HR4EU – mrežni portal za e-učenje hrvatskog jezika – Matea Filko, Martina Šnajder

U ovom su izlaganju istraživačica sa Zavoda za lingvistiku Filozofskog fakulteta i suradnica iz tvrtke Implementacija snova predstavile HR4EU – prvi besplatni mrežni portal za e-učenje hrvatskoga jezika. Projekt je financirao Europski socijalni fond. Izrađen je u dva dijela. Prvi je dio izrađen u WordPressu i sastoji se od tri dijela: O Hrvatskoj, Institucije i Resursi. Drugi, važniji dio portala izrađen je u sustavu Moodle i sastoji se od ukupno pet tečajeva. Za potrebe je portala Moodle temeljito izmijenjen, vizualno i funkcionalno kako bi se dobili atraktivni i interaktivni sadržaji koji će zadržati korisnike. Klasični je izgled sustava Moodle izmijenjen korištenjem prilagođene teme, a njegova je funkcionalnost proširena upotrebom dostupnih plug-inova i izradom jednog dodatnog koji odgovara našim potrebama. Dizajn je portala nastao prije nego što je odlučeno kako će se Moodle koristiti kao glavna platforma i zato je implementacija pojedinih funkcionalnosti i dijelova portala predstavljala poseban izazov.