Coggle – umne mape

tool01Coggle je digitalni alat namijenjen izradi umnih mapa. Temeljen je na HTML5 tehnologiji i dostupan na svakom uređaju s preglednikom koji podržava tu tehnologiju. Prednost je Coggle alata jednostavnost i minimalizam. Svrha je Coggle alata brza, jednostavna i pregledna izrada umnih mapa. Prijavljuje se putem Google korisničkog računa pa ako ste prijavljeni svojim Google računom u Google Chrome preglednik, prijava se može izvesti u dva „klika“. Na početnoj je radnoj površini prikazan popis svih stvorenih umnih mapa i direktorija i mapa koje su podijeljene s nama. Moguće je nadodati nove direktorije i umne mape u korijenski direktorij ili u neki od već postojećih direktorija kao i direktno dijeljenje sa suradnicima. Moguće je kreirati kopije umnih mapa ili ih izbrisati. Stvorena umna mapa dobiva naziv prema korijenskom čvorištu. Na radnoj površini svake mape s lijeve se strane nalaze upute za kontrolu, kratice na tipkovnici i korisne informacije kako bi se jednostavnije i brže snalazili u korištenju alata. Stvaranjem prve umne mapa prolazi se određena vrsta priručnika koji je po završetku također dostupan s lijeve strane radne površine. Želimo li umnu mapu podijeliti s nekime i pozvati korisnika da uređuje mapu to je moguće učiniti pozivom putem elektroničkom pošte. Alat omogućava praćenje promjena i pomoću toga može se vidjeti svaka nastala promjena. Ukoliko se želi vratiti na neko od prethodnih stanja i nastaviti raditi od te točke, omogućena je izrada kopije za daljnji rad. Tekst za svaki element mape se može uređivati s „bold“, „italic“ i „hyperlink“ funkcionalnostima i posebnim Markdown formatiranjem teksta za koji postoje upute. Pored teksta moguće je dodati slike jednostavnom „drag and drop“ funkcijom. Svakoj se novoj grani automatski dodjeljuje boja koju je moguće naknadno promijeniti jednostavnim klikom na granu i odabirom boje iz prikazanog kruga. Alat se može integrirati s Google Diskom pa se umne mape mogu kreirati unutar sučelja Google Diska. Važno je napomenuti kako će stvorena mapa biti prikazana unutar Google Disk i Coggle sučelja. Uređivanje i dodavanje novih elemenata na mapu održava se unutar Coggle sučelja. Coggle možete dodati u svoj preglednik kao dodatak pa čak i u Edmodo sustav.

Zavirite u Coggle:

Glavne značajke:

  • Jednostavno minimalističko sučelje
  • Pozivanje suradnika elektroničkom poštom ili uvozom iz abecednog popisa adresa Google računa
  • Jednostavno izravno dodavanje novih mapa u direktorij kao i stvaranja direktorija za kategoriziranje stvorenih mapa
  • Svaka mapa sadrži kratke upute za osnovne kontrole, kratice za tipkovnicu i korisne informacije
  • Podršku za LaTex formule
  • Omogućena je suradnja u stvarnom vremenu
  • Spremanje mape u PNG, PDF, txt i mm formatu
  • Pregled promjena kako bi se jednostavnije uočilo kada i koje su se promjene dogodile u mapi
  • Postojeći dodatak za Google Chrome preglednik
  • Moguće je javno podijeliti umnu mapu tako da se može naći uz pomoć internet tražilica

Zaključak

Coggle alat ima prednost jer je u središtu pozornosti jednostavnost i brzina. Za novog je korisnika to ujedno i nedostatak jer je drugačiji od ostalih alata za izradu umnih mapa. Coggle alatu nedostaje alatna traka i stoga je učenje funkcionalnosti alata otežano. Autori su omogućili korisniku jednostavniji pristup učenju kratkim interaktivnim priručnikom i uputama koje se nalaze na sučelju Coggle alata. Coggle alat omogućava suradnju u stvarnom vremenu. Korisnici mogu jednostavno i brzo zajednički razrađivati svoje ideje. Nedostatak je što je potreban isključivo Google korsinički račun kako bi se alat mogao koristiti. U današnje je vrijeme to neznatan nedostatak budući da većina korisnika ima Google račun, a ukoliko je suprotno, korisnički se račun može brzo stvoriti. Prednost je što se korisnički račun može povezati s Google Disk funkcionalnostima. Korisnik na taj način može svoje mape stvoriti i na Google Disku. Iako se alat koristi kroz mrežno sučelje, svaki mobilni uređaj s modernijim mrežnim preglednikom može neometano koristiti Coggle alat bez ograničenja. Prednost je za nastavnike i učenike koji koriste Edmodo sustav jer se Coggle može koristiti unutar Edmodo sustava. Coggle je alat praktičan za korištenje u nastavi, posebno ako je u grupama potrebna brza izrada umnih mapa.