Illuminations

Illuminations je projekt Nacionalnog vijeća učitelja matematike (NCTM) koji omogućuje pristup kvalitetnim resursima temeljenim na standardima za poučavanje i učenje matematike, a uključuje interaktivne alate za učenike i obrazovnu podršku za nastavnike. Uz svaki alat omogućeno je pojašnjenje o načinu njegova korištenja, upute za rad, ideja za korištenje te ishodi i standardi prema dokumentima NCTM-a. Iako je mrežna stranica u cijelosti na engleskom jeziku, interaktivni alati su iznimno intuitivni i bez teškoća će ih koristiti i učitelji i učenici.

Platformi Illuminations pristupa se putem poveznice https://illuminations.nctm.org/, a korisničko se sučelje sastoji od dva dijela: lekcije (lessons) i Interakcije (Interactivities).

Pregled je lekcija moguć samo uz prijavu i članstvo u Nacionalnom vijeću učitelja matematike, a interakcije su dostupne bez prijave, uz napomenu da pojedine imaju ograničeni pristup. Odabirom vrste standarda (NCTM ili uobičajeni) pa matematičkog područja/razreda te odabirom tipke search otvara se popis raznih alata koji se jednostavno mogu integrirati u nastavni proces. Svi su alati optimizirani za upotrebu na računalu ili tabletu.

Veliki je broj interakcija koje nudi platforma Illuminations, a koje mogu učitelju olakšati izradu ili provođenje određene nastavne aktivnosti, no na ovom portalu bit će opisane samo neke od njih.

Interakcija Dynamic Paper upotrebljava se za kreiranje nastavnog listića ili slike. Odaberite vrstu slike koju želite s padajućeg izbornika, unesite vrijednosti za parametre i kliknite Dodaj (Add) da biste umetnuli sliku u radni prostor. Na radnom prostoru možete podesiti veličinu slike, a za promjenu ostalih karakteristika, koristite alatnu traku s desne strane. Gumb Reset će vratiti zadane vrijednosti za sve parametre. Nakon što su listovi aktivnosti kreirani, preuzmite ih kao PDF za ispis ili JPG za korištenje kao slike. Ovim alatom moguće je kreirati:

Nets (Mreže) – devet geometrijskih tijela s postavkama dimenzija

Graph Paper – odabir dvije vrste podloge (aritmetička bilježnica, izometrijske točkice) i 7 vrsta koordinatnih sustava u ravnini

Number Lines (brojevne crte) – brojevna crta uz mogućnost različitih postavki (najmanji i najveći broj, razmak, vidljivost brojeva)

Number Grids (brojevne tablice) – tablica brojeva uz mogućnost različitih postavki (najmanji i najveći broj, broj stupaca)

Tessellations (popločavanje) – uobičajeni mozaik i mogućnost kreiranja vlastitog modela

Shapes (oblici) – pločice u boji i geometrijski likovi

Interakcija Algebarske pločice upotrebljava se za bolje razumijevanje algebre i vizualiziranje algebarskih koncepata. Algebarskim pločicama prezentiraju se brojevi i varijable te pomažu učenicima koji još nisu razvili apstraktan način razmišljanja. Izgradnjom raznih modela moguće je rješavanje jednadžbi,  množenje monoma i binoma te faktoriziranje algebarskih izraza.

Interakcija Pan Balance može se pronaći u tri verzije: Pan Balance Numbers (brojevi), Pan Balance Shapes (oblici) i Pan Balance Expressions (izrazi). Ovim interaktivnim alatima učenik može istražiti važan koncept ekvivalencije te uvježbati aritmetičke i algebarske vještine.

Interakcijom Geometric Solids (Geometrijska tijela) iz padajućeg izbornika moguće je odabrati neko od Platonovih tijela te njime manipulirati u radnom prostoru, rotirati ga ili prikazati njegovu mrežu.

Interakcija Isometric Drawing Tool (Alat za izometrijsko crtanje) interaktivni je alat za stvaranje dinamičnih crteža na podlozi Omogućava slaganje geometrijskog tijela sastavljeno od niza jediničnih kocaka koje se u radnom prostoru može pomicati, rotirati, bojati, rastavljati ili pregledavati u 2‑D ili 3‑D.

Interakcijom Euler’s Line (Eulerov pravac) moguće je otkriti i istražiti Eulerov pravac, Circumcircle (Opisana kružnica) omogućuje istraživanje načina konstrukcije i svojstava trokutu opisane kružnice, a uz Dijagonale četverokuta korisnici će moći istražiti tri vrste četverokuta, one s okomitim dijagonalama, sukladnim okomitim dijagonalama te i sukladnim dijagonalama.

Interakcija Tesselation Creator (Popločavanje ravnine) može se iskoristiti za učeničko istraživanje odgovora na pitanje kakvim je sve pravilnim mnogokutima moguće prekriti dio ravnine.

Illuminations u nastavi

Interakcije koje nudi platforma Illuminations sadržajno su prilagođene za učenike predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Intuitivne su za korištenje i lako prilagodljive za nastavu matematike pa engleski jezik platforme ne bi trebao biti prepreka. Za sve učitelje koji uz pomoć opisanih, ali i drugih interakcija koje nudi Illuminations, žele usmjeriti učenike na vođeno učenje otkrivanjem i samostalno istraživanje, koristiti interakcije pri projekciji na interaktivnu ploči u učionici ili uz pomoć interakcija izraditi dodatne nastavne materijale, ova je platforma odličan izbor.

Autor: Tatjana Brešćanski