Artsteps – kreirajte svoju virtualnu galeriju

Artsteps besplatni je online alat za izradu virtualne izložbe, odnosno virtualne galerije. Alatu se pristupa na adresi https://www.artsteps.com gdje se potrebno registrirati izradom vlastitog korisnickog računa za Artsteps ili prijavom pomoću google korisničkog računa.

Virtualna je izložba prikazana virtualnom šetnjom galerijom tijekom koje se razgledavaju izlošci poput slika, videa, 3D objekata ili teksta. Osim klasičnim kretanjem prostorom mišem i tipkovnicom, virtualnu šetnju moguće je realizirati i uz pomoć VR naočala. Tijekom razgledavanja posjetitelji mogu komentirati, ocijeniti i podijeliti izložbu.

Prilikom izrade izložbe, korisnik (vlasnik) sam kreira i organizira prostor (virtualnu galeriju), poziciju izložaka i redoslijed razgledavanja.

Izrada virtualne izložbe

Nakon registracije, korisnik započinje s izradom virtualne izložbe koja se sastoji od 5 koraka od kreiranja prostora do objave izložbe.  U svakom se dijelu izrade moguće vratiti korak unatrag, ako se nešto želi izmijeniti.

Prvi je korak izrada i organizacija prostora, tj. gradnja virtualne galerije. Korisnik ima mogućnost odabrati jedan od gotovih predložaka ili sam kreirati prostor postavljanjem zidova. Kako bi zidovi bili što preciznije postavljeni, postoje dvije vrste prikaza, tlocrtni i prostorni.

Nakon što su napravljene konture prostora, u drugom se koraku za postavljene zidove i pod odabiru odgovarajuće boje ili uzorci.

Treći je korak najzahtjevniji, a obuhvaća dodavanje slika i drugih objekata.

Slika se može učitati s računala (eng. upload), dodati unsom poveznice s interneta ili odabrati jedna od besplatnih slika s Flickra.

Prilikom unosa slike potrebno je dodati naziv i opis (nije obvezan) koji će posjetitelji vidjeti prilikom razgledavanja. Može se dodati i audio zapis uz sliku (npr. zvučni opis slike). Učitana je slika dodana u galeriju objekata i jednostavnim se klikom miša dodaje na željeno mjesto na zidu. Naknadno se može mijenjati veličina, rotacija, pozicija ili dodati okvir.

Na isti se način osim slike mogu dodati i drugi objekti: videozapisi, 3D objekti, tekst ili pomoćni objekti za izlaganje. Prilikom dodavanja teksta moguće je samo odabrati boju teksta i vrstu poravnanja, ali ga nije moguće formatirati (odabrati font, isticanje teksta ili veličinu).

Nakon postavljanja svih objekata, preostaje još samo napraviti plan razgledavanja (četvrti korak). Dodavanjem redoslijeda i naziva pozicija razgledavanja, organizira se vođenje posjetitelja izložbom. Pozicija (Point) može biti postavljena tako da gledatelj vidi cijeli zid (grupu slika) ili samo jedan objekt.

Na samom kraju slijedi objava izložbe (Publish), peti korak. Prilikom objave potrebno je odabrati početni (naslovni) kadar (Cover) i naziv izložbe. Objavljenoj izložbi pristupa se putem poveznice koj se može i kopirati pa poslati posjetiteljima mailom i objaviti na društvenim mrežama ili mrežnoj stranici.

Artsteps u nastavi

Artsteps je alat u osnovi namijenjen umjetnicima ili umjetničkim organizacijama za izradu interaktivnog postava u virtualnom okruženju, stoga može naći i svakodnevnu primjenu prvenstveno u školama likovnih umjetnosti.

Nastavnicima likovnog omogućuje vizualno jedinstven prikaz skupine učeničkih radova. No, i u ostalim područjima obrazovanja Artsteps ima široku primjenu. Bilo da se radi o kronološkom prikazu povijesnih događaja (vremenska crta), prikazu poznatih ljudi ili dijela određenog književnog ili umjetničkog razdoblja, pregledu skladatelja i glazbenih instrumenata uz audio zapis ili samo objavi učeničkih radova (plakata), Artsteps će svakako doprinijeti originalnosti, kreativnosti i dinamičnosti.

Učenici također na jednostavan način mogu koristiti alat bez prethodnog predznanja, a kako bi na jedinstven i interaktivan način prezentirali nastavniku i ostatku razreda rezultat svog rada (učenički projekti).