Gliffy

gliffy-logo_lgGliffy je web 2.0 alat temeljen na HTML5 i namijenjen za izradu kvalitetnih dijagrama. Podržava izradu: dijagrama toka, organizacijskih dijagrama, skica aplikacijskog sučelja i tehničkih crteža. Gliffy podržavaju korporacijske tvrtke: CISCO, IBM, ELETRONIC ARTS, Adobe, Twitter, T-Mobile i dr. U Gliffy web alatu moguće je izraditi dijagram i bez registracije ili prijave, ali ga se ne može pohraniti niti izvesti u nekom formatu.

 

Naslovna
Naslovna

Tri su varijante Gliffy korisničkih računa:

 • Besplatna je varijanta ograničena na pet dijagrama koji nemaju mogućnost postavki na privatne. Ima ograničenje veličine spremišta na 2 MB, standardne UML i UI dijagrame i ne podržava kolaboraciju, odnosno povezivanje s Google Driveom. Postoji također kao dodatak za kolaboracijske alate JIRA 5 i Confluence, ali potrebno ih je plaćati nakon probnog razdoblja.
 • Standard varijanta korisničkog računa dozvoljava izradu 200 dijagrama koji mogu biti privatni i do 200 MB veličinu spremišta. Podržava standardne UML i UI dijagrame kao i integraciju sa Google Driveom. Postoji mogućnost uvođenja Microsoft Visio datoteke.
 • Buisness varijanta omogućava izradu neograničenog broja dijagrama koji mogu biti privatni i ima neograničenu veličinu spremišta. Podržava uvoz Microsoft Visio datoteka, integraciju s Google Drive i unaprijeđene UML i UI dijagrame.

Ukoliko se prijavljuju akademske ustanove, postoji mogućnost ostvarivanja popusta, ali u ovom trenutku podržavaju samo grupne korisničke račune.

Prijava u sustav
Prijava u sustav

Značajke alata:

 • Veliki broj različitih dijagrama
 • Pomaže u organiziranju ideja
 • Alternativa desktop softveru
 • Dodaci za Confluence i JIRA servise za kolaboraciju
 • Dodatak za Google Chrome web pretraživač, Microsoft Word 2013, Google Docs
 • Integriran je s Google Driveom
 • Podržava različite teme i predloške
 • Uključivanje slika i datoteka na dijagrame
 • Mogućnost uvoza Microsoft Visio datoteka

Korisnik se može registrirati uobičajenim načinom ili se može prijaviti postojećim korisničkim računima Facebooka, Google+ i Microsoft Live. Prijavi li se korisnik računom povezanim s Google uslugama, bit će u mogućnosti povezati se s Google Drive uslugom ukoliko njegov oblik korisničkog računa posjeduje takvu mogućnost.

Pregled funkcionalnosti

Gliffy je namijenjen podržavanju izrade različitih varijanti dijagrama. Alat uz pomoć brzog izbornika i odabira predložaka omogućava izradu različitih dijagrama. Nakon registracije/prijave, pojavljuje se brzi izbornik s devet različitih kategorija prema kojima se konfigurira alatna traka s objektima i mogućnošću otvaranja već postojećeg kreiranog dijagrama, uvoza izvezenog dijagrama ili kreiranja uz pomoć mnogobrojnih predložaka. Dijagrami koje korisnik može kreirati iz ponuđenih podijeljeni su u devet kategorija: Basic Diagram(hr. Osnovni Dijagram), Flow Chart(hr. Dijagram Toka), Org Chart(hr. Organizacijski dijagram), UML/ERD, BPMN, Network Diagram(hr. Mrežni Dijagram), Wireframe(hr. Okvir aplikacijskog sučelja), Venn Diagram(hr. Venov Dijagram) i Floorplan(hr. Tlocrt). Formati datoteka koje korisnik može uvoziti su .vdx, .gliffy, .gon i .gxml. Predlošci prema kojima korisnik može kreirati dijagrame su: predlošci za poslovne procese, tlocrti, okviri aplikacijskog sučelja, mentalne mape, mrežni dijagrami, organizacijski dijagrami, UML i dijagram za dizajn softvera, SWOT analize, vremenski rasporedi, vennovi dijagrami i dijagrami za dizajn web stranica i korisničkog sučelja softvera. Korisnik za predložak može iskoristiti dijagrame koje je već prije kreirao.

Gliffy početni izbornik

Nakon odabira željene varijante dijagrama, predloška ili odabira prazne radne površine korisniku se prikazuje glavno sučelje alata. Sastoji se od: izbornika i alatne trake s opcijama uređivanja iznad radne površine, alatne trake s objektima i mogućnostima dodavanja slika s lijeve strane radne površine.

Izbornik se sastoji od kategorija: File, Edit, Share, Labs i Help i s dodatnim opcijama uređivanja korisničkog računa poput unapređenja za plaćenu varijantu korisničkog računa i promjene zaporke. File se kategorija odnosi na upravljanje dokumentom gdje korisnik može spremati i otvarati novi ili već postojeći dijagram. Korisnik ima mogućnost: uvoziti dijagrame već navedenih formata, izvoziti dijagrame .svg, .gliffy, .jpg i .png formata, uređivati postavke dokumenta i ispisivati ga. Edit nudi opcije osnovnog uređivanja kao što su undo/redo, označi sve objekte, grupiranje, kopiranje i brisanje. Share kategorija omogućava kolaboraciju dijagrama ili njegovu objavu ukoliko je postavljen kao privatni. Labs kategorija sadrži dvije mogućnosti koje su još uvijek u razvoju: uvoz tabela i grafova. Help kategorija omogućava korisniku svu potrebnu pomoć od korisničkih uputa i savjeta do kratica za tipkovnicu i verziju alata. Bitno je napomenuti kako korisnik uvijek može pogledati savjete koji se predlažu na početku izrade prvog dijagrama.

Prva alatna traka sadrži opcije: undo/redo, grupiranje/regrupiranje, dovođenje objekata u pozadinu ili u prvi plan, dodavanje poveznice na željeni element, dodavanje teksta, kružnice/elipse i četverokuta. Korisnik ima mogućnost pronaći opciju dodavanja veze između objekata, dodavanje ravne linije, mijenjanje varijante pokazivača za jednostavniji rad. Korisnik može mijenjati rezoluciju radne površine i odabrati želi li smjernice za crtanje, mrežu i teme dijagrama što definiraju oblik objekata.

Dodavanje elemenata i određivanje teme dijagrama

Druga alatna traka sadrži objekte dostupne za izradu dijagrama i pritom je ključno napomenuti kako odabirom predloška ili nekog od dijagrama, alat će traku s objektima prilagoditi toj vrsti dijagrama s obzirom na raznovrsnost objekata koje alat posjeduje. Korisnik ukoliko želi može dodati i druge objekte koji nisu dio dijagrama uz opciju More Shapes koja se nalazi na dnu alatne trake. Traka sadrži mogućnost dodavanja slika na radnu površinu jednostavnim povlačenjem datoteka na površinu. Korisnik može povući datoteku na površinu postavljanjem na poslužitelja i naknadnim ubacivanjem. Slika se dodati i pomoću Bing pretraživača.

Odabirom nekog od objekta korisnik ima mogućnost uređivati objekt na različite načine: povećavanjem, smanjivanjem, izduživanjem, sužavanjem i pozicioniranjem po radnoj površini. Korisnik objektu može: mijenjati boju, debljinu linija okvira i njezinu boju, prozirnost, koordinate pozicije na mreži, fiksirati poziciju kako se objekt ne bi mogao pomaknuti i rotirati ga. Isto tako ima mogućnost: mijenjati oblik, boju, vrstu i veličinu teksta. Veze je između objekata moguće uređivati: podešavanjem smjera i oblika strelica, debljine, boje, tipa, oblika i stila linije i teksta.Primjer gotovog Gliffy dijagrama jednog projektaGliffy alat je hvaljen i opravdava sve pohvale. Alternativa je mnogim desktop alatima koji imaju skupe licence i višebrojne funkcionalnosti koje nisu iskorištene. Tvrtke koriste Gliffy alat kako bi uz pomoć njega razvijali projekte. Alat ima dobru korisničku podršku popraćenu uputama za korisnike, primjerima, forumima za podršku i učestalim pitanjima. Svestran je jer se može ukomponirati s različitim uslugama poput Microsoft Office i Google usluga s alatima za kolaboraciju. Nedostatak je kolaboracije za besplatnu verziju korisničkog računa. U obrazovanju alat bi nastavnicima mogao dobro poslužiti za prikaze različitih informacija, pogotovo na području informatike, primjerice kod pripreme izrade različitih vrsta projekata ili pojedinih modula, kod prikaza strukture organizacija ili analiza poslovanja poduzeća ukoliko se više gleda na ekonomiju. Alat može poslužiti za izradu mentalnih mapa. Gliffy je više usmjeren na više razrede osnovne i srednje škole, ali je najviše koristan na fakultetskoj razini prvenstveno na fakultetima čije je specijalizirano područje informatika, elektrotehnika i strojarstvom. Ne treba izuzeti i ostale fakultete, odnosno područja. Nažalost, alatom se ne može potaknuti potpuna kolaboracija u smislu da istovremeno nekoliko učenika može raditi na istom dijagramu, ali se može zaobići izvozom u nekom od formata koji nije slikovni i uvozom u drugi korisnički račun. Što se tiče količine objekata i besplatne verzije ograničene na samo standardne objekte za UML i UI nije toliko veliko zakinuće jer se i sa standardnim oblicima mogu dobiti kvalitetni dijagrami. Sučelje je jednostavno i intuitivno i sadrži dovoljno funkcionalnosti koje omogućavaju nesmetan rad s mogućnošću uređivanja i prilagodbe vlastitim ukusima.

Pristup alatu: http://www.gliffy.com/