Libre Office

LibreOffice je besplatni paket otvorenog koda namijenjen uredskoj obradi podataka. Razvijen je od strane neprofitne organizacije The Document Fundation (utemeljena 2010.g) kao nasljednik praketa OpenOffice. LibreOffice je svojevrsna besplatna alternativa najčešće korištenom uredskom paketu Microsoft Office i potpuno je uskladiv s njegovim alatima (podržava sve Microsoft Office ekstenzije), a dostupan je i na svim učestalijim desktop platformama: Linux, Windows i Mac OS. Lokaliziran je na više od 110 različitih jezika, uključujući i hrvatski. Osim standardne (desktop) verzije paketa, LibreOffice je moguće instalirati i na pojedine mobilne uređaje. Trenutno je dostupna LibreOffice besplatna aplikacija za Android – LibreOffice Viewer. Aplikacija omogućava pregled svih dokumenata izrađenih pomoću LibreOfficea, a sadrži i osnovne funkcije za uređivanje sadržaja (izmjena i oblikovanje teksta, promjena fonta i sl.). LibreOffice prilikom izrade dokumenata koristi .ODF format. ODF (Open document Format) otvoreni je format za spremanje i razmjenu različitih uredskih dokumenata (tekstualni dokumenti, proračunske tablice, grafičke prikaze i prezentacije), koji se temelji na XML baziranom sustavu datoteka i postao je međunarodni ISO standard. Korištenjem ovakvog formata, omogućena je razmjena i editiranje dokumenata neovisno o vrsti programa i uređaju i predstavlja otvorenu alternativu vlasničkim formatima dokumenta Microsoft Office alata ( .doc, .xls, .ppt). LibreOffice se od prve objave 2010. godine, nadograđuje svakih 6 mjeseci i svake se godine u ožujku i rujnu objavi nova verzija paketa s poboljšanim postojećim i implementiranim novim funkcionalnostima. Trenutna je stabilna verzija 5.3, čiji se kratki pregled fukcionalnosti može pogledati ovdje.

LibreOffice video upute

Pregled funkcionalnosti alata LibreOffice paketa:

Writer – alat za unos i obradu teksta, ekvivalent Wordu iz Microsoft Office paketa. Pomoću gotovih predložaka korisniku je olakšano stvaranje pisama, izvještaja, brošura i drugih dokumenata različitih namjena. Predefinirani je format kreiranog dokumenta .odt,  ali omogućeno je otvaranje, uređivanje i spremanje dokumenata i u srodnim formatima: .doc, .docx, .pdf, .html , .xhtml.

Osnovne funkcionalnosti alata:

 • unos i oblikovanje teksta
 • umetanje slika, grafičkih prikaza i objekata
 • izrada crteža unutar dokumenta
 • stvaranje i oblikovanje tablica
 • cirkularna pisma
 • oblikovanje dokumenta (orijentacija, umetanje zaglavlja, stranica, tablice sadržaja i sl.).


Calc – alat za izradu proračunskih tablica koji izgledom i funkcionalnostima podsjeća na Microsoft Excel. Standardni je format dokumenta .ods, uz dodatnu mogućnost spremanja i u drugim formatima proračunskih tablica (.xls, .xlsx, csv, pdf, html) .

Osnovne funkcionalnosti su:

 • izrada, oblikovanje i upravljanje tablicama
 • stvaranje tablica iz predloška
 • unos i obrada podataka
 • definiranje vrste podataka (valute, datumi, decimalni brojevi…)
 • umetanje formula i funkcija za izračun unešenih podataka
 • izrada i oblikovanje grafičkih prikaza

Impress – alat za izradu prezentacija. Svojim karakteristikama korisniku omogućava kreativnu izradu zanimljivih i dinamičnih prezentacija. Sučelje je alata jednostavno i u potpunosti prilagođeno korisniku. Pomoću alatne trake korisnik dodaje, pozicionira i po potrebi dodatno oblikuje različite elementa sadržaja unutar pojedine sličice (eng. slide) (tekst, slike, tablice), dok pomoću stupaca s obje strane radne površine dodaje i organizira sličice, postavlja temu, efekte i dizajn prezentacije.

Prilikom izrade prezentacije korisnik može:

 • umetati i oblikovati tekst
 • umetati poveznice, slike, grafičke prikaze, tablice i videozapise
 • oblikovati tabice i grafičke prikaze unutar samog dokumenta
 • organizirati elemente unutar sličica (eng. layout)
 • dodati animacije kod pojavljivanja elemenata
 • dodati efekte prilikom prijelaza između sličica
 • odabrati odgovarajuću temu prezentacije
 • mijenjati dizajn i pozadinu
 • dodavati bilješke uz sličice 

Svojom namjenom i navedenim funkcionalnostima, Impress je svojevrsna alternativa poznatijem Power Pointu i uz standrdni je format (.otp) omogućeno spremanje i otvaranje dokumenta i u .ppt formatu. Prezentaciju je takodjer moguće eksportirati u .swf format i pokrenuti u Adobe Flash programu.

Base –  alat za pregled i rad s bazama podataka uz korištenje jednostavnog grafičkog sučelja. Jednostavan rad u alatu prvenstveno je omogućen pomoću čarobnjaka za učinkovito stvaranje različitih obrazaca, izvještaja i tablica i brz dohvat podataka. S obzirom da ima istu namjenu i vrlo slične funkcionalnosti kao Microsoft Acces, može se koristiti za izradu raznih sistema i formata baza podataka; JET, ODBC, MySQL, PostgreSQL.

Funkcionalnosti Base alata:

 • izrada, organizacija i upravljanje bazom podataka
 • stvaranje i povezivanje tablica unutar baze podataka
 • izrada, uređivanje i pokretanje upita
 • upotreba i uređivanje obrazaca
 • stvaranje izvještaja na temelju tablice ili upita

Draw – alat za izradu i uređivanje vektorske grafike nalik Microsoft Publisheru i ujedno kompatibilan s CorelDraw programom. Pomoću Draw alata, korisnik grafički može prikazati jednostavnije crteže, 3D grafiku, dodavati i organizirati slike, unijeti različite elemente u dokumet i povezati ih (npr. izrada dijagrama). Grafika izrađena u ovom alatu može se direktno implementirati i u dokumente stvorene pomoću drugih alata LibreOffice paketa (tekstualni dokumenti, proračunske tablice ili prezentacije). Stvorenu je grafiku moguće spremiti kao sliku u .png, .bmp. jpg, .gif formatu i eksportirati u pdf ili flash.

Math –  alat za kreiranje, uređivanje i izvoz matematičkih formula i jednadžbi. Formule stvorene pomoću Matha mogu se direktno umetnuti u dokumente drugih LibreOffice alata (Writer, Calc, Impress i Draw). Jednostavnost se unosa formula očituje u WYSIWYG sučelju i mogućnošću odabira elemenata iz odgovarajuće kategorije: relacije, operacije, jednadžbe, funkcije, limesi, integrali itd. Sučelje je podijeljeno na tri dijela: kategorije elemenata, WYSIWYG radna površina za prikaz formula i uređivač formula u .xml formatu

Detaljnije se upute za korištenje svih navedenih alata nalaze ovdje.

LibreOffice u nastavi

LibreOffice paket alata dobar je odabir za nastavnike i učenike koji nemaju mogućnost korištenja Microsoft Office paketa alata. Besplatan je i intuitivnog sučelja, stoga će svi koji imaju iskustva s Microsoft Office alatima morati uložiti minimalno vremena za prilagodbu i upoznavanje LibreOffice alata. Međusobno su kompatibilni formati datoteka i tako korisnici neće biti ograničeni na korištenje jednog paketa alata. Raznolikost paketa alata omogućuje primjenu u svim predmetnim područjima, a nastavnici ih mogu koristiti za vrijeme nastave, pripremu nastavnog sata, a učenici za izradu zadataka.