Online priručnici fakultativne nastave iz nastavnih predmeta Biologije, Kemije, Fizike, Matematike i EEE

Prirodna lepezaZa vrijeme 2016. godine Gornjogradska je gimnazija s partnerima Gimnazijom Vladimira Nazora iz Zadra, Srednjom školom Pavla Rittera Vitezovića iz Senja i Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije provodila projekt “Prirodoslovna lepeza za mlade znanstvenike – suvremena nastava za izazove tržišta”. Projektom su razvijeni novi fakultativni kurikulumi iz fizike, matematike, kemije i biologije i interdisciplinarni “EEE – Energija, ekologija i engleski jezik”. Cilj je projekta osuvremeniti nastavne metode i materijalne uvjete škola za razvoj učeničkih kompetencija za uspješan nastavak obrazovanja u znanosti i odgovor su na izazove koji se nalaze na tržišta rada. Više o samom projektu dostupno je na mrežnim stranicama projekta.

Priručnici postoje u varijantama za nastavnike u obliku pripreme sata sa svim uputama i scenarijima i za učenike kao materijal za odrađivanje tog nastavnog sata. U fakultativnom je kurikulumu svaka tema popraćena brojim vježbama i zadatcima kao i detaljnim uputama za izvođenje pokusa (u predmetima gdje se pokusi izvode). Priručnici su dostupni izravno na mrežnim stranicama ili ih je moguće preuzeti u digitalnom obliku (.pdf) na vlastito računalo.

Online priručnici za učenike

Matematika ucenici
Biologija ucenici

Online priručnici za nastavnike

Matematika nastavnici
Kemija nastavnici
Fizika nastavnici
EEE nastavnici
Biologija nastavnici