WP Customizer – Andrej Šimunaj

Customize API je jedan od tri fokusa za WordPress Core u 2017. godini uz Editor i Rest API, a također jedan od API-ja unutar WordPress-a o kojem se piše i priča manje nego što zaslužuje. Customizer se koristi kako bi se unutar teme omogućila kontrola nad postavkama, izgledom pa čak i sadržajem sajt-a kroz standardizirani WP interface. Kroz predavanje proći ćemo od koncepta Customizera i njegove prošlosti/budućnosti, do primjera kod-a i različitih primjena.