Aplikacija Renderforest – stvaralaštvo i kreativnost u digitalnom obliku

Renderforest je višenamjenska mrežna platforma za izradu iznimno vizualno dojmljivih i funkcionalnih digitalnih sadržaja – visokokvalitetnih videozapisa, animacija, logotipa, grafika, prezentacija, predložaka za vizualizaciju glazbe  i mrežnih stranica uz vrlo jednostavnu uporabu za osobe bez osobitih profesionalnih znanja i vještina s područja digitalnoga dizajna te uz relativno malo uloženoga vremena. Nedavno je osmišljena inačica ove mrežne aplikacije za Android i iOS operacijski sustav pa je aplikaciju moguće instalirati i na mobilne uređaje.

Mrežna inačica aplikacije dostupna je na adresi: https://www.renderforest.com/

Ideju o stvaranju relativno jednostavnoga alata za izradu privlačnih materijala za brendiranje u komercijalne, promotivne i marketinške svrhe bez trošenja puno vremena i sredstava, osmislio je još 2013. godine izvršni direktor i osnivač Renderforesta Narek Safaryan. Tada je nastao Renderforestov prvi proizvod – Renderforest Video Maker. U međuvremenu je platforma obogaćena i ostalim alatima za dizajniranje digitalnih sadržaja pa se danas s pravom može reklamirati kao all your design tools in one place što je i slogan alata vidljiv na početnom sučelju.

Platforma, kao i većina komercijalnih alata, funkcionira u besplatnoj inačici koja ograničava uporabu svih značajki alata, kao i više razina plaćenoga korisničkoga računa čime se proširuje i obogaćuje korisničko iskustvo.

Alat nudi četiri razine korisničkoga računa (Free, Lite, Pro i Business), a sa svakom se razinom proširuju mogućnosti. Besplatna inačica računa nudi mogućnost pohrane izrađenih sadržaja od 500 MB, izradu videosadržaja u rezoluciji od HD720, pristup mnoštvu predložaka, scena i slika koje nisu označene oznakom premium.

Uporaba alata

Aplikacija nije osmišljena kao alat za potrebe nastave i obrazovanja niti je to njezino ciljano tržište, ali se bogatstvo ponuđenih predložaka, grafičkih izvora  i mogućnosti pokazalo iznimno korisnim, poticajnim i kreativnim izvorom u različitim nastavnim situacijama, oblicima nastave te stvaralačkim zadatcima namijenjenima učenicima.

Edukativni potencijal alata uočili su i autori gotovih predložaka za izradu digitalnih sadržaja te se u novije vrijeme u ponudi svih navedenih sadržaja sve češće mogu vidjeti i  predlošci namijenjeni nastavi i podučavanju.

Odlikuje se bogatom ponudom gotovih predložaka za izradu videosadržaja, animacija, glazbenih vizualizatora, ilustracija, logotipa, plakata, letaka, različitih grafičkih izvora za društvene mreže te tzv. mocups ili prototipa proizvoda, predložaka za izradu mrežnih stranica pod Renderforestovom poddomenom kao i mnoštva drugih vizualnih digitalnih sadržaja, čak i u osnovnoj besplatnoj razini računa.

Prednosti alata

Kao prednosti Renderforesta ističe se:

  • kretanje kroz aplikaciju i uporaba njezinih značajki vrlo je jednostavna jer je sučelje vrlo pregledno i intuitivno
  • multifunkcionalnost i različitost alata na jednoj platformi što omogućava dograđivanje izrađenoga digitalnog sadržaja različitim značajkama platforme (npr. izrađivanje logotipa, a zatim njegovo animiranje te u konačnici izrada intro videozapisa od animiranoga logotipa)
  • mnoštvo ponuđenih predložaka i dojmljivih grafičkih izvora unutar svake podteme
  • uporaba umjetne inteligencije kojom se mogu generirati videozapisi i logotipi (potrebno je priložiti kratak scenarij, odnosno nekoliko kratkih sintagmi odijeljenih točkom)
  • od velike je pomoći i služba za korisnike koja vrlo ažurno odgovara na pitanja i dvojbe unutar samoga alata te na njihovom profilu na društvenim mrežama.

Nedostatci alata

Platforma svakako nosi i određene nedostatke koji su djelomično vezani i uz subjektivna očekivanja korisnika te njegove konkretne potrebe.

Budući da su moja iskustva rada u alatu najvećim dijelom bila vezana za izradu videosadržaja za nastavne potrebe, istaknut ću područja koja su se u radu pokazala dvojbena:

  • iako alat nudi bogate pakete scena koje je moguće iskoristiti za izradu videosadržaja (kreću se i do 1000 scena po paketu), nije ih moguće kombinirati sa scenama različitoga paketa
  • nije moguće dorađivati i mijenjati izabranu scenu
  • ograničenja postoje i u postavljanju položaja tekstnih okvira te njihova broja u pojedinoj sceni (moguće ih je koristiti samo u onom broju i na onom mjestu na kojem su postavljeni u izabranoj sceni).

Navedene manjkavosti mogu se smatrati i relativnim nedostatcima jer iako s jedne strane  smanjuju ili ograničavaju kreativnost, s druge olakšavaju i ubrzavaju proces izrade videosadržaja.

Nedostatak koji se svakako ističe kao pravi objektivni nedostatak je nepostojanje pravoga pretpregleda tijekom izrade videosadržaja jer je potrebno pričekati da alat pripremi izrađeni sadržaj za pretpregled.

Ponuđeni prostor za pohranu u besplatnoj inačici se možda čini premalen, ali budući da se svi izrađeni sadržaji mogu besplatno preuzimati, a potom brisati s računa, u nastavnoj je praksi to sasvim korektno funkcionira.

Primjenjivost u nastavnoj praksi

Suvremeni su učenici izloženi različitim digitalnim alatima i neprekidno im je potrebno zaokupiti pozornost i znatiželju nečim novim i dovoljno izazovnim. Alat u sebi nosi ogroman obrazovni potencijal i prikladan je u različitim nastavnim situacijama bilo da je riječ o ostvarivanju ishoda, predstavljanju učeničkih postignuća u projektima ili izradi stvaralačkih radova.

A) VIDEOSADRŽAJI I ANIMACIJE

Aplikacija Renderforest se u nastavi predmeta Hrvatski jezik koji predajem, pokazala korisnom pri zadavanju zadataka vezanih za iskazivanje učenikova doživljaja književnoga teksta i tekstom proživljenih iskustava, ali ju je u tu svrhu moguće koristiti i u svim drugim predmetima kada je potrebno iskazivanje učenikova kritičkoga mišljenja. Učenici su koristili različite mogućnosti aplikacije – izrađivali logotip projektne skupine kojoj su pripadali, videosadržaje (videomamce, videosažetke, videoprezentacije o djelu, animacije).

Videomamac (ANIMACIJA) dostupan na poveznici:

https://youtu.be/aesdRiKUUjY?si=oWIbnyHUplLcsX-w

B) MOCKUPS – PROTOTIPI PROIZVODA

Osobito je uspješna  bila uporaba područja aplikacije vezane za izradu mockupova ili prototipa dizajna uporabnih predmeta (majica, šalica, straničnika, zidnih ukrasa i ostalih uporabnih predmeta…) kroz koje su učenici razvijali poduzetnički duh nastojeći brendirati književne tekstove i njihove likove, postavljati ih u kontekst popularne kulture te izrađivati reklamne materijale nadahnute književnim tekstom.

Videosadržaj predstavljanja projekta s ugrađenim animiranim logotipom (intro video) i mockupovima:

https://youtu.be/IjKlDv-v58w?si=ZsB8rt40FoJJ5Kme

C) GLAZBENI VIZUALIZATORI

Dojmljivo je bilo ostvarivanje stvaralačkoga zadatka uz uporabu glazbenih vizualizatora. Učenici su trebali izabrati i preuzeti glazbeni predložak s mrežnih platformi koje nude ovu uslugu, izabrati stihove/citate književnoga teksta na kojem smo radili te ih uklopiti  u izabrani  predložak glazbenoga vizualizatora koji aplikacija nudi. Platforma Renderforest je uz uporabu umjetne inteligencije, prateći taktove izabrane glazbe, generirala videosadržaj te je tako stvoren jedinstven i kreativan multimedijalni proizvod.

Učenički radovi vidljivi su na poveznicama:

https://youtu.be/vMVcJw6xOw8?si=yjqpzYD1j-5i_6kA

https://youtu.be/zt_4Lo0sQaI?si=dkdwA8gNZOU7aCFK

Ovo je izvrstan alat primjenjiv u različitim učeničkim projektnim aktivnostima, pri izradi radova za predstavljanju postignuća u projektima, ali i u svakodnevnom nastavnom radu, u različitim etapama nastavnoga sata, različitim nastavnim situacijama i nastavnim predmetima.

Izvrsno funkcionira u okvirima suvremenoga nastavnoga procesa usmjerenoga na učenika, a kod učenika je izazvala iznimno pozitivnu povratnu reakciju i motivaciju da baš u ovome alatu, uz mnoge druge istovremeno ponuđene, iskažu vlastitu stvaralačku energiju.

Autorica:

Ivana Macan

učiteljica mentorica Hrvatskoga jezika

OŠ Vijenac, Osijek