Kahoot – sustav za odgovaranje i kvizove temeljen na igri

kahoot logo_purpleKahoot! je interaktivni digitalni alat namijenjen za izradu kvizova, diskusija i upitnika. Važno je naglasiti kako alat intenzivno koristi elemente učenja igrom u stvarnom vremenu. Sustav se bodovanja temelji na bodovima dobivenima za točan odgovor i vremenu unutar kojeg se daje točan odgovori. Učenik koji točan odgovor unese u petoj sekundi od početka odbrojavanja, imat će više bodova od učenika koji točan odgovor unese u osmoj sekundi. Alat je osmišljen na način da se pitanje prikazuje učenicima (npr. preko projektora) kako bi ga mogli pročitati i nakon pet sekundi započinje se s odbrojavanjem i prikazuju se odgovori označeni bojama i oblicima. Učenici na svojim uređajima s kojima pristupaju kvizu imaju prikazane samo odgovarajuće boje i oblike vezane za odgovore (bez teksta odgovora) i odabiru ono polje koje označuje odgovor za koji smatraju da je točan. Nakon svakog odgovora dobivaju povratnu informaciju o tome jesu li odabrali točan odgovor, koliko su bodova osvojili, poredak na ljestvici prema rezultatima ocjenjivanja i ukupan broj bodova koji su do sada osvojili. Na ekranu se nastavniku prikazuje nakon svakog pitanja, koliko je učenika odabralo koji odgovor i konačna ljestvica poretka gdje je prikazano pet učenika s najviše bodova.

Screenshot at Feb 24 15-31-47

Alat je moguće koristiti u svim preglednicima koji podržavaju HTML5 i imaju omogućen JavaScript, a za preporučeni su preglednici Google Chrome i Mozilla FireFox. Ako želite koristiti Internet Explorer preporučene su verzije devet prema najnovijima. Kahoot! je alatu moguće pristupiti putem mobilnih uređaja koji podržavaju HTML5. Autori u informacijama poručuju kako su ciljanje platforme na mobilnim uređajima sljedeće: Apple iOS verzija 4 prema novijoj, Google Android verzija 2.3 prema novijoj i Windows Phone verzija 7.5 prema novijoj. Navode kako se alat može koristiti na Blackberry uređajima, ali u ovom trenutku nisu službeno podržani.

Nastavnici koji žele koristiti Kahoot! alat u svojoj nastavi moraju se registrirati i odabrati ulogu „I’m a teacher“. U nastavku će unijeti obrazovnu ustanovu u kojoj rade, svoje korisničko ime, e-mail adresu i zaporku. Ukoliko nastavnik želi da njegovi učenici kreiraju vlastite kvizove, upitnike i diskusije, oni se također moraju registrirati. Važno je napomenuti kako Kahoot! ima ograničenja za učenike koji imaju 16 godine ili manje jer alat podržava neke društvene elemente. Učenici koji su stariji od 16 godina mogu stvoriti korisničke račune na isti način kao i nastavnici. Učenici koji pripadaju kategoriji 16 godina ili manje uz već navedene podatke što se traže, dodatno moraju unijeti datum i godinu rođenja. Za vrijeme stvaranja korisničkog računa učenicima će se aktivirati ograničenja koja obuhvaćaju nemogućnost javne objave sadržaja i pregledavanje javno podijeljenog sadržaja kojeg su drugi izradili.

Za sudjelovanje u kvizovima, upitnicima i diskusijama učenici ne trebaju kreirati korisničke račune. Potrebno je u preglednik odabranog uređaja unesu adresu www.kahoot.it i unijeti osobni identifikacijski broj (PIN) koji će primiti od nastavnika.

  • Jednostavan i intuitivan
  • Ne zahtijeva kreiranje korisničkog računa za prisustvovanje kvizu
  • Koristi elemente igre za bolju motivaciju učenika
  • Potiče natjecateljski duh
  • Pruža povratne informacije u realnom vremenu
  • Podržan je na različitim uređajima i platformama
  • Prilagođen svim generacijama učenika

Pregled funkcionalnosti

Kahoot! alat sadrži jednostavno sučelje za izradu pitanja. Nakon prijave, alat korisnika postavlja na njegovu radnu površinu gdje može odabrati izradu kviza, diskusije ili upitnika.

Kviz

Izrada kviza započinje unosom naziva. Sljedeći je korak u izradi kviza unos pitanja i odgovora. Tekst pitanja ima ograničenje od 95 znakova, a tekst za odgovore ima ograničenje od 60 znakova. Važno je napomenuti kako je maksimalan broj odgovora 4. Točan se odgovor označuje klikom na crveni gumb „Incorrect“ koji nakon klika postaje zelen i na njemu piše „Correct“. Moguće je označiti više točnih odgovora. Za svako je pitanje moguće odrediti boduje li se ono ili ne i moguće je podesiti vrijeme unutar kojeg je potrebno odgovoriti na pitanja. Najkraće je moguće vrijeme 5 sekundi, a najviše 120 sekundi. Postoji mogućnost dodavanja slike i videa u kviz, ali važno je obratiti pozornost kako je dodavanje videa eksperimentalna funkcionalnost i postoji mogućnost kako neće ispravno raditi. Nakon dodavanja željenog broja pitanja, kviz se pohranjuje i testira se opcijom „Preview“.

Upitnik

Izrada upitnika započinje unosom naziva. Sljedeći je korak u izradi kviza i upitnika unos pitanja i odgovora. Tekst pitanja ima ograničenje od 95 znakova dok tekst odgovora ima ograničenje od 60 znakova. Važno je napomenuti kako je maksimalan broj odgovora 4. Kod upitnika nema mogućnosti definiranja točnih i netočnih odgovora i postavke bodovanja pitanja. Sve ostale mogućnosti koje se nalaze kod kreiranja kviza, nalaze se i kod kreiranja upitnika.

Diskusija

Izrada diskusije započinje unosom teme, odnosno pitanja diskusije nakon čega se dodaju odgovori. Kod diskusije ne postoji mogućnost označavanja točnih odgovora jer je namijena diskusije prikaz stavova o određenoj temi i moguće je postaviti samo jedno pitanje. Onemogućeno je postavljanje bodovanja pitanja, ali moguće je podesiti vrijeme za odgovor, dodati sliku ili video.

Kod unosa teksta za sve tri funkcionalnosti moguće je unositi i specijalne znakove i na taj način pisati matematičke formule. Nakon definiranja svih pitanja i njihovih postavki završni je korak isti za sve tri funkcionalnosti. Korak se odnosi na opće postavke gdje je moguće postaviti jezik, a među ponuđenim jezicima nalazi se i hrvatski jezik. Kviz, upitnik ili diskusiju može se postaviti javnim ili privatnim. Definira se ciljana publika koja je podijeljena na sljedeće kategorije: škola, fakultet, posao, trening, događaj i društveno. Autor unosi kratak opis i oznake prema kojima se kreirani sadržaj može pronaći. Za kreirani se sadržaj definira težina koja ide od početnika do naprednog.

Pokretanjem kviza, upitnika ili diskusije, učitelju se pruža mogućnost određivanja postavki poput slučajnog poretka pitanja i/ili odgovora.

Rezultati pojedinog kviza, diskusije ili upitnika mogu se pohraniti na računalo ili na Google Disk.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

Zaključak

Kahoot! je jednostavan alat koji omogućava novi način motiviranja i uključivanja učenika u nastavu. Korištenjem Kahoot! alata nastavnici svoje učenike potiču na razmišljanje o novim temama ili ponavljanje nekog gradiva mogu učiniti zanimljivijim. Elementi igre u učenicima mogu potaknuti natjecateljski duh i na taj ih način motivirati kako se više posvetiti nastavnom sadržaju i pripremaju za nastavu. Alat se također može primijeniti na način da učenici poučavaju jedni druge, potiču na učenje. Prednost je alata što se može koristiti na bilo kojem uređaju koji ima preglednik, pristup internetu i podržan prikaz HTML5/Java Script sadržaja. Nedostatak je nemogućnost dugotrajnog praćenja rezultata učenika budući da takva funkcionalnost u alatu ne postoji. Rezultat se učenika prati samo na jednom kvizu i to u vrijeme kada se on održava. U konačnici, alat je preporučljiv kao novi način za poticanje učenika i uvođenje dinamike u obradi nastavnog sadržaja. Važno je napomenuti kako je alatu posvećen poseban blog s raznim tutorijalima, iskustvima drugih korisnika i scenarijima za primjenu u nastavi. Alat sadrži poseban dio s često postavljanim pitanjima i različitim uputama za korištenje.