Flipgrid – video komunikacija u nastavi

U današnje vrijeme, kada je nastava na daljinu postala svakodnevnica, učenike je potrebno dodatno motivirati korištenjem tehnologije u skladu s njihovim navikama i mogućnostima. Što zbog jednostavnosti, što zbog dostupnijih i kvalitetnijih mobilnih uređaja s kamerama, novije generacije se sve češće izražavaju i komuniciraju video i audio zapisima. Čak i najobičnije pisanje tekstualnih  poruka preko društvenih mreža polako zamjenjuju video poruke. Na pitanje kako takve navike iskoristiti za unaprijeđenje nastave, jedan od odgovora je zasigurno Flipgrid.

Flipgrid je besplatan web alat namijenjen video raspravama. Odlikuje ga jednostavnost korištenja, različite mogućnosti kreiranja zadataka za nastavnike i video odgovora učenika, te mogućnost vrednovanja učeničkih odgovora.

Pregled funkcionalnosti

Alatu se pristupa putem web preglednika na adresi https://info.flipgrid.com/ .  Nastavnici odabiru  “Educator Sign up” opciju te se registriraju unosom svog Gmail ili Microsoft korisničkog računa (npr. domena @skole.hr).

Postavljanje zadatka za učenike se sastoji od dva dijela – kreiranje grupe i kreiranje teme (zadatka).

Grupa predstavlja zajednicu učenika (npr. razred) koja će imati pristup postavljenim zadacima. Prilikom kreiranja grupe potrebno je odrediti njen naziv, status (aktivna ili skrivena) te popis sudionika grupe. Sudionici (učenici) se mogu dodati na više načina: svaki učenik se unosi zasebno (kreiranjem korisničkog imena), učitavanjem popisa učenika u .csv formatu ili unosom domene e-mail adrese. Ovisno o odabranom načinu, učenik se može prijaviti korištenjem svoje e-mail adrese ili korisničkog imena koje mu je dodijelio nastavnik. Obzirom da svi učenici posjeduju AAI korisnički račun, najjednostavnije je omogućiti pristup e-mailom uz korištenje domene skole.hr.

Po završetku kreiranja grupe generira se kod grupe, odnosno poveznica koju nastavnik treba proslijediti učenicima za pristup.

Na ovaj način može se kreirati više grupa. Primjerice, svaka grupa može predstavljati jedan razred.

Unutar grupa se kreiraju teme (topics). Svaka tema predstavlja jedan zadatak koji nastavnik postavlja, a na koji sudionici grupe odgovaraju videozapisima.
Zadatak može sadržavati tekst (opis zadatka), sliku, video s uputama nastavnika, te poveznice na vanjske sadržaje.
Osim postavljanja zadatka, nastavnik u postavkama određuje i mogućnosti odgovora učenika. Primjerice, može ograničiti maksimalnu dužinu videozapisa (od 15 sekundi do 10 minuta), omogućiti uređivanje videa i korištenje različitih efekata prilikom snimanja (emotikoni, naljepnice, slike, filteri i okviri), komentiranje i lajkanje odgovora drugih učenika i sl. Ovisno o definiranim postavkama, videozapisi i komentari učenika će biti vidljivi odmah ili tek nakon što ih nastavnik odobri (Topic Moderation).

Odgovori učenika se mogu vrednovati na način da nastavnik odredi kriterije i bodovanje svakog kriterija (Custom Feedback). Prilikom pregledavanja videa, nastavnik učeniku daje povratnu informaciju koja  može biti javna ili vidljiva samo učeniku kojem je namijenjena.

U postavkama se određuje i da li će zadatak biti odmah aktivan ili tek od navedenog datuma (Topic status). Ukoliko je zadatak skriven (hidden), neće biti vidljiv nikom osim nastavniku, a ukoliko je postavljena opcija frozen, tada će sudionici grupe vidjeti zadatak, ali neće moći postavljati svoje video odgovore niti komentirati druge.

Kao i kod grupe, po završetku kreiranja teme generira se kod pomoću kojeg se pristupa direktno tom zadatku.

Detaljnije informacije i video upute o korištenju Flipgrida možete pronaći ovdje.

Video odgovori

Učenici pristupaju grupi ili zadatku pomoću koda (poveznice) koji im nastavnik proslijedi. Ovisno o postavkama grupe, prilikom pristupa unose svoje korisničko ime ili email adresu.
Na naslovnoj stranici odmah je vidljiv zadatak sa svim resursima koje je nastavnik postavio (poveznice, slike, videozapisi), kao i odgovori drugih učenika.

Snimanje vlastitog videozapisa je vrlo jednostavno. Nakon odabira oznake “Record a Response” potrebno je omogućiti pristup kameri i mikrofonu, te krenuti sa snimanjem. Ukoliko je omogućeno u postavkama zadatka, učenik tijekom snimanja na raspolaganju ima različite efekte (filtere, stickere, tekst, okvire i sl.), a po završetku može urediti video (odrezati višak) i postaviti naslovnu sliku (selfie).

Osim snimanja videa, učenici mogu pregledavati odgovore drugih učenika, te ih komentirati i lajkati.

Flipgrid u nastavi

Zbog jednostavnosti korištenja za učenike i nastavnike, kao i zbog pretpostavke da svi učenici posjeduju mobilne uređaje s kamerom, Flipgrid se može učinkovito koristiti u svim područjima i oblicima nastave. Korištenjem Flipgrida učenici prvenstveno razvijaju svoje prezentacijske i komunikacijske vještine, te istovremeno uče jedni od drugih. Na ovaj način nastavnik potiče ravnopravnu komunikaciju svih učenika u razredu, a ne samo “najglasnijih”. Pojedini učenici će bolje i lakše prezentirati stečeno znanje snimajući video, a ne uživo pred cijelim razredom u učionici.

Posebni značaj Flipgrid ima u nastavi na daljinu. Osim komunikacije s učenicima i usvajanja nastavnog sadržaja, nastavnik ima uvid u stvarno znanje učenika te može provesti formativno ocenjivanje online. Jedna od prednosti u nastavi na daljinu je i mogućnost dodavanja Flipgrid kartice unutar Microsoft Teams alata. Detaljnije upute za nastavnike o povezivanju Flipgrida i Teamsa možete pronaći ovdje.