ICT-AAC aplikacije

ict-aac-logoProjekt ICT – AAC ili “Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama” u trajanju od ožujka 2013 do ožujka 2015 godine bio je usmjeren na razvoj novih usluga, aplikacija te prijenos znanja koristeći informacijske i komunikacijske tehnologije. Financiran je od strane Europskog Fonda za ulaganje u znanost i inovacije a kao glavni nosioci su Fakultet elektrotehnike i računarstva, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Grafički fakultet te Filozofski fakultet. Više o samom projektu možete saznati na mrežnim stranicama projekta http://www.ict-aac.hr/. Kroz projekt su nastale brojne aplikacije razvijene za Android i iOS operativne sustave (neke aplikacije je moguće pokrenuti i kroz web preglednik) koje pokrivaju razna područja osnovne edukacije od bazičnih matematičkih pojmova i relacija, vježbanje izgovora, učenje slogova do aplikacija za pomoć korisnicima sa teškoćama u govoru u njihovoj svakodnevnoj komunikaciji. Aplikacije su besplatne za korištenje te se mogu preuzeti sa web trgovine odgovarajućeg operativnog sustava.

Donosimo vam kratak pregled aplikacija.

  • Komunikator, Komunikator+ – aplikacije za pomoć osobama koje imaju poremećaje pri govoru. Slaganjem pojmova (simbola) u frazu ili rečenicu, korisniku je uvelike olakšana komunikacija. Moguće je unijeti svoje simbole te ih vezati uz određeni audio zapis te time prilagoditi samu bazu pojmova prema vlastiti potrebama
  • Učimo slogove – aplikacija za podučavanje korisnika izgovoru slogova.Dolazi sa predefiniranim skupom slogova.
  • Matematički vrtuljak – kroz četiri ugrađene igre (brojevi, različiti skupovi, operacije, operacije do 10), ova aplikacija pomaže u savladavanju osnovnih matematičkih operacija. U postavkama igre možemo definirati da li će se koristiti brojevi ili simboli, do kojega broja će se provoditi vježbe te odrediti broj ponuđenih odgovora.
  • Slovarica – povezivanjem simbola sa pojmovima, slovarica uvodi djecu u svijet prepoznavanja oblika, povezivanja objekata (simbola) sa riječju tog pojma, te poboljšavanja izgovora, itd.
  • Matematička igraonica – razvijanje matematičkih sposobnosti kroz igru. Kroz šest osnovnih kategorija, tj radnji (pridruži, izdvoji, spoji, prepoznaj, prebroji, pravac) djeca upoznaju osnove matematičkog znanja
  • Pamtilica – aplikacija namjenjena svim uzrastima predškolske dobi, potiče predvještine čitanja kroz igru
  • Domino brojalica – aplikacija namjenjena upoznavanju brojeva, količine, razlikovanje malo-puno, itd
  • Mala Glaskalica – pomaže pri savladavanju fonološke svijesnosti
  • Koliko je sati – upoznavanje sa pojmom vremena, prikaza vremena na satu, pojmom trajanja događanja i povezanosti istog sa vremenskim jedinicama.

Sve detalje o ovim aplikacijama, kao i dodatnim aplikacijama koje nismo naveli možete pogledati u detaljnom opisu pojedine aplikacije sa pripadajućim uputama o korištenju na web stranicama projekta http://www.ict-aac.hr/projekt/index.php/hr/aplikacije

Pogledajte galeriju fotografija iz pojedinih aplikacija:

(fotografije su preuzete sa stranice projekta uz dozvolu projektog tima)