Adobe Spark

Adobe Spark je jednostavan online alat namijenjen izradi različitih vrsta grafike (plakati, letci, kolaži fotografija), prezentacija, videa te jednostavnih web stranica. Alatu se pristupa putem web preglednika na adresi https://spark.adobe.com. U sustav se potrebno registrirati (logirati) putem Facebook ili Google korisničkog računa, a može se prijaviti i sa e-mail adresom skole.hr. U slučaju korištenja alata preko mobitela ili tableta, dostupna je i mobilna aplikacija koja se preuzima sa trgovina Google Play (za android) ili App Store (za iOS).

Pregled funkcionalnosti

Nakon registracije u sustav, za izradu sadržaja odabire se jedna od ponuđenih vrsta sadržaja:

– Instagram story, Instagram, Facebook post (mogućnost izrade letaka i plakata)

– Photo Collage

– Prezentacija (web page)

– Slide show (video)

Svaki sadržaj koji se izradi unutar Adobe Sparka naziva se projekt. Prethodno napravljeni projekti također  su prikazani na naslovnici, te ih je moguće i naknadno uređivati.

Odabirom bilo koje od navedenih vrsta sadržaja otvara se radna okolina unutar koje se izrađuje projekt. Prvi korak u izradi je odabir jednog od ponuđenih predložaka (template), ali može se odabrati i izrada bez predloška. U besplatnoj verziji alata, koja je ovdje opisana, dostupan je određeni broj predložaka, dok su ostali (označeni žutom oznakom) dostupni samo u plaćenoj premium verziji.

Slijedeći korak je umetanje i oblikovanje dodatnih elemenata: slika, videa, teksta, ikona i sl. Slike se odabiru iz galerije besplatnih slika ili se učitaju s uređaja (upload). Svaka slika se može dodatno uređivati unutar samog alata – mijenjati veličina, zumirati, odrezati dio slike, dodavati filtere, rotirati, dodati masku, mijenjati kontrast, svjetlinu itd. Tekst i ikone koji se dodaju u projekt također se mogu dodatno uređivati – mijenjati font, veličina, boja, pozicija. Za uređivanje pojedinog elementa dovoljno je samo označiti element (sliku, tekst ili ikonu), te se automatski sa desne strane otvara izbornik sa svim mogućnostima uređivanja.

Svaki projekt i sve promjene se automatski spremaju unutar sustava. Projekt se može preuzeti  na uređaj (download) i/ili objaviti na društvenim mrežama (share). Na jednom projektu može sudjelovati i više korisnika (kolaboracija), te se odabirom opcijom Invite i unosom e-mail adresa drugi korisnici pozivaju na uređivanje projekta.

Dodatne mogućnosti pojedinih vrsta sadržaja

Photo collage

Izrada kolaža fotografija započinje odabirom svih fotografija koje će biti dio kolaža. Fotografije se mogu odabrati iz galerije ili učitati vlastite fotografije sa uređaja (upload photo). Slijedeći korak u izradi je odabir prikladnog formata (dimenzije) kolaža. Alat će automatski poslagati odabrane fotografije u kolaž. Svi elementi se mogu naknadno prilagođavati i uređivati – raspored i veličina slika, boja i debljina okvira, umetanje teksta i sl.

Prezentacija (web stranica)

Izrada prezentacije u obliku web stranice je drugačija od izrade ostalih vrsta sadržaja. Riječ je o jednostavnoj i modernoj web stranici u kojoj su objedinjeni tekst, video i slike.

U zaglavlju radne površine se nalazi Pregled stranice (Preview), te odabir tema (Themes). Može se izabrati jedna od ponuđenih tema ili izraditi vlastita, a obuhvaća boju pozadine, boju i vrstu fonta i sl.

Prvi korak u izradi je odabir naslova i pozadinske slike. Nakon toga slijedi dodavanje i uređivanje ostalih elemenata stranice: slike, teksta, poveznice, videa, galerije slika ili slide show-a.

Izrađena web stranica se objavljuje odabirom opcije u zaglavlju: Share – Publish and share link, te se kreira poveznica na stranicu, objavljuje na jednoj od društvenih mreža ili kopira kod za ugradnju u postojeću web stranicu (embed).

Video (Slide show)

Video se kreira od niza slajdova koji mogu sadržavati slike, tekst ili kratke videoisječke. Svi slajdovi imaju zajedničku temu (odabire se jedan od predložaka tema), te se može postaviti i pozadinska glazba. Umjesto glazbe, moguće je nasnimiti i svoj govor tijekom trajanja pojedinog slajda. Za svaki slajd se definira duljina trajanja slajda (najviše do 30 sekundi). Maksimalna duljina umetnutog videoisječka je također 30 sekundi, te se videoisječak prilikom učitavanja s uređaja može odrezati i/ili odabrati samo određeni dio videa.

 Verzije alata

Adobe Spark je nastao 2016. godine kao dio Adobe alata. U početku je imao mogućnost izrade tri vrste sadržaja: post, page i video. U međuvremenu je proširen dodatnim vrstama sadržaja koje su ovdje predstavljene, kao i mogućnošću kolaboracije (zajednički rad na istom projektu).

Osim besplatne verzije alata, koja je ovdje opisana, dostupna je i plaćena premium verzija. Plaćena verzija ima dodatne mogućnosti poput većeg broja predložaka (premium), fontova teksta, dostupnost većeg broja besplatnih slika. Može se izraditi i koristiti vlastiti logo te izraditi vlastiti predložak (logo, boje i font)  koji se koristi u svim vrstama projekata. Dok projekti u besplatnoj verziji sadrže logo Adobe Spark (na dnu dokumenta), u plaćenoj verziji toga nema.

Adobe Spark u nastavi

Zbog svoje jednostavnosti i široke primjene, Adobe Spark je idealan alat za korištenje u nastavi. Korištenjem videa ili web stranice nastavnici mogu na zabavan i vizualno dopadljiv način predstaviti novu nastavnu jedinicu, prezentirati projektni zadatak, napraviti izvještaj o projektima učenika i slično.

Učenici također mogu koristiti Adobe Spark prilikom izrade plakata, seminara ili prezentacija. Video i web stranica su prikladni za izvještavanje učenika o tijeku i rezultatima projekta.

Alat je poprilično jednostavan i intuitivan, sa osnovnim grafičkim elementima (slika, tekst, video, ikone) i bez puno dodatnih opcija. Stoga je prikladan za korištenje kod nastavnika i učenika bez predznanja i bez potrebe za dodatnim uputama i edukacijom. Besplatna verzija alata sa svojim funkcionalnostima je sasvim dovoljna za korištenje u nastavi.