Yammer društvena mreža

yammer_logo

Yammer je društvena mreža koja pripada alatu Office 365. Dostupna je svim nastavnicima i učenicima koji imaju pristup Office 365 alatima. Yammeru se pristupa preko Office 365 portala za škole putem AAI korisničkog računa i odabirom Yammer ikone na alatnoj traci ili odabirom s popisa alata na korisničkom sučelju nakon prijave. Yammer je zamišljen kao poslovna društvena mreža kojom se održavaju aktivnosti komunikacije i suradnje, ali u kontroliranoj zatvorenoj okolini. Iako prvenstveno namjenjena poslovnom svijetu sve se više nastavnika u svijetu odlučuje za korištenje Yammera u svrhu svoje komunikacijske platforme. Yammer možemo usporediti s Facebook društvenom mrežom, ali u ovom slučaju pristup imaju samo oni koji imaju korisničke podatke institucije koja omogućava korištenje mreže, što je idealno za korištenje u školskom okruženju jer su učenici zaštićeni od nepoznatih osoba dok je Facebook otvorena mreža kojoj imaju pristup svi korisnici svijeta. Yammeru je moguće pristupiti putem najnovijih verzija web preglednika ili mobilnih aplikacija (Andorid, iOS, Windows) kao i putem instalacije za računalo.

odabir-yammer-alata-na-portali-office-365

U hrvatskoj je školskoj zajednici dostupna mreža “škole.hr” kojoj možete pristupi nakon prijave na Office 365 portalu i odabira Yammer ikone s alatne trake. Sučelje je jednostavno i pregledno i snalaženje u sustavu jednostavno je za sve korisnike koji su do sada koristili neku od društvenih mreža (Facebook). Glavni se tijek komunikacije održava u središnjoj glavnoj grupi koja je svima dostupna i vidljiva. Korisnicima je na raspolaganju stvaranje vlastitih grupa koje mogu imati otvoreni ili zatvoreni pristup i definiranu vidljivost objavljenog sadržaja. Omogućeno je pretplaćivanje na pojedine grupe/korisnike/sadržaj kako bi se jednostavnije mogle pratiti nove objave i promjene. Korisnici međusobno mogu razmijenjivati privatne poruke i pratiti nove objave o sadržaju u kojem sudjeluju. Moguće je kreirati upitnike ili na mreži javno pohvaliti nekog od korisnika. Za jednostavnije pretraživanje sadržaja na mreži postoje oznake (topic) koje se mogu dodati na svaki objavljeni sadržaj kojim se on kategorizira i pretražuje prema tim oznakama.

Kod kreiranja nove grupe moguće je odrediti da bude javna, što znači kako će svi korisnici unutar mreže imati mogućnost pristupanja grupi i pregled sadržaja i objava koje se nalaze u grupi. Odabirom mogućnosti da grupa bude privatna, pristup će imati samo oni korisnici koji budu pozvani ili kojima administrator ili član grupe dopusti pristup, ovisno o postavkama.
Nova se objava dodaje u polje opcije Update pri vrhu korisničkog sučelja i potrebno je obratiti pozornost gdje se korisnik trenutno nalazi. Ako se nalazi u grupi, a želi da objava bude prikazana cijeloj mreži potrebno je doći na Home stranicu unutar mreže.

U objavi je moguće dodati pojedine korisnike upisivanjem njihovog imena u polje Add people to notify ili prethodnim unosom znaka @ (kao na Facebooku).

U objavu se može dodati dokument, slika ili oznaka za jednostavnije pretraživanje. Važno je obratiti pozornost da se kod pretraživanja uzme u obzir veliko i malo slovo, stoga je prijedlog ujednačavanja oznaka koje se koriste. Dokumente se u objavu može dodati na tri načina: s korisničkog računala, odabirom dokumenta ili bilježaka koji su već na mreži. Objave se mogu: “lajkati”, podijeliti, pratiti, izbrisati, sakriti, može se na njih odgovoriti i pridružiti im dodatne oznake ako je potrebno. Kategorija poruka omogućava korisniku slanje privatnih poruka drugim korisnicima na mreži, slanje poruka u grupe i pregled obavijesti o novim porukama u objavama u kojima korisnik sudjeluje. Postoji također posebna kategorija obavijesti gdje se prikazuju događaji poput “lajkova” na neki od korisnikovih objava ili novih pratitelja.

Pod kategorijom Files (nalazi se pokraj prve tri kategorije Home, Inbox i Notifications, klikom na tri točkice) korisnik ima uvid u datoteke postavljene na mrežu, dodavanje novih datoteka i kreiranje nove bilješke. Pregled je datoteka podijeljen na nekoliko kategorija i podkategorija: prema tipu (bilješka, slika, video), vlasništvu (vlastite, grupa) koje se kasnije dijele na one kojima je nedavno pristupano i koje korisnik prati i mijenja i slično. Svaka grupa među kategorijama koje se nalaze ispod naziva grupe sadrži kategoriju Files gdje korisnik može pregledati sve datoteke koje su dodane u grupu (Unread Files, All Conversations, Files, Notes). Tekstualne ili tablične dokumente korisnik može putem Word ili Excel Online usluge može pohraniti na računalo kao dokument u originalnom formatu ili kao PDF. Uz dokument se prikazuje koji je korisnik i kada posljednji mijenjao dokument. Moguće je komentirati dokumente, dodavati druge dokumente i “lajkati”. Dokument je moguće i označiti kao službenu varijantu i onemogućiti promjene. Notes ili bilješke varijanta su dokumenta koja se može izraditi i uređivati izravno unutar mreže pomoću jednostavnog tekstualnog editora. Bilješke je moguće povezivati s pojedinim korisnicima, web adresama, dokumentima i bilješkama na mreži. Korisnik može priključiti druge korisnike kao suradnike na bilješci. Važno je znati kako kreirana bilješka mora biti objavljena kako bi ju ostali korisnici mogli vidjeti i na njoj raditi i zato je potrebno kliknuti na tipku Publish. Korisnici mogu odabrati opciju da se njihove promjene označe bojom kako bi bile vidljive drugim korisnicima koji rade na bilješci.

Postavke notifikacija!

Korisniku se preporučuje da prilagodi postavke obavijesti na e-mail adresu za svoj korisnički profil prema svojim potrebama. Moguće je podesiti izvještaje na razini mreže na dnevnoj ili tjednoj bazi, i za koje aktivnosti želi dobivati obavijesti (kada stigne privatna poruka, kada je korisnik spomenut u objavi, pozivu u grupu i sl).

Galerija slika

Zaključak

Svi nastavnici koji koriste društvene mreže u nastavi, Yammer je logičan nastavak dosadašnjeg rada. Prijenosom koncepta rada iz otvorene okoline (npr. Facebooka) u Yammer mreži povećavamo razinu zaštite osobnih podataka i općeg razumijevanja rada. Razdvajanjem formalnih obaveza u Yammeru od neformalnog druženja na ostalim društvenim mrežama izbjegavamo mogućnost da se poruka koju prenosimo, izgubi u manje bitnom sadržaju.