ograničeno na samo čitanje. Korisnik kojem pošaljemo poveznicu neće imati mogućnosti uređivanja mape. Drugi je način integriranje u web stranicu pomoću HTML koda gdje alat nudi mogućnost određivanja visine i širine mape. Treći je način dijeljenje mape s drugim korisnicima bubble.us-a koje se može ostvariti jednostavnim povlačenjem mape na odabrani kontakt/grupu ili obratno. Pomoću mogućnosti upravljanja dijeljenjem, korisnik može odrediti kakve ovlasti imaju pojedinac,grupa ili pojedinci u grupi nad mapom koju dijeli. Ukoliko korisnik više ne želi dijeliti mapu, može opovrgnuti sva prava pristupu mapi.

Slanje poveznice za pregled mape
Slanje poveznice za pregled mape
Generiranje HTML koda za integriranje u web stranicu
Generiranje HTML koda za integriranje u web stranicu

Kako bi mape podijelili sa suradnicima, prvo je potrebno dodati korisnike u svoje kontakte, a tada je moguće dodijeliti ovlasti nad svojim mapama drugim kontaktima. Klikom na odabranu mapu u lijevom stupcu i zatim na suradnike u desnom stupcu (koristeći tipku CONTROL kako bi ih označili više odjednom) dodijelimo odabrana prava nad tom mapom označenim suradnicima. Prava koja možemo dodijeliti su “Edit” – suradnici imaju mogućnost uređivanja mape, “Read Only” – suradnici mogu samo pregledavati mapu i “No Access” – gdje niti jedan korisnik osim vas nema pristup odabranoj mapi.

Upravljanje sa ovlastima nad dijeljenom mapom
Upravljanje s ovlastima nad dijeljenom mapom
Upravljanje naprednim mogućnostima dijeljenja
Upravljanje naprednim mogućnostima dijeljenja

 

 

Bubbl.us alat može se koristiti u sklopu obrazovanja. Koristan je budući da ima jedan glavni cilj i sve su mogućnosti usmjerene na njega. Podržava suradnju i razvijanje sposobnosti za rad u timu i samostalan rad. Nedostatak mnogobrojnih funkcionalnosti ujedno je i najveća prednost ovog alata jer ispunjava svrhu za koju je zamišljen. Jednostavan je i intuitivan. Pravi je nedostatak plaćanje alata kako bi se mogao iskoristiti puni potencijal alata poput kreiranja timova, uklanjanje ograničenja od tri mentalne mape i izrade timova, ali uz malo truda dva od tri nedostatka kreativno se mogu zaobići. Postoje i video upute na engleskom jeziku za korištenje alata ukoliko se nastavnici ili pojedinci odluče za korištenje poput A Web App for Teachers ili Brainstorming and Mind-mapping Online.