Xmind mentalne mape

new_branding_new_logoXmind jedan je od korištenijih i jedostavnijih programa u izradi mentalnih mapa. Osim mentalnih mapa, program pruža odabir i drugih struktura dokumenata koje pomažu vizualizaciji informacija. Navedene strukture moguće je kombinirati unutar iste mentalne mape jer na taj način svaki ogranak može imati svoju vlastitu strukturu (ovisno o namjeni).

 

 

 

Strukture se dijele na:

 • to-do lista
 • dijagram toka
 • organizacijska struktura
 • 2 D dijagram
 • vremenska crta (“fishbone”)
 • logički dijagram
 • matrica
 • SWOT analize

Pregled funkcionalnosti

Izrada je mentalnih mapa pomoću Xminda jednostavna. Pokretanjem programa odmah odabirete hoćete li koristiti odgovarajući predložak koji definira strukturu dokumenta (mentalne mape, razni dijagrami, matrice i sl.) ili ćete izradu svog dokumenta započeti na praznoj radnoj plohi (slika 1-xmind_predlosci). Osim odabira predloška, možete odabrati jednu od nekoliko tema dokumenta. Odabrana tema definira stil vašeg dokumenta: boja pozadine, boja i oblik elemenata, vrste i zakrivljenosti linija (slika 2- xmind_teme). U procesu izrade dokumenta naknadno možete mijenjati izgled pojedinog elementa ili linije, a po potrebi promijeniti i strukturu dokumenta (slika 3-xmind_struktura).

xmind_primjer

Izrada dokumenta započinje od unosa teme tj. osnovnog pojma koji se u pravilu zapisuje na sredini lista papira (radne površine) i grana se na pojmove i ideje koje se daljnjim grananjem detaljnije razrađuju.

Pojmovi se unose dvostrukim klikom na željeno mjesto ili odabirom odgovarajuće ikone na alatnoj traci (slika 5- xmind_alatna_traka). Sve aktivnosti koje su potrebne za izradu mape nalaze se na alatnoj traci, desnim klikom uz pojam ili s desne strane radne površine (slika 4- xmind_sucelje).

Pojmove koje unosimo, neovisno o prethodno odabranoj temi, oblikujemo prema želji (mjenjane boje pozadine, fonta, okvira), označavamo markerima (simboli, vremenske oznake, razine prioritetia), prilažemo slike, poveznice i dodajemo bilješke. Udaljenosti među pojmovima označavamo linijama, grupiranjem (boundary, summary) i međusobnom povezanošću (relatoinship).

Kod velikog broja pojmova, jednostavnija se preglednost postiže korištenjem selektivno pregled po razinama (Drill down i Drill Up).

Kreirani se dokument sprema u .xmind formatu i može se naknadno otvoriti i dorađivati. Jedna od korisnijih funkcionalnosti dostupna u besplatnoj verziji mogućnost je eksporta u html, jpg, bmp, png i gif formate (slika 6- xmind_export_slika).

Osnovna pravila kod izrade mentalnih mapa:

 • započnite unosom osnovnog pojma (teme) u središte dokumenta
 • osnovni pojam prikažite grafički (slikom ili crtežom)
 • ključnim pojmovima i idejama dodajte slikoviti prikaz zbog lakše vizualizacije
 • unosite kratke nazive (ključne riječi) umjesto dužeg teksta
 • svaku ključnu riječ postavite kao zaseban element
 • koristite različite simbole ili oznake te različite veličine fonta
 • koristite različite boje elemenata i linija
 • dodatno naglasite važne elemente kako bi bili uočljiviji
 • povežite osnovne elemente s centralnim pojmom(slikom), a elemente druge i treće
 • razine s elementima prve i druge razine (hijerarhijski)
 • tekst iznad linija (grana) trebaju se odnositi na element iz kojeg “izlaze”
 • napravite svoj “prepoznatljivi” način izrade mape

Zaključak

Korisniku koji se prvi put susreće s ovim programom, gotovo da i nisu potrebne dodatne upute ili tutoriali. Nekoliko minuta je dovoljno da istražite sve mogućnosti  ovog programa. Sama izrada dokumenta će biti nesto dugotrajnija. Iako besplatna verzija ima ograničene i osnovne funkcionalnosti, nakon unosa elemenata,  veći dio vremena će te provesti u grafičkom oblikovanju izgleda dokumenta (korištenje različitih boja, veličina, simbola, oznaka).

Jedan od glavnih nedostataka je nemogućnost kolaboracije više korisnika unutar istog dokumenta budući da se radi o desktop verziji.